smithvineyard by @smithvineyard 195 days ago via Instagram
Good Morning Primitivo!
#smithvineyard #ccof #2019harvest

Good Morning Primitivo! #smithvineyard #ccof #2019harvest

65 0