United States

  United States

  Top 469459 Instagram followed

Images about: #لاو (240491 posts)

باتو 💫♥
@tataloo @directoe_video1 ..
..
..
..
..
..
عشقتو تگ کن👫
@Director_video1
اگر پست رو دوست داشتین کامنت ♥️ بزارین🤗🙄
🖤
 #ویدیو_کارگردان
 #ایران #ایرانی #دپ #عاشقانه #لاو #سکانس #ویدیو #عکس #موزیک #تکست_لاو #برتر #عکس_پروفایل #دخترونه #پسرونه #شاخ #دیس_لاو #سنگین #تنهایی #تیکه #خاص #پروفایل #آهنگ_جدید #آهنگ #بخون #تتلو #امیر_تتلو
 #Director_video1

2019-03-22 10:01   9 0

 

باتو 💫♥ @tataloo @directoe_video1 .. .. .. .. .. .. عشقتو تگ کن👫 @Director_video1 اگر پست رو دوست داشتین کامنت ♥️ بزارین🤗🙄 🖤 #ویدیو_کارگردان #ایران #ایرانی #دپ #عاشقانه #لاو #سکانس #ویدیو #عکس #موزیک #تکست_لاو #برتر #عکس_پروفایل #دخترونه #پسرونه #شاخ #دیس_لاو #سنگین #تنهایی #تیکه #خاص #پروفایل #آهنگ_جدید #آهنگ #بخون #تتلو #امیر_تتلو #Director_video1

@pariya_jamali
فالو یادتون نداره
کامنت بزارین😍😍😍 فالو یادت نره پیج مارو فالو کنید مرسی
😶😶😶😍😍😍
چندتا لایک داره؟
اسه عاشقهای واقعی
کامنت بزارین لطفا

 #عشقبازی 
 #عشقولانه 
 #عاشقانه 
 #علاقه 
 #عشقولانه💑
 #عشق 
 #علاقه 
 #دوست 
 #داشتن 
 #لیاقت حرمت داره
 #عشق حرمت داره
 #رفیق اون حرمت بی نهایت داره
 #نیمه راه نبودن به لیاقته
 #دلنوشته 
 #دلشکسته 
 #متن 
 #متن_خاص 
 #متنعاشقانه 
 #متن_عاشقانه 
 #متن_نوشته 
 #عاشقانه 
 #عشق 
 #لاو 
 #لاوین 
 #زن 
 #زندگی 
 #دخترونه 
 #شعر 
 #زندگی 
 #زناشویی #کلیپ #دابسمش #دخترونه #متنخاص #پروفایل_خاص #ماهان_پری

2019-03-22 09:49   184 3

 

@pariya_jamali فالو یادتون نداره کامنت بزارین😍😍😍 فالو یادت نره پیج مارو فالو کنید مرسی 😶😶😶😍😍😍 چندتا لایک داره؟ اسه عاشقهای واقعی کامنت بزارین لطفا #عشقبازی #عشقولانه #عاشقانه #علاقه #عشقولانه💑 #عشق #علاقه #دوست #داشتن #لیاقت حرمت داره #عشق حرمت داره #رفیق اون حرمت بی نهایت داره #نیمه راه نبودن به لیاقته #دلنوشته #دلشکسته #متن #متن_خاص #متنعاشقانه #متن_عاشقانه #متن_نوشته #عاشقانه #عشق #لاو #لاوین #زن #زندگی #دخترونه #شعر #زندگی #زناشویی #کلیپ #دابسمش #دخترونه #متنخاص #پروفایل_خاص #ماهان_پری

همه چیو میدونم ولی خودمو میزنم به اون راه(:
.
دانلود ویدئو از چنل تلگرام لینک بیو
.
 #هومن_سیدی #دلتنگی #رفیق #دوست #تکست #جوکر #گریه #بغض #غمگین #احساسی #فازسنگین #غم #تنها #دپ #دپرس #عاشقانه #عاشق #ممنوعه #مهراب #ارشاد #میلادراستاد #دلگیر #لاو #عشق #دوست #سرباز #پادگان #خدمت #اجباری #mehrab

2019-03-22 09:46   977 12

 

همه چیو میدونم ولی خودمو میزنم به اون راه(: . دانلود ویدئو از چنل تلگرام لینک بیو . #هومن_سیدی #دلتنگی #رفیق #دوست #تکست #جوکر #گریه #بغض #غمگین #احساسی #فازسنگین #غم #تنها #دپ #دپرس #عاشقانه #عاشق #ممنوعه #مهراب #ارشاد #میلادراستاد #دلگیر #لاو #عشق #دوست #سرباز #پادگان #خدمت #اجباری #mehrab

