Images about: #بامزه (449789 posts)

یکی از راه های انتقالِ ویروس کرونا شناسایی شد.‌.. ازتون خواهش میکنم از دست دادن‌ با آدمای جقی و کثیف اکیدا خودداری کنید. ⛔️🚫⛔🚫⛔
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌⛔ کدوم دوستاتون اینجورین ؟؟ ⛔
🚫دوستان خود را تگ کنید 🚫
 #خنده #شادی #فان #+۱۸ #کلیپ_خنده_دار #طنز #کمدی #استند_آپ_کمدی #لبخند #بامزه #اجرای_زنده #موسیقی_شاد

2020-01-26 20:32   2 0

 

یکی از راه های انتقالِ ویروس کرونا شناسایی شد.‌.. ازتون خواهش میکنم از دست دادن‌ با آدمای جقی و کثیف اکیدا خودداری کنید. ⛔️🚫⛔🚫⛔ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌⛔ کدوم دوستاتون اینجورین ؟؟ ⛔ 🚫دوستان خود را تگ کنید 🚫 #خنده #شادی #فان #+۱۸ #کلیپ_خنده_دار #طنز #کمدی #استند_آپ_کمدی #لبخند #بامزه #اجرای_زنده #موسیقی_شاد

این دیوث اگه سالم بود کونِ همه میذاشت، فقط اونجایی که رو تخمای پیرمرده لگد زد!😁😁😀😀😁😁
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌⛔ کدوم دوستاتون اینجورین ؟؟ ⛔
🚫دوستان خود را تگ کنید 🚫
 #خنده #شادی #فان #+۱۸ #کلیپ_خنده_دار #طنز #کمدی #استند_آپ_کمدی #لبخند #بامزه #اجرای_زنده #موسیقی_شاد

2020-01-26 20:29   1 0

 

این دیوث اگه سالم بود کونِ همه میذاشت، فقط اونجایی که رو تخمای پیرمرده لگد زد!😁😁😀😀😁😁 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌⛔ کدوم دوستاتون اینجورین ؟؟ ⛔ 🚫دوستان خود را تگ کنید 🚫 #خنده #شادی #فان #+۱۸ #کلیپ_خنده_دار #طنز #کمدی #استند_آپ_کمدی #لبخند #بامزه #اجرای_زنده #موسیقی_شاد

خرس راس اصلFRJ
قابل شستشو و ضد حساسیت
 #پوليشي
 #عمده_فروشي 
 #عمده
 #بامزه
 #نرم
 #نيني
 #سيسموني 
 #پوليشي
 #عمده_فروشي
 #ولنتاین
 #ولنتاین_کادو 
 #ولنتاین_خاص 
 #ولنتاین💑 
 #ولنتاین_چی_بخریم 
 #ولنتاین_هدیه 
 #ولنتاین_2019 
 #ولنتاین_مبارک 
 #ولنتاین❤️ #ولنتاین_عشق 
 #ولنتاین_گیفت 
 #ولنتاین_لوکس 
 #ولنتاین_سورپرایز 
 #ولنتاین_کادویی 
 #ولنتاین_کادو_عشق 
 #ولنتاين_لاكچري

2020-01-26 20:27   1 0

 

خرس راس اصلFRJ قابل شستشو و ضد حساسیت #پوليشي #عمده_فروشي #عمده #بامزه #نرم #نيني #سيسموني #پوليشي #عمده_فروشي #ولنتاین #ولنتاین_کادو #ولنتاین_خاص #ولنتاین💑 #ولنتاین_چی_بخریم #ولنتاین_هدیه #ولنتاین_2019 #ولنتاین_مبارک #ولنتاین❤️ #ولنتاین_عشق #ولنتاین_گیفت #ولنتاین_لوکس #ولنتاین_سورپرایز #ولنتاین_کادویی #ولنتاین_کادو_عشق #ولنتاين_لاكچري

معلوم نیست میخاسته موزیک ویدیو درس کنه شده سوپر یا میخاسته سوپر درس کنه شده موزیک ویدئو !!😀😀😁😁😀😀
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌⛔ کدوم دوستاتون اینجورین ؟؟ ⛔
🚫دوستان خود را تگ کنید 🚫
 #خنده #شادی #فان #+۱۸ #کلیپ_خنده_دار #طنز #کمدی #استند_آپ_کمدی #لبخند #بامزه #اجرای_زنده #موسیقی_شاد

2020-01-26 20:27   2 0

 

معلوم نیست میخاسته موزیک ویدیو درس کنه شده سوپر یا میخاسته سوپر درس کنه شده موزیک ویدئو !!😀😀😁😁😀😀 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌⛔ کدوم دوستاتون اینجورین ؟؟ ⛔ 🚫دوستان خود را تگ کنید 🚫 #خنده #شادی #فان #+۱۸ #کلیپ_خنده_دار #طنز #کمدی #استند_آپ_کمدی #لبخند #بامزه #اجرای_زنده #موسیقی_شاد

خرس راس اصلFRJ
قابل شستشو و ضد حساسیت
 #پوليشي
 #عمده_فروشي 
 #عمده
 #بامزه
 #نرم
 #نيني
 #سيسموني 
 #پوليشي
 #عمده_فروشي
 #ولنتاین
 #ولنتاین_کادو 
 #ولنتاین_خاص 
 #ولنتاین💑 
 #ولنتاین_چی_بخریم 
 #ولنتاین_هدیه 
 #ولنتاین_2019 
 #ولنتاین_مبارک 
 #ولنتاین❤️ #ولنتاین_عشق 
 #ولنتاین_گیفت 
 #ولنتاین_لوکس 
 #ولنتاین_سورپرایز 
 #ولنتاین_کادویی 
 #ولنتاین_کادو_عشق 
 #ولنتاين_لاكچري

2020-01-26 20:26   3 0

 

خرس راس اصلFRJ قابل شستشو و ضد حساسیت #پوليشي #عمده_فروشي #عمده #بامزه #نرم #نيني #سيسموني #پوليشي #عمده_فروشي #ولنتاین #ولنتاین_کادو #ولنتاین_خاص #ولنتاین💑 #ولنتاین_چی_بخریم #ولنتاین_هدیه #ولنتاین_2019 #ولنتاین_مبارک #ولنتاین❤️ #ولنتاین_عشق #ولنتاین_گیفت #ولنتاین_لوکس #ولنتاین_سورپرایز #ولنتاین_کادویی #ولنتاین_کادو_عشق #ولنتاين_لاكچري

خرس راس اصلFRJ
قابل شستشو و ضد حساسیت
 #پوليشي
 #عمده_فروشي 
 #عمده
 #بامزه
 #نرم
 #نيني
 #سيسموني 
 #پوليشي
 #عمده_فروشي
 #ولنتاین
 #ولنتاین_کادو 
 #ولنتاین_خاص 
 #ولنتاین💑 
 #ولنتاین_چی_بخریم 
 #ولنتاین_هدیه 
 #ولنتاین_2019 
 #ولنتاین_مبارک 
 #ولنتاین❤️ #ولنتاین_عشق 
 #ولنتاین_گیفت 
 #ولنتاین_لوکس 
 #ولنتاین_سورپرایز 
 #ولنتاین_کادویی 
 #ولنتاین_کادو_عشق 
 #ولنتاين_لاكچري

2020-01-26 20:25   1 0

 

خرس راس اصلFRJ قابل شستشو و ضد حساسیت #پوليشي #عمده_فروشي #عمده #بامزه #نرم #نيني #سيسموني #پوليشي #عمده_فروشي #ولنتاین #ولنتاین_کادو #ولنتاین_خاص #ولنتاین💑 #ولنتاین_چی_بخریم #ولنتاین_هدیه #ولنتاین_2019 #ولنتاین_مبارک #ولنتاین❤️ #ولنتاین_عشق #ولنتاین_گیفت #ولنتاین_لوکس #ولنتاین_سورپرایز #ولنتاین_کادویی #ولنتاین_کادو_عشق #ولنتاين_لاكچري

کص‌دست نزدیک بود طرفو بگاییدن بده 😁😁😀😀😁😁
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌⛔ کدوم دوستاتون اینجورین ؟؟ ⛔
🚫دوستان خود را تگ کنید 🚫
 #خنده #شادی #فان #+۱۸ #کلیپ_خنده_دار #طنز #کمدی #استند_آپ_کمدی #لبخند #بامزه #اجرای_زنده #موسیقی_شاد