دادزدم: دستم روول کن!! برای چی منودنبال خودت می کشونی؟ ولی محل نمی داد ایندفعه جیغ زدمولم کن !!عوضی!!! یهو ایستادو ورو
کردبه من وگفت خفه شو ودنبالم بیا !!اگه نمی خوای دوباره کتک خوری ؟ حرصم دراومده بودگفتم برای چی اینجور ی میکنی؟ چشماش روبست وبعدچندثانیه بازکردوگفت وقتی بادوتاعلافترازخودت پامی شی میای کوه اونوقت هراشغالی به خودش اجازه می ده مزاحم توبشه .اونم بااین سروضع.
نگاهی به سرتاپا ی من کرد.
-مگه چمه؟ تونیک ابی تنگی پوشیده بودم ویه ساپورت قهوای. شالم هم تانیمه روی سرم بود. ادام دادم :بعدش هم این چه ربطی به توداره ؟قراره مادونفرکاری به هم نداشته باشیم .خودت گفتی. پس همونطورکه من کاری بهت ندارم توهم کار ی به من نداشته باش!!!
سرش روخم کردوچشم توچشمم گفت ربطش اینه خوشم نمیادکسی مزاحم توبشه چرا؟ چون توزنمی !!!حالافهمیدی!! حالابیا!!
روش روبرگرداندکه بره دستم روکشیدم وگفتم اوهو!! حالاغیرتی هم می شی؟ ازکی تاحالا ؟توهرغلطی که می خوای میکنی !!من هم اومدم کوه
..توکه خودت خوب برای خودت می گردی ودوست دخترداری وهرکثافت کاری که بخوای می کنی ...حالامن که فقط اومدم بادوستام کوه ایرادداره؟ دیگ به دیگ میگه روت سیاه سه پایه می گه صندلي من اومدم تفریح. شوهردرست وحسابی که ندارم .بایدبه فکرخودم باشم وگرنه تواون خونه می پوسم.
لبخندکجی زدوگفت تفریح می خوای؟ گفتم اره!!
-پس بیا .دوباره منودنبال خودش کشوند. نمی دونستم منوکجامی خوادببره؟ ازاین دیوونه هرچی برمی اومد.
همچنان دنبالش می رفتم .جلوی یک ماشین ایستادودزدگیرش روزد .دهنم بازمونده بود،خاک برسرمن که حتی نمی دونستم شوهرم ماشینش چیه ؟یک ماشين مدل بالاي خوشگل سیاه !!!چراغهاش همزمان بازدن دزدگیر روشن شد. رفت جلودرروبازکردونشست. هنوز مثل احمقهامات مونده بودم پنجره سمت کمک راننده روبازکردوگفت بسه دیگه !!!چرامثل منگهانگاه می کنی ؟ سوارشو!!!
به خوداومدم وسوارشدم .نفسم بنداومده بودچه ماشین مامانی بود.... توتمام عمرم شیک ترین ماشینی که سوارشده بودم یک پژوبودوحالاسواریه همچين ماشين خوشگل شده بودم.
انقدرنرم می رفت که انگارداری پروازمیکنی .عینک افتابيش روبه چشم زدوحرکت کرد.
نمی دونستم منوکجامی خوادببره ؟داشت به سمت میدون امام می رفت ،نزدیک میدون امام رفت تویه پارکینگ وباهم به سمت میدون راه افتادیم. دستم روگرفته بود .واقعانمی دونستم چه حسی بایدداشته باشم ؟
 #داستان #رمان #عشق #عروسی #ظلم #لاو #رمانتیک #عاشقانه #دوستت_دارم #دختر #دخترونه #دخترانه #زن #زنانه #زیبایی #زیبا #آرایش #قصه #عروسی #ازدواج #دل_نوشته #پول #مغرور #سنگ دل #پسر

2019-03-22 09:41   3 3

 

دادزدم: دستم روول کن!! برای چی منودنبال خودت می کشونی؟ ولی محل نمی داد ایندفعه جیغ زدمولم کن !!عوضی!!! یهو ایستادو ورو کردبه من وگفت خفه شو ودنبالم بیا !!اگه نمی خوای دوباره کتک خوری ؟ حرصم دراومده بودگفتم برای چی اینجور ی میکنی؟ چشماش روبست وبعدچندثانیه بازکردوگفت وقتی بادوتاعلافترازخودت پامی شی میای کوه اونوقت هراشغالی به خودش اجازه می ده مزاحم توبشه .اونم بااین سروضع. نگاهی به سرتاپا ی من کرد. -مگه چمه؟ تونیک ابی تنگی پوشیده بودم ویه ساپورت قهوای. شالم هم تانیمه روی سرم بود. ادام دادم :بعدش هم این چه ربطی به توداره ؟قراره مادونفرکاری به هم نداشته باشیم .خودت گفتی. پس همونطورکه من کاری بهت ندارم توهم کار ی به من نداشته باش!!! سرش روخم کردوچشم توچشمم گفت ربطش اینه خوشم نمیادکسی مزاحم توبشه چرا؟ چون توزنمی !!!حالافهمیدی!! حالابیا!! روش روبرگرداندکه بره دستم روکشیدم وگفتم اوهو!! حالاغیرتی هم می شی؟ ازکی تاحالا ؟توهرغلطی که می خوای میکنی !!من هم اومدم کوه ..توکه خودت خوب برای خودت می گردی ودوست دخترداری وهرکثافت کاری که بخوای می کنی ...حالامن که فقط اومدم بادوستام کوه ایرادداره؟ دیگ به دیگ میگه روت سیاه سه پایه می گه صندلي من اومدم تفریح. شوهردرست وحسابی که ندارم .بایدبه فکرخودم باشم وگرنه تواون خونه می پوسم. لبخندکجی زدوگفت تفریح می خوای؟ گفتم اره!! -پس بیا .دوباره منودنبال خودش کشوند. نمی دونستم منوکجامی خوادببره؟ ازاین دیوونه هرچی برمی اومد. همچنان دنبالش می رفتم .جلوی یک ماشین ایستادودزدگیرش روزد .دهنم بازمونده بود،خاک برسرمن که حتی نمی دونستم شوهرم ماشینش چیه ؟یک ماشين مدل بالاي خوشگل سیاه !!!چراغهاش همزمان بازدن دزدگیر روشن شد. رفت جلودرروبازکردونشست. هنوز مثل احمقهامات مونده بودم پنجره سمت کمک راننده روبازکردوگفت بسه دیگه !!!چرامثل منگهانگاه می کنی ؟ سوارشو!!! به خوداومدم وسوارشدم .نفسم بنداومده بودچه ماشین مامانی بود.... توتمام عمرم شیک ترین ماشینی که سوارشده بودم یک پژوبودوحالاسواریه همچين ماشين خوشگل شده بودم. انقدرنرم می رفت که انگارداری پروازمیکنی .عینک افتابيش روبه چشم زدوحرکت کرد. نمی دونستم منوکجامی خوادببره ؟داشت به سمت میدون امام می رفت ،نزدیک میدون امام رفت تویه پارکینگ وباهم به سمت میدون راه افتادیم. دستم روگرفته بود .واقعانمی دونستم چه حسی بایدداشته باشم ؟ #داستان #رمان #عشق #عروسی #ظلم #لاو #رمانتیک #عاشقانه #دوستت_دارم #دختر #دخترونه #دخترانه #زن #زنانه #زیبایی #زیبا #آرایش #قصه #عروسی #ازدواج #دل_نوشته #پول #مغرور #سنگ دل #پسر