2020-01-26 20:24   4 0

 

کص‌دست نزدیک بود طرفو بگاییدن بده 😁😁😀😀😁😁 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌⛔ کدوم دوستاتون اینجورین ؟؟ ⛔ 🚫دوستان خود را تگ کنید 🚫 #خنده #شادی #فان #+۱۸ #کلیپ_خنده_دار #طنز #کمدی #استند_آپ_کمدی #لبخند #بامزه #اجرای_زنده #موسیقی_شاد

خرس راس اصل FRJ
قابل شستشو و ضد حساسیت
 #پوليشي
 #عمده_فروشي 
 #عمده
 #بامزه
 #نرم
 #نيني
 #سيسموني 
 #پوليشي
 #عمده_فروشي
 #ولنتاین
 #ولنتاین_کادو 
 #ولنتاین_خاص 
 #ولنتاین💑 
 #ولنتاین_چی_بخریم 
 #ولنتاین_هدیه 
 #ولنتاین_2019 
 #ولنتاین_مبارک 
 #ولنتاین❤️ #ولنتاین_عشق 
 #ولنتاین_گیفت 
 #ولنتاین_لوکس 
 #ولنتاین_سورپرایز 
 #ولنتاین_کادویی 
 #ولنتاین_کادو_عشق 
 #ولنتاين_لاكچري

2020-01-26 20:24   4 0

 

خرس راس اصل FRJ قابل شستشو و ضد حساسیت #پوليشي #عمده_فروشي #عمده #بامزه #نرم #نيني #سيسموني #پوليشي #عمده_فروشي #ولنتاین #ولنتاین_کادو #ولنتاین_خاص #ولنتاین💑 #ولنتاین_چی_بخریم #ولنتاین_هدیه #ولنتاین_2019 #ولنتاین_مبارک #ولنتاین❤️ #ولنتاین_عشق #ولنتاین_گیفت #ولنتاین_لوکس #ولنتاین_سورپرایز #ولنتاین_کادویی #ولنتاین_کادو_عشق #ولنتاين_لاكچري

خرس راس رنگی سایز 5
 #پوليشي
 #عمده_فروشي 
 #عمده
 #بامزه
 #نرم
 #نيني
 #سيسموني 
 #پوليشي
 #عمده_فروشي
 #ولنتاین
 #ولنتاین_کادو 
 #ولنتاین_خاص 
 #ولنتاین💑 
 #ولنتاین_چی_بخریم 
 #ولنتاین_هدیه 
 #ولنتاین_2019 
 #ولنتاین_مبارک 
 #ولنتاین❤️ #ولنتاین_عشق 
 #ولنتاین_گیفت 
 #ولنتاین_لوکس 
 #ولنتاین_سورپرایز 
 #ولنتاین_کادویی 
 #ولنتاین_کادو_عشق 
 #ولنتاين_لاكچري

2020-01-26 20:20   5 0

 
خرس راس رنگی سایز 4
 #پوليشي
 #عمده_فروشي 
 #عمده
 #بامزه
 #نرم
 #نيني
 #سيسموني 
 #پوليشي
 #عمده_فروشي
 #ولنتاین
 #ولنتاین_کادو 
 #ولنتاین_خاص 
 #ولنتاین💑 
 #ولنتاین_چی_بخریم 
 #ولنتاین_هدیه 
 #ولنتاین_2019 
 #ولنتاین_مبارک 
 #ولنتاین❤️ #ولنتاین_عشق 
 #ولنتاین_گیفت 
 #ولنتاین_لوکس 
 #ولنتاین_سورپرایز 
 #ولنتاین_کادویی 
 #ولنتاین_کادو_عشق 
 #ولنتاين_لاكچري

2020-01-26 20:20   3 0

 
خرس راس قرمز در 4 سایز 1 و 2 و 3 و 4
 #پوليشي
 #عمده_فروشي 
 #عمده
 #بامزه
 #نرم
 #نيني
 #سيسموني 
 #پوليشي
 #عمده_فروشي
 #ولنتاین
 #ولنتاین_کادو 
 #ولنتاین_خاص 
 #ولنتاین💑 
 #ولنتاین_چی_بخریم 
 #ولنتاین_هدیه 
 #ولنتاین_2019 
 #ولنتاین_مبارک 
 #ولنتاین❤️ #ولنتاین_عشق 
 #ولنتاین_گیفت 
 #ولنتاین_لوکس 
 #ولنتاین_سورپرایز 
 #ولنتاین_کادویی 
 #ولنتاین_کادو_عشق 
 #ولنتاين_لاكچري

2020-01-26 20:17   3 0

 
خرس راس رنگی در سه سایز 1 و 2و 3
 #پوليشي
 #عمده_فروشي 
 #عمده
 #بامزه
 #نرم
 #نيني
 #سيسموني 
 #پوليشي
 #عمده_فروشي
 #ولنتاین
 #ولنتاین_کادو 
 #ولنتاین_خاص 
 #ولنتاین💑 
 #ولنتاین_چی_بخریم 
 #ولنتاین_هدیه 
 #ولنتاین_2019 
 #ولنتاین_مبارک 
 #ولنتاین❤️ #ولنتاین_عشق 
 #ولنتاین_گیفت 
 #ولنتاین_لوکس 
 #ولنتاین_سورپرایز 
 #ولنتاین_کادویی 
 #ولنتاین_کادو_عشق 
 #ولنتاين_لاكچري

2020-01-26 20:17   8 0

 
🎀🎁🎗🎋🎊🎃🎄🎆🎇🧨✨🎈🎏🎏🍉🍒🍓🍍🥕🥔🍖🍗🌭🥩🥪🌮
 #ناز
 #نینی
 #جذاب
 #خوشگل
 #بانمڪ
 #خوشتیپ
 #چال_لپ
 #موطلایی
 #عسل
 #لواشڪ
 #عروسڪ
 #عشق
 #بارون
 #روشا
 #نبات
 #عسل
 #ناز
 #بامزه
 #تتلو
 #ڪوچولو
 #بچه
 #سیسمونی
 #جیگر
 #پیتزا

2020-01-26 20:11   6 0

 

🎀🎁🎗🎋🎊🎃🎄🎆🎇🧨✨🎈🎏🎏🍉🍒🍓🍍🥕🥔🍖🍗🌭🥩🥪🌮 #ناز #نینی #جذاب #خوشگل #بانمڪ #خوشتیپ #چال_لپ #موطلایی #عسل #لواشڪ #عروسڪ #عشق #بارون #روشا #نبات #عسل #ناز #بامزه #تتلو #ڪوچولو #بچه #سیسمونی #جیگر #پیتزا

موطلایی شیطون
🍉🍊🍈🍇🍕🌭🍟🍔🍬🍭🍭🍭🍪🎂🍩🎂🍰🍯🍮🍻🍺
 #ناز
 #نینی
 #جذاب
 #خوشگل
 #بانمڪ
 #خوشتیپ
 #چال_لپ
 #موطلایی
 #عسل
 #لواشڪ
 #عروسڪ
 #عشق
 #بارون
 #روشا
 #نبات
 #عسل
 #ناز
 #بامزه
 #تتلو
 #ڪوچولو
 #بچه
 #سیسمونی
 #جیگر
 #پیتزا

2020-01-26 20:10   6 0

 

موطلایی شیطون 🍉🍊🍈🍇🍕🌭🍟🍔🍬🍭🍭🍭🍪🎂🍩🎂🍰🍯🍮🍻🍺 #ناز #نینی #جذاب #خوشگل #بانمڪ #خوشتیپ #چال_لپ #موطلایی #عسل #لواشڪ #عروسڪ #عشق #بارون #روشا #نبات #عسل #ناز #بامزه #تتلو #ڪوچولو #بچه #سیسمونی #جیگر #پیتزا