@pariya_jamali
فالو یادتون نداره
کامنت بزارین😍😍😍 فالو یادت نره پیج مارو فالو کنید مرسی
😶😶😶😍😍😍
چندتا لایک داره؟
اسه عاشقهای واقعی
کامنت بزارین لطفا

 #عشقبازی 
 #عشقولانه 
 #عاشقانه 
 #علاقه 
 #عشقولانه💑
 #عشق 
 #علاقه 
 #دوست 
 #داشتن 
 #لیاقت حرمت داره
 #عشق حرمت داره
 #رفیق اون حرمت بی نهایت داره
 #نیمه راه نبودن به لیاقته
 #دلنوشته 
 #دلشکسته 
 #متن 
 #متن_خاص 
 #متنعاشقانه 
 #متن_عاشقانه 
 #متن_نوشته 
 #عاشقانه 
 #عشق 
 #لاو 
 #لاوین 
 #زن 
 #زندگی 
 #دخترونه 
 #شعر 
 #زندگی 
 #زناشویی #کلیپ #دابسمش #دخترونه #متنخاص #پروفایل_خاص #ماهان_پری

2019-03-22 09:38   331 3

 

@pariya_jamali فالو یادتون نداره کامنت بزارین😍😍😍 فالو یادت نره پیج مارو فالو کنید مرسی 😶😶😶😍😍😍 چندتا لایک داره؟ اسه عاشقهای واقعی کامنت بزارین لطفا #عشقبازی #عشقولانه #عاشقانه #علاقه #عشقولانه💑 #عشق #علاقه #دوست #داشتن #لیاقت حرمت داره #عشق حرمت داره #رفیق اون حرمت بی نهایت داره #نیمه راه نبودن به لیاقته #دلنوشته #دلشکسته #متن #متن_خاص #متنعاشقانه #متن_عاشقانه #متن_نوشته #عاشقانه #عشق #لاو #لاوین #زن #زندگی #دخترونه #شعر #زندگی #زناشویی #کلیپ #دابسمش #دخترونه #متنخاص #پروفایل_خاص #ماهان_پری

مرسدس بنز 1864 ، سلامتی همه بنز بازها
عشق خوشکل فقط اینا بقیش ترشحات هورمونیه
برای دیدن پست های بیشتر فالو کنید 
کامیون بازها به اشتراک بذارید 
@travelling.truck 
@travelling.truck
@travelling.truck
@travelling.truck
@travelling.truck
@travelling.truck
@travelling.truck
 #travels #travelling #truck #trucks #750 #volvotruck #volvo #scania #mersedesbenz #globetrotters
 #راننده #کامیون #کامیون_بازا #کامیونداران #عشق #لاو #رانندگی #تراک #ولوو #بنز #باحال #زندگی #لایک #عاشق #عاشقان #تراک #اف_اچ #سالار #تریلی #کشنده #اسکانیا

2019-03-22 09:26   52 2

 

مرسدس بنز 1864 ، سلامتی همه بنز بازها عشق خوشکل فقط اینا بقیش ترشحات هورمونیه برای دیدن پست های بیشتر فالو کنید کامیون بازها به اشتراک بذارید @travelling.truck @travelling.truck @travelling.truck @travelling.truck @travelling.truck @travelling.truck @travelling.truck #travels #travelling #truck #trucks #750 #volvotruck #volvo #scania #mersedesbenz #globetrotters #راننده #کامیون #کامیون_بازا #کامیونداران #عشق #لاو #رانندگی #تراک #ولوو #بنز #باحال #زندگی #لایک #عاشق #عاشقان #تراک #اف_اچ #سالار #تریلی #کشنده #اسکانیا

One video 😉♥
..
..
..
.. @Director_video1
اگر پست رو دوست داشتین کامنت ♥️ بزارین🤗🙄
🖤
 #ویدیو_کارگردان
 #ایران #ایرانی #دپ #عاشقانه #لاو #سیاسفید #اورجینال #سکانس #ویدیو #عکس #موزیک #تکست_لاو #برتر #عکس_پروفایل #دخترونه #پسرونه #شاخ #دیس_لاو #سنگین #تنهایی #تیکه #خاص #پروفایل #آهنگ_جدید #آهنگ #بخون #ویدیو_دپ 
 #Director_video1

2019-03-22 09:23   14 1

 
.
آدما به طرق مختلف بامشکلات و بدبختیاشون کنار میان

ما نمیدونیم تو زندگی آدما چی گذشته،
.
پس نباید قضاوت کرد ...
.
***********************************
.
دیدن استوری های خاص ☝️ رو از دست ندید👌
.
لایک❤و کامنت✍ و فالو فراموش نشه🌹
.
کپی با ذکر آیدی (تَگ،مِنشِن...) مانعی ندارد 👇
@Delneveshtehkhas1
.
از پیج باحال دیدنیهای جالب هم دیدن کنید👇
@Didanihaye.Jaleb .
🙏مرسی از حمایت و نظرات پرمهرتون🌹
.