@adminyab ⁦👇🏻⁩⁦👇🏻⁩⁦👇🏻⁩دوست داری پیج اینستاگرامتون رشد کنه ؟ کلی آموزش رایگان اینجاست ⁦👇🏻⁩⁦👇🏻⁩⁦👇🏻⁩
@adminyab
@adminyab
@adminyab
@adminyab
⁦👆🏻⁩⁦👆🏻⁩⁦👆🏻⁩⁦👆🏻⁩⁦👆🏻⁩⁦👆🏻⁩⁦👆🏻⁩⁦👆🏻⁩⁦👆🏻⁩
🔽بزن بروی نوشته آبی پایین و پیج follow کن تو قرعه کشی شرکت کن ❤️
. 👇🏼👇🏼.
@clipixx @clipixx
@clipixx @clipixx
@clipixx @clipixx
@clipixx @clipixx
Follow🔜@clipixx
created by: @mohamadmemarian
________________________________________________
 #کلیپ #خنده_دار #رفیق #درآمد #اینستاگرام #clip #fun  #iran  #friends
 #ویدیو #خنده #بامزه #جالب
_________________________________________________

2020-01-26 20:09   30 2

 

@adminyab ⁦👇🏻⁩⁦👇🏻⁩⁦👇🏻⁩دوست داری پیج اینستاگرامتون رشد کنه ؟ کلی آموزش رایگان اینجاست ⁦👇🏻⁩⁦👇🏻⁩⁦👇🏻⁩ @adminyab @adminyab @adminyab @adminyab ⁦👆🏻⁩⁦👆🏻⁩⁦👆🏻⁩⁦👆🏻⁩⁦👆🏻⁩⁦👆🏻⁩⁦👆🏻⁩⁦👆🏻⁩⁦👆🏻⁩ 🔽بزن بروی نوشته آبی پایین و پیج follow کن تو قرعه کشی شرکت کن ❤️ . 👇🏼👇🏼. @clipixx @clipixx @clipixx @clipixx @clipixx @clipixx @clipixx @clipixx Follow🔜@clipixx created by: @mohamadmemarian ________________________________________________ #کلیپ #خنده_دار #رفیق #درآمد #اینستاگرام #clip #fun #iran #friends #ویدیو #خنده #بامزه #جالب _________________________________________________

خندشو اخه میشه براش نمرد؟
🎃🎄🎊🎉🎋🎍🎎🧿🔮🎯🪀⛸♠️♥️🤩😍🤩🤩🥰🥰😇😇😇😇 #ناز
 #نینی
 #جذاب
 #خوشگل
 #بانمڪ
 #خوشتیپ
 #چال_لپ
 #موطلایی
 #عسل
 #لواشڪ
 #عروسڪ
 #عشق
 #بارون
 #روشا
 #نبات
 #عسل
 #ناز
 #بامزه
 #تتلو
 #ڪوچولو
 #بچه
 #سیسمونی
 #جیگر
 #پیتزا

2020-01-26 20:09   7 0

 

خندشو اخه میشه براش نمرد؟ 🎃🎄🎊🎉🎋🎍🎎🧿🔮🎯🪀⛸♠️♥️🤩😍🤩🤩🥰🥰😇😇😇😇 #ناز #نینی #جذاب #خوشگل #بانمڪ #خوشتیپ #چال_لپ #موطلایی #عسل #لواشڪ #عروسڪ #عشق #بارون #روشا #نبات #عسل #ناز #بامزه #تتلو #ڪوچولو #بچه #سیسمونی #جیگر #پیتزا

لبخند بزنید 😊😊
بهترین های فان در پیج👈 @masoud_funn
@masoud_funn
@masoud_funn _______________________________________
😎خوشت اومد  #دوستاتو_تگ_کن اونام لذت ببرن😎
 #خنده  #خنده_دار  #طنز  #بخند  #بخندیم  #بامزه  #باحال  #فان #خنده_بازار  #خندوانه   #طنزینه  #شادی  #شادونه  #قهقهه #لطیفه  #جوک  #جوکستان  #خندوانه   #شات #فالوررایگان 
 #دابسمش_ايرانى  #کمدی   #سرگرمی  #کمدی #خنده_بازار  #خنده_دار  #خنده_حلال😆 #joker  #مسعود_فان

2020-01-26 20:03   40 3

 
🌼🌼🌼🌼
🌸یارب دل ما را
تو به رحمت جان ده...
درد همه را
به صابری درمان ده....
این بنده نداند
ڪه چه می باید خواست...
داننده تویی 
هر آنچه خواهی آن ده... ۰
🌸شبتون سرشار از عطر خدا🌛
۰
❄قندکم ی بار دیگه معرفی کنم
۰
❄خرگوش کله گردالی
❄قد: ۱۵ سانتی متر
۰
❄قابل سفارش
❄برای اطلاع از قیمت و نحوه ی سفارش دایرکت لطفا

۰
 #قلاببافی #دستباف #تولد #بافتنی #کاموا #بافندگی #عروسک #عروسک_خرگوش #خرگوش #کادو #خاص #هدیه # نوزاد #دکور #سیسمونی #بامزه #اسباب_بازی # هنر #گیفت #کودک #کفشدوزک 
 #crochet #gift #toy #rabbit #rabbit_doll #punny #doll #ladybug #art #amigurumi #handmade

2020-01-26 19:59   11 0

 

🌼🌼🌼🌼 🌸یارب دل ما را تو به رحمت جان ده... درد همه را به صابری درمان ده.... این بنده نداند ڪه چه می باید خواست... داننده تویی هر آنچه خواهی آن ده... ۰ 🌸شبتون سرشار از عطر خدا🌛 ۰ ❄قندکم ی بار دیگه معرفی کنم ۰ ❄خرگوش کله گردالی ❄قد: ۱۵ سانتی متر ۰ ❄قابل سفارش ❄برای اطلاع از قیمت و نحوه ی سفارش دایرکت لطفا ۰ #قلاببافی #دستباف #تولد #بافتنی #کاموا #بافندگی #عروسک #عروسک_خرگوش #خرگوش #کادو #خاص #هدیه # نوزاد #دکور #سیسمونی #بامزه #اسباب_بازی # هنر #گیفت #کودک #کفشدوزک #crochet #gift #toy #rabbit #rabbit_doll #punny #doll #ladybug #art #amigurumi #handmade

 #غذا #جوجه #چای #قهوه #یامی #خوشمزه #ناهار #صبحانه #رستوران #کافه #کافهـگردی #خوردن #گرسنه #داغ #بزن #خوشـطعم #بامزه  #ashpazibahesam @ashpazibahesam #غذا # #غذا #جوجه #چای #قهوه #یامی #خوشمزه #ناهار #صبحانه #رستوران #کافه #کافهـگردی #خوردن #گرسنه #داغ #بزن #خوشـطعم #بامزه  #ashpazibahesam @ashpazibahesam #غذا #جوجه #چای #قهوه #یامی #خوشمزه #ناهار #صبحانه #رستوران #کافه #کافهـگردی #خوردن #گرسنه #داغ #بزن #خوشـطعم #بامزه  #ashpazibahesam @ashpazibahesam #چای #قهوه #یامی #خوشمزه #ناهار #صبحانه #رستوران #کافه #کافهـگردی #خوردن #گرسنه #داغ #بزن #خوشـطعم #بامزه  #ashpazibahesam @ashpazibahesam۶

2020-01-26 19:56   4 1

 
سلام همراهان و عزیزانی
شب تون پر از نور الهی 
امروز کوکی براونی درست کردم 
و بنا ب خواسته بعضی از عزیزان 
میخوام طرز تهیه شو براتون بزارم
امیدوارم خوشتون بیاد
کوکی براونی
شکلات تلخ ۲۰۰گرم
کره۱۲۵ گرم
تخم مرغ یک عدد ۶۰ گرمی
شکر دانه ریز۹۰گرم
آرد سفید ۲۷۵گرم
بکینگ پودر ۱۱ گرم
وانیل کمی

ابتدا شکلات و کره رو ب روش بنماری آب کرده می گذاریم کنار از داغی بیفته
تخم مرغ وانیل و شکر را باهمزن برقی زده تا رنگش روشن و حباب دار شود مخلوط شکلات را اضافه کرده خوب مخلوط میکنیم مخلوط آرد و نمک و ب پ را در دو مرحله اضافه کرده و هم میزنیم از مواد گلوله هایی۳۰ گرمی جدا کرده در دست گرد میکنیم در سینی ک کاغذ روغنی انداخته با فاصله میچنیم و کمی با کف دست
 روی آنرا فشار میدهیم خیلی کم 
بعد در فر با درجه ۱۸۰ بمدت ۸تا ۱۰ دقیقه می گذاریم تا بپزد با خلال دندان تست میکنیم اگر چیزی روی خلال نماند کوکی آماده ست
بعد از آماده شدن بگذارید خنک شود و بعد از روی کاغذ روغنی جدا کنید 
فوق العاده خوشمزه و بافت نرمی دارد
روی اجاق با ماهیتابه رژیمی هم میشه درست کرد
 #کوکی_براونی #کیک_کاکائویی #دسر_کیک_خونگی #آشپزی #آشپزی_با_عشق #آشپزی_ملل #شیرینی_خونگی #شیرینی_بدون_فر #شیرینی #خوشمزه_ها #شیرینی_من😍 #لذیذوخوشمزه #لذت_آشپزی #بامزه #ایده_تزیین #آموزش_آشپزی #آشپزی_خوب #دستپخت