 #ادبی #تاثیرگذار #متن #دلنوشته_خاص #دلنوشته #تکست #متن_خاص #عکس_نوشته #روزگار #فراموش #تنها #قضاوت #غمگین #تجربه #خاطره #زندگی #خوبی #خیانت #عشق #دوست_داشتن #text #عاشق #عاشقی #دلشکسته #دوستی #دلتنگ #لاو #love #دلتنگی #رابطه

2019-03-22 09:17   20 1

 

. آدما به طرق مختلف بامشکلات و بدبختیاشون کنار میان ما نمیدونیم تو زندگی آدما چی گذشته، . پس نباید قضاوت کرد ... . *********************************** . دیدن استوری های خاص ☝️ رو از دست ندید👌 . لایک❤و کامنت✍ و فالو فراموش نشه🌹 . کپی با ذکر آیدی (تَگ،مِنشِن...) مانعی ندارد 👇 @Delneveshtehkhas1 . از پیج باحال دیدنیهای جالب هم دیدن کنید👇 @Didanihaye.Jaleb . 🙏مرسی از حمایت و نظرات پرمهرتون🌹 . #ادبی #تاثیرگذار #متن #دلنوشته_خاص #دلنوشته #تکست #متن_خاص #عکس_نوشته #روزگار #فراموش #تنها #قضاوت #غمگین #تجربه #خاطره #زندگی #خوبی #خیانت #عشق #دوست_داشتن #text #عاشق #عاشقی #دلشکسته #دوستی #دلتنگ #لاو #love #دلتنگی #رابطه

😃😄😅
شادی شماارزوی ماست😀😆
فالو_کن_بک_میدم😉
❤👇❤👇❤👇
@amir._.yakuza
@amir._.yakuza
@amir._.yakuza 👈پست_های_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن #
👈استوری رو ببین😊 😅استوری و کلیپ‌های قبلی رو از دست ندید😉. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
پیجمون_رو_به_دوستان_معرفی_کنید.
😍پست های قبل رو حتما تا آخر ببین مهربون😘. بقیه پست هامون رو هم از دست ندید 😉
______________________________________________________________________________________________

 #عروسی_ایرانی #رقص_ایرانی #شاد #ارکست #لاکچری
 #کشور #عشقم #فازغمگین #فان #دوست #لاو #جدایی #پارتی #لخت #کلیپ_فان 
 #ویالون #عاشقانه_ها #ریمیکس #حوادث #دلنوشته #خاص #خندهدارترین #خاطره 
 #قدیمی #آهنگ_شاد #موزیک #دیدنیهای_جهان #پرسپولیس #استقلال

2019-03-22 09:16   23 0

 

😃😄😅 شادی شماارزوی ماست😀😆 فالو_کن_بک_میدم😉 ❤👇❤👇❤👇 @amir._.yakuza @amir._.yakuza @amir._.yakuza 👈پست_های_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن # 👈استوری رو ببین😊 😅استوری و کلیپ‌های قبلی رو از دست ندید😉. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ پیجمون_رو_به_دوستان_معرفی_کنید. 😍پست های قبل رو حتما تا آخر ببین مهربون😘. بقیه پست هامون رو هم از دست ندید 😉 ______________________________________________________________________________________________ #عروسی_ایرانی #رقص_ایرانی #شاد #ارکست #لاکچری #کشور #عشقم #فازغمگین #فان #دوست #لاو #جدایی #پارتی #لخت #کلیپ_فان #ویالون #عاشقانه_ها #ریمیکس #حوادث #دلنوشته #خاص #خندهدارترین #خاطره #قدیمی #آهنگ_شاد #موزیک #دیدنیهای_جهان #پرسپولیس #استقلال

صيادمنش: 🔹در استقلال زندگي ام تغيير كرد
🔹شفر به من اعتماد خوبي داشت
🔹او باعث شد من بيشتر ديده شوم
🔹چند پيشنهاد خارجي هم دارم
🔹در اين مورد با شفر مشورت كردم
🔹او گفت براي پيشرفت فرصت داري
🔹امسال در تهران آپارتمان رهن كردم
🔹مكاني كه باشگاه داد، راحت نبود
🔹مادرم در تهران در كنار من است
🔹دستپخت مادرم واقعا معركه است
🔹قرارداد خيلي كمي با تيم دارم
🔹آرزويم قهرماني با استقلال است
🔹مصدوميت آخري خيلي اذيتم كرد
🔹دوست داشتم در كنار استقلال باشم
🔹اميدوارم به تيم ملي دعوت شوم

 #استقلال #استقلال_تهران #استقلالی #استقلالیها #لنگ #لنگی_سوز #پسر_تاجی #ابی #دختر_تاجی #تاج #تاجی #دختر #قلب #فرهاد_مجیدی #وینفرد_شفر #گادوین_منشا #ایسما #اس_اس #esteghlal #ابیته #عشق
 #دریا #اب #توریست #دابسمش #اهنگ #خنده #لاو #عاشقانه #اهنگ #زیبایی

2019-03-22 09:14   14 0

 

صيادمنش: 🔹در استقلال زندگي ام تغيير كرد 🔹شفر به من اعتماد خوبي داشت 🔹او باعث شد من بيشتر ديده شوم 🔹چند پيشنهاد خارجي هم دارم 🔹در اين مورد با شفر مشورت كردم 🔹او گفت براي پيشرفت فرصت داري 🔹امسال در تهران آپارتمان رهن كردم 🔹مكاني كه باشگاه داد، راحت نبود 🔹مادرم در تهران در كنار من است 🔹دستپخت مادرم واقعا معركه است 🔹قرارداد خيلي كمي با تيم دارم 🔹آرزويم قهرماني با استقلال است 🔹مصدوميت آخري خيلي اذيتم كرد 🔹دوست داشتم در كنار استقلال باشم 🔹اميدوارم به تيم ملي دعوت شوم #استقلال #استقلال_تهران #استقلالی #استقلالیها #لنگ #لنگی_سوز #پسر_تاجی #ابی #دختر_تاجی #تاج #تاجی #دختر #قلب #فرهاد_مجیدی #وینفرد_شفر #گادوین_منشا #ایسما #اس_اس #esteghlal #ابیته #عشق #دریا #اب #توریست #دابسمش #اهنگ #خنده #لاو #عاشقانه #اهنگ #زیبایی

.
بوی عطر را نمیتوان تصور کرد

اما همیشه هر بار که آن را ببویی،
.
خاطره های همراه با آن را به یاد می آوری ...
.
***********************************
.
دیدن استوری های خاص ☝️ رو از دست ندید👌
.
لایک❤و کامنت✍ و فالو فراموش نشه🌹
.
کپی با ذکر آیدی (تَگ،مِنشِن...) مانعی ندارد 👇
@Delneveshtehkhas1
.
از پیج باحال دیدنیهای جالب هم دیدن کنید👇
@Didanihaye.Jaleb .
🙏مرسی از حمایت و نظرات پرمهرتون🌹
.

 #ادبی #تاثیرگذار #متن #دلنوشته_خاص #دلنوشته #تکست #متن_خاص #عکس_نوشته #عطر #فراموش #تنها #ادکلن #غمگین #تجربه #خاطره #زندگی #خوبی #خیانت #عشق #دوست_داشتن #text #عاشق #عاشقی #دلشکسته #دوستی #دلتنگ #لاو #love #دلتنگی #رابطه

2019-03-22 09:09   22 3

 

. بوی عطر را نمیتوان تصور کرد اما همیشه هر بار که آن را ببویی، . خاطره های همراه با آن را به یاد می آوری ... . *********************************** . دیدن استوری های خاص ☝️ رو از دست ندید👌 . لایک❤و کامنت✍ و فالو فراموش نشه🌹 . کپی با ذکر آیدی (تَگ،مِنشِن...) مانعی ندارد 👇 @Delneveshtehkhas1 . از پیج باحال دیدنیهای جالب هم دیدن کنید👇 @Didanihaye.Jaleb . 🙏مرسی از حمایت و نظرات پرمهرتون🌹 . #ادبی #تاثیرگذار #متن #دلنوشته_خاص #دلنوشته #تکست #متن_خاص #عکس_نوشته #عطر #فراموش #تنها #ادکلن #غمگین #تجربه #خاطره #زندگی #خوبی #خیانت #عشق #دوست_داشتن #text #عاشق #عاشقی #دلشکسته #دوستی #دلتنگ #لاو #love #دلتنگی #رابطه

❤🙏با دوستان به اشتراک بزارید
عشقتو تگ کن❤💏
"چشمات"
________________________________
@mehdi_ahmadvandoriginal❤
_________________________________
 #mehdiahmadvand #mehdiahmadvandoriginal #mehranmodiri #mohsenebrahimzadeh #emoband #hamidhirad #shadmehr #alirezatalischi #radiojavan #macanband #puzzelband #tehran #music
 #مهدی_احمدوند #منوتو #اهنگ_عاشقانه #اهنگ_جدید #اهنگ_غمگین #ویدیو #پرسپولیس #استقلال #خیانت #طنز #دپ #لاو #عشق #موسیقی #دابسمش #عشق #عاشقانه #احمدوند

2019-03-22 09:02   242 13

 
.
‏هیچی بی رحم تر از زمان نیست،
.
چون ماهیت آدما رو بهت نشون میده

و تورو بیشتر در تنهایی فرو میبره ...
.
***********************************
.
دیدن استوری های خاص ☝️ رو از دست ندید👌
.
لایک❤و کامنت✍ و فالو فراموش نشه🌹
.
کپی با ذکر آیدی (تَگ،مِنشِن...) مانعی ندارد 👇
@Delneveshtehkhas1
.
از پیج باحال دیدنیهای جالب هم دیدن کنید👇
@Didanihaye.Jaleb .
🙏مرسی از حمایت و نظرات پرمهرتون🌹
.

 #ادبی #تاثیرگذار #متن #دلنوشته_خاص #دلنوشته #تکست #متن_خاص #عکس_نوشته #روزگار #فراموش #تنها #تنهایی #غمگین #تجربه #خاطره #زندگی #خوبی #خیانت #عشق #دوست_داشتن #text #عاشق #عاشقی #دلشکسته #دوستی #دلتنگ #لاو #love #دلتنگی #رابطه

2019-03-22 09:02   17 1

 

. ‏هیچی بی رحم تر از زمان نیست، . چون ماهیت آدما رو بهت نشون میده و تورو بیشتر در تنهایی فرو میبره ... . *********************************** . دیدن استوری های خاص ☝️ رو از دست ندید👌 . لایک❤و کامنت✍ و فالو فراموش نشه🌹 . کپی با ذکر آیدی (تَگ،مِنشِن...) مانعی ندارد 👇 @Delneveshtehkhas1 . از پیج باحال دیدنیهای جالب هم دیدن کنید👇 @Didanihaye.Jaleb . 🙏مرسی از حمایت و نظرات پرمهرتون🌹 . #ادبی #تاثیرگذار #متن #دلنوشته_خاص #دلنوشته #تکست #متن_خاص #عکس_نوشته #روزگار #فراموش #تنها #تنهایی #غمگین #تجربه #خاطره #زندگی #خوبی #خیانت #عشق #دوست_داشتن #text #عاشق #عاشقی #دلشکسته #دوستی #دلتنگ #لاو #love #دلتنگی #رابطه

❤️😎👑
.
 #رهام_هادیان #رهام #هادیان #ماکان_بند #خواننده #کنسرت #موزیک #خفن #دلبر #جذاب #رهام_عاشقتونه #لاو #مگا_آرتیست #آقای_آرتیست #❤️ #roham #rohamhadian #singer #love #macanband #roham_hadian #khfan #music #concert #janan #😍
.
.

@rohamhadian_official
@rohamhadian_official
@rohamhadian_official
@rohamhadian_official
@rohamhadian_official 
@rohamhadian_official 
@rohamhadian_official 
@rohamhadian_official

2019-03-22 09:01   17 1

 
@eshghe_maani .
‌ ‌ ‌ ‌ 
تگش کن عشقتو 😍❤️
‌ ‌ ‌ ‌ 
Flw❥@khahari_official
Flw❥@text_dokhtarane
‌Flw❥@badkonake_meshki
‌
😊‌اگه میخواین پست های بعدی پیج براتون بیاد لایک و کامنت کنید مرسی⚘😍😘
‌ ‌
🤗اگه از پیجمون خوشتون اومد با فالو کردن حمایتمون کنید و با لایک کردن بهمون انرژی بدین ممنون🧡💛😍
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
 #عشق #عشقی #عشقولانه #حس #خواهرانه #دوست #دوستی #لاو #عاشقان #شاعرانه #قلب #قلبم #تکست_سنگین #تکست_خاص 
 #تکست_دپ #متن_احساسی #متن_نوشته #متن_ناب #تکست_غمگین #تکستگرافی #عاشقونه #عاشقونه_ها #احساسات #رمانتیک #دل_نوشته #دخترانه

2019-03-22 08:54   1870 20

 

@eshghe_maani . ‌ ‌ ‌ ‌ تگش کن عشقتو 😍❤️ ‌ ‌ ‌ ‌ Flw❥@khahari_official Flw❥@text_dokhtarane ‌Flw❥@badkonake_meshki ‌ 😊‌اگه میخواین پست های بعدی پیج براتون بیاد لایک و کامنت کنید مرسی⚘😍😘 ‌ ‌ 🤗اگه از پیجمون خوشتون اومد با فالو کردن حمایتمون کنید و با لایک کردن بهمون انرژی بدین ممنون🧡💛😍 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #عشق #عشقی #عشقولانه #حس #خواهرانه #دوست #دوستی #لاو #عاشقان #شاعرانه #قلب #قلبم #تکست_سنگین #تکست_خاص #تکست_دپ #متن_احساسی #متن_نوشته #متن_ناب #تکست_غمگین #تکستگرافی #عاشقونه #عاشقونه_ها #احساسات #رمانتیک #دل_نوشته #دخترانه

ادمین برای سایت موزیک می خوام
فقط موزیک روز بزاره با موزیک ویدیو 
درامد نصف نصف

 #عاشقانه #عاشقانه_ها #عشقولانه #عشق #عشقبازی #عشقم #تنهایی #تنها #تکست_خاص #تکست_سنگین #کلیپ_فان #عشقی_عشق #ویدیو #instagram #mona #Love #کلیپ #کلیپ_عاشقانه #کلیپ_جدید #کلیپ_غمگین #عاشقی #جدید #موزیک #غمکده #غمگینم #غمگین #loveyou #کلیپ #music #اهنگ #لاو

2019-03-22 08:50   28 0

 
حسه خیلی قشنگیه...😍💕🌷🌹❤🌸 ‌
‌عشقتو تگ کن😘😍🌼🌸🌹💕💙
‌‌‌‌
‌‌. @banooteb
. ‌
😊‌اگه میخواین پست های بعدی پیج
 براتون بیاد لایک و کامنت کنید مرسی⚘😍😘
‌
 #بانو_طب
‌
🤗اگه از پیجمون خوشتون اومد با فالو کردن حمایتمون کنید و با لایک کردن بهمون انرژی بدین ممنون🧡💛😍
‌
‌
‌
‌
‌ ‌
‌
‌
‌
‌
‌‌
‌‌
‌‌
‌ ‌
‌
 #عشق #عشقی #عشقولانه #حس #خواهرانه #دوست #دوستی #لاو #عاشقان #شاعرانه #قلب #قلبم #تکست_سنگین #تکست_خاص 
 #تکست_دپ #متن_احساسی #متن_نوشته #متن_ناب #عشاق #تکستگرافی #تکست_عاشقانه #تکست_ناب 🤖 دریافت شده توسط @instasave_bot

2019-03-22 08:45   315 1

 

حسه خیلی قشنگیه...😍💕🌷🌹❤🌸 ‌ ‌عشقتو تگ کن😘😍🌼🌸🌹💕💙 ‌‌‌‌ ‌‌. @banooteb . ‌ 😊‌اگه میخواین پست های بعدی پیج براتون بیاد لایک و کامنت کنید مرسی⚘😍😘 ‌ #بانو_طب ‌ 🤗اگه از پیجمون خوشتون اومد با فالو کردن حمایتمون کنید و با لایک کردن بهمون انرژی بدین ممنون🧡💛😍 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ #عشق #عشقی #عشقولانه #حس #خواهرانه #دوست #دوستی #لاو #عاشقان #شاعرانه #قلب #قلبم #تکست_سنگین #تکست_خاص #تکست_دپ #متن_احساسی #متن_نوشته #متن_ناب #عشاق #تکستگرافی #تکست_عاشقانه #تکست_ناب 🤖 دریافت شده توسط @instasave_bot

👉🏻 @mojimusic7 👈🏻
پیشنهاد امروز
.
🎙Artist: @pouya.saleki
.
📀Name: #del_kanda
.

نظرتون رو بگید 🤘🏼
@mojimusic7
@mojimusic7
 #دپ #غمگین #عاشقانه #لاو #تنهایی #دلشکسته #love #عشق #تکست_خاص #تکست_سنگین #فازسنگین #خاص #ناب #رفیق #رفیق_قدیمی #مهراب #likeforlikes #likeforfollow #like4likes #دپرس_مرگ #مشتی #موزیک #موسیقی #چت #لش #تکست #پروفایل_خاص #پروفایل

2019-03-22 08:35   190 6

 
ما واسه خودمون منیجر بودیم خبر نداشتیم 😂😂😂
.فالو یادتون‌نره 👇🏽
‏@clipfun2019
‏@clipfun2019
‏@clipfun2019
.
.
.
.
.
.
.
.
 #ویدیو #کلیپ #کلیپعاشقانه #عاشقانه #طنز #موزیک #موزیک_پاپ #احساسی #لاو #سریال #دخترانه #دنس #رقص #شادی #خنده #فان #طنز #جوک #خندیدن #دابسمش #خندهدار #فالوور #اکسپلور #تبلیغات #عید ‏ #like4like #followme #fun #

2019-03-22 08:34   67 1

 

ما واسه خودمون منیجر بودیم خبر نداشتیم 😂😂😂 .فالو یادتون‌نره 👇🏽 ‏@clipfun2019 ‏@clipfun2019 ‏@clipfun2019 . . . . . . . . #ویدیو #کلیپ #کلیپعاشقانه #عاشقانه #طنز #موزیک #موزیک_پاپ #احساسی #لاو #سریال #دخترانه #دنس #رقص #شادی #خنده #فان #طنز #جوک #خندیدن #دابسمش #خندهدار #فالوور #اکسپلور #تبلیغات #عید ‏ #like4like #followme #fun #

.
حرفایی که باهاشون بقیه رو آروم میکنم رو خودم اثر ندارن ... :)🖤

2019-03-22 08:34   247 2

 

. حرفایی که باهاشون بقیه رو آروم میکنم رو خودم اثر ندارن ... :)🖤

😂😂😂😂😂😂😂خدا شفات بده فقط میتونم همین دعا رو برات بکنم
😃😄😅
شادی شماارزوی ماست😀😆
فالو_کن_بک_میدم😉
❤👇❤👇❤👇
@amir._.yakuza
@amir._.yakuza
@amir._.yakuza 👈پست_های_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن #
👈استوری رو ببین😊 😅استوری و کلیپ‌های قبلی رو از دست ندید😉. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
پیجمون_رو_به_دوستان_معرفی_کنید.
😍پست های قبل رو حتما تا آخر ببین مهربون😘. بقیه پست هامون رو هم از دست ندید 😉
______________________________________________________________________________________________

 #عروسی_ایرانی #رقص_ایرانی #شاد #ارکست #لاکچری
 #کشور #عشقم #فازغمگین #فان #دوست #لاو #جدایی #پارتی #لخت #کلیپ_فان 
 #ویالون #عاشقانه_ها #ریمیکس #حوادث #دلنوشته #خاص #خندهدارترین #خاطره 
 #قدیمی #آهنگ_شاد #موزیک #دیدنیهای_جهان #پرسپولیس #استقلال

2019-03-22 08:22   43 3

 

😂😂😂😂😂😂😂خدا شفات بده فقط میتونم همین دعا رو برات بکنم 😃😄😅 شادی شماارزوی ماست😀😆 فالو_کن_بک_میدم😉 ❤👇❤👇❤👇 @amir._.yakuza @amir._.yakuza @amir._.yakuza 👈پست_های_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن # 👈استوری رو ببین😊 😅استوری و کلیپ‌های قبلی رو از دست ندید😉. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ پیجمون_رو_به_دوستان_معرفی_کنید. 😍پست های قبل رو حتما تا آخر ببین مهربون😘. بقیه پست هامون رو هم از دست ندید 😉 ______________________________________________________________________________________________ #عروسی_ایرانی #رقص_ایرانی #شاد #ارکست #لاکچری #کشور #عشقم #فازغمگین #فان #دوست #لاو #جدایی #پارتی #لخت #کلیپ_فان #ویالون #عاشقانه_ها #ریمیکس #حوادث #دلنوشته #خاص #خندهدارترین #خاطره #قدیمی #آهنگ_شاد #موزیک #دیدنیهای_جهان #پرسپولیس #استقلال

♥♥♥
تكمله حداث هروبهم
@katakurxz
@katakurxz
---___________---
 #ون_بيس
 #ون_بيس_لوفي_زورو_سانجي_بروك_فرانكي_تشوبر_نامي_روبين_ونبيسات_مغامرات_اكشن_خيال_كوميديا #ون_بيس_لوفي_زورو_سانجي_بروك_فرانكي_تشوبر_نامي_روبين_اوسوب #نامي #روبين #فرانكي #بروك #لوفي #زورو #سانجي #تشوبر #اوسوب #دوفلامنغو #كاتاكوري #لاو #سابو #ايس #شانكس #كيد #Otaku #Art #instagram #photos #hashtags #post #animelovers #picture #fanart #animelovers

2019-03-22 08:09   23 28

 

♥♥♥ تكمله حداث هروبهم @katakurxz @katakurxz ---___________--- #ون_بيس #ون_بيس_لوفي_زورو_سانجي_بروك_فرانكي_تشوبر_نامي_روبين_ونبيسات_مغامرات_اكشن_خيال_كوميديا #ون_بيس_لوفي_زورو_سانجي_بروك_فرانكي_تشوبر_نامي_روبين_اوسوب #نامي #روبين #فرانكي #بروك #لوفي #زورو #سانجي #تشوبر #اوسوب #دوفلامنغو #كاتاكوري #لاو #سابو #ايس #شانكس #كيد #Otaku #Art #instagram #photos #hashtags #post #animelovers #picture #fanart #animelovers

♥♥♥
تكمله حداث هروبهم
@katakurxz
@katakurxz
---___________---
 #ون_بيس
 #ون_بيس_لوفي_زورو_سانجي_بروك_فرانكي_تشوبر_نامي_روبين_ونبيسات_مغامرات_اكشن_خيال_كوميديا #ون_بيس_لوفي_زورو_سانجي_بروك_فرانكي_تشوبر_نامي_روبين_اوسوب #نامي #روبين #فرانكي #بروك #لوفي #زورو #سانجي #تشوبر #اوسوب #دوفلامنغو #كاتاكوري #لاو #سابو #ايس #شانكس #كيد #Otaku #Art #instagram #photos #hashtags #post #animelovers #picture #fanart #animelovers

2019-03-22 08:05   14 28

 

♥♥♥ تكمله حداث هروبهم @katakurxz @katakurxz ---___________--- #ون_بيس #ون_بيس_لوفي_زورو_سانجي_بروك_فرانكي_تشوبر_نامي_روبين_ونبيسات_مغامرات_اكشن_خيال_كوميديا #ون_بيس_لوفي_زورو_سانجي_بروك_فرانكي_تشوبر_نامي_روبين_اوسوب #نامي #روبين #فرانكي #بروك #لوفي #زورو #سانجي #تشوبر #اوسوب #دوفلامنغو #كاتاكوري #لاو #سابو #ايس #شانكس #كيد #Otaku #Art #instagram #photos #hashtags #post #animelovers #picture #fanart #animelovers

عشقتو تگ کن.....لایک و کامنت یادتون نره........
 #عکسعاشقانه #عکس_متن #عشقولانه #عکس_ناب #عکسپروفایل #عشقبازی #عشق #عکسنوشته #عصرجدید #عکسغمگین #عکس_خاص #عکسنوشته_خاص #عادل_فردوسی_پور #علیضیا #عاشقانه #عاشقانه_ها #عاشقانه_خاص #قلب #لاو #کلیپ #کلیپعاشقانه #کیلیپ_عاشقانه #کلیپ_فان #احسانعلیخانی #مهدیاحمدوند #سامانجلیلی #محمدرضاگلزار

2019-03-22 08:02   89 0

 
@eshghe_maani .
‌ ‌ ‌ ‌ 
لایک
‌ ‌ ‌ ‌ 
Flw❥@khahari_official
Flw❥@text_dokhtarane
‌Flw❥@badkonake_meshki
‌
😊‌اگه میخواین پست های بعدی پیج براتون بیاد لایک و کامنت کنید مرسی⚘😍😘
‌ ‌
🤗اگه از پیجمون خوشتون اومد با فالو کردن حمایتمون کنید و با لایک کردن بهمون انرژی بدین ممنون🧡💛😍
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
 #عشق #عشقی #عشقولانه #حس #خواهرانه #دوست #دوستی #لاو #عاشقان #شاعرانه #قلب #قلبم #تکست_سنگین #تکست_خاص 
 #تکست_دپ #متن_احساسی #متن_نوشته #متن_ناب #تکست_غمگین #تکستگرافی #عاشقونه #عاشقونه_ها #احساسات #رمانتیک #دل_نوشته #دخترانه

2019-03-22 08:01   1194 6

 

@eshghe_maani . ‌ ‌ ‌ ‌ لایک ‌ ‌ ‌ ‌ Flw❥@khahari_official Flw❥@text_dokhtarane ‌Flw❥@badkonake_meshki ‌ 😊‌اگه میخواین پست های بعدی پیج براتون بیاد لایک و کامنت کنید مرسی⚘😍😘 ‌ ‌ 🤗اگه از پیجمون خوشتون اومد با فالو کردن حمایتمون کنید و با لایک کردن بهمون انرژی بدین ممنون🧡💛😍 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #عشق #عشقی #عشقولانه #حس #خواهرانه #دوست #دوستی #لاو #عاشقان #شاعرانه #قلب #قلبم #تکست_سنگین #تکست_خاص #تکست_دپ #متن_احساسی #متن_نوشته #متن_ناب #تکست_غمگین #تکستگرافی #عاشقونه #عاشقونه_ها #احساسات #رمانتیک #دل_نوشته #دخترانه

ما دیگہ اون نوجووناے قدیم نیستیم ڪہ با شنیدن سینوس ڪسینوس خندمون بگیرہ،
بزرگ شدیم،نہ؟
بچہ ڪوچیڪا بهمون میگن خالہ،عمو..
قدمون چند هوا بلندتر شدہ،
دیگہ دستمون بہ ڪابینت بلنداے