2020-01-26 19:56   24 10

 

سلام همراهان و عزیزانی شب تون پر از نور الهی امروز کوکی براونی درست کردم و بنا ب خواسته بعضی از عزیزان میخوام طرز تهیه شو براتون بزارم امیدوارم خوشتون بیاد کوکی براونی شکلات تلخ ۲۰۰گرم کره۱۲۵ گرم تخم مرغ یک عدد ۶۰ گرمی شکر دانه ریز۹۰گرم آرد سفید ۲۷۵گرم بکینگ پودر ۱۱ گرم وانیل کمی ابتدا شکلات و کره رو ب روش بنماری آب کرده می گذاریم کنار از داغی بیفته تخم مرغ وانیل و شکر را باهمزن برقی زده تا رنگش روشن و حباب دار شود مخلوط شکلات را اضافه کرده خوب مخلوط میکنیم مخلوط آرد و نمک و ب پ را در دو مرحله اضافه کرده و هم میزنیم از مواد گلوله هایی۳۰ گرمی جدا کرده در دست گرد میکنیم در سینی ک کاغذ روغنی انداخته با فاصله میچنیم و کمی با کف دست روی آنرا فشار میدهیم خیلی کم بعد در فر با درجه ۱۸۰ بمدت ۸تا ۱۰ دقیقه می گذاریم تا بپزد با خلال دندان تست میکنیم اگر چیزی روی خلال نماند کوکی آماده ست بعد از آماده شدن بگذارید خنک شود و بعد از روی کاغذ روغنی جدا کنید فوق العاده خوشمزه و بافت نرمی دارد روی اجاق با ماهیتابه رژیمی هم میشه درست کرد #کوکی_براونی #کیک_کاکائویی #دسر_کیک_خونگی #آشپزی #آشپزی_با_عشق #آشپزی_ملل #شیرینی_خونگی #شیرینی_بدون_فر #شیرینی #خوشمزه_ها #شیرینی_من😍 #لذیذوخوشمزه #لذت_آشپزی #بامزه #ایده_تزیین #آموزش_آشپزی #آشپزی_خوب #دستپخت

2020-01-26 19:48   8 2

 
🌸تحویل فوری🌸
کد: P17

قیمت : ١٧٩ تومان

سایز:یک تا چهار سال 
سایزبندی👇🏻
💟سایز : S
قد بلور : ۳٣ سانتیمتر
عرض بلوز : ٢۷سانتیمتر
قد شلوار : ۴٧ سانتیمتر
.
💟سایز : M
قد بلوز : ۳۵ سانتیمتر
عرض بلوز : ٢٨ سانتیمتر
قد شلوار : ۵١ سانتیمتر
.
💟سایز : L
قد بلوز : ٣٨سانتیمتر
عرض بلوز : ٢٩ سانتیمتر
قد شلوار : ۵٣ سانتیمتر
.
💟سایز : XL
قد بلوز : ۴٠سانتیمتر
عرض بلوز : ٣١سانتیمتر
قد شلوار : ۵۵سانتیمتر ----------------------------------------------------
پيج لباس زنانه: @pino__shop
پیج مایو و بیکینی:@pino_bikini
پیج کیف:@pino__bag
----------------------------------------------------
 #كودك #نوزاد #بيبي #لباس #سرهمي #سرهمي_نوزاد #ني_ني #جوراب #زيبا #بچه #كودكانه #كودك_شاد #كودك_من #كوچولو #سيسموني #سيسموني_نوزاد #سيسموني_بچه #سيسموني_ارزان #ابي #كوچولوهاي_دوست_داشتني #بامزه #عید #babyboy #babygirl #cuit #babiesblinksmurah

2020-01-26 19:46   432 0

 

🌸تحویل فوری🌸 کد: P17 قیمت : ١٧٩ تومان سایز:یک تا چهار سال سایزبندی👇🏻 💟سایز : S قد بلور : ۳٣ سانتیمتر عرض بلوز : ٢۷سانتیمتر قد شلوار : ۴٧ سانتیمتر . 💟سایز : M قد بلوز : ۳۵ سانتیمتر عرض بلوز : ٢٨ سانتیمتر قد شلوار : ۵١ سانتیمتر . 💟سایز : L قد بلوز : ٣٨سانتیمتر عرض بلوز : ٢٩ سانتیمتر قد شلوار : ۵٣ سانتیمتر . 💟سایز : XL قد بلوز : ۴٠سانتیمتر عرض بلوز : ٣١سانتیمتر قد شلوار : ۵۵سانتیمتر ---------------------------------------------------- پيج لباس زنانه: @pino__shop پیج مایو و بیکینی:@pino_bikini پیج کیف:@pino__bag ---------------------------------------------------- #كودك #نوزاد #بيبي #لباس #سرهمي #سرهمي_نوزاد #ني_ني #جوراب #زيبا #بچه #كودكانه #كودك_شاد #كودك_من #كوچولو #سيسموني #سيسموني_نوزاد #سيسموني_بچه #سيسموني_ارزان #ابي #كوچولوهاي_دوست_داشتني #بامزه #عید #babyboy #babygirl #cuit #babiesblinksmurah

داش داود از خوبای روزگار
 #عروسی

 #خنده 
 #میکس #لبخند_بزن
 #خندهدارترین #خندهدارترینها #خندهدار #خنده_دار #خندهدارترین_کلیپ #بازیگر_مرد #خنده_پاره #کلیپ_خنده_دار #میکس_خنده_دار #شوخی #شوخی_خرکی #شوخی_باحال #شوخیه #خوبای_ایران #خوب #کلیپ_فان #بامزه #بامزه_ها #بازیگران #سینمایی_ایرانی #سینمایی_جدید #گلدان_فانتزی #عروسی_ایرانی

2019-01-10 23:23   2113 15

 
 #tavalood
داداشام مرسی که هستین .

 #خنده 
 #میکس #لبخند_بزن
 #خندهدارترین #خندهدارترینها #خندهدار #خنده_دار #خندهدارترین_کلیپ #بازیگر_مرد #خنده_پاره #کلیپ_خنده_دار #میکس_خنده_دار #شوخی #شوخی_خرکی #شوخی_باحال #شوخیه #خوبای_ایران #خوب #کلیپ_فان #بامزه #بامزه_ها #بازیگران #سینمایی_ایرانی #سینمایی_جدید #گلدان_فانتزی #عروسی_ایرانی

2018-07-06 00:00   2008 39

 
 #ho3ein

 #خنده #رپ #موزیک
 #میکس #لبخند_بزن
 #خندهدارترین #خندهدارترینها #خندهدار #خنده_دار #خندهدارترین_کلیپ #بازیگر_مرد #خنده_پاره #کلیپ_خنده_دار #میکس_خنده_دار #شوخی #شوخی_خرکی #شوخی_باحال #شوخیه #خوبای_ایران #خوب #کلیپ_فان #بامزه #بامزه_ها #بازیگران #سینمایی_ایرانی #سینمایی_جدید #گلدان_فانتزی #عروسی_ایرانی

2018-06-22 23:03   2199 11

 
چرا گیر کنیم تو موده بده امروز 😎 افکارمون بده بویه بده سلول 😎
 #خنده 
 #میکس #لبخند_بزن
 #خندهدارترین #خندهدارترینها #خندهدار #خنده_دار #خندهدارترین_کلیپ #بازیگر_مرد #خنده_پاره #کلیپ_خنده_دار #میکس_خنده_دار #شوخی #شوخی_خرکی #شوخی_باحال #شوخیه #خوبای_ایران #خوب #کلیپ_فان #بامزه #بامزه_ها #بازیگران #سینمایی_ایرانی #سینمایی_جدید #گلدان_فانتزی #عروسی_ایرانی

2018-04-14 12:42   2077 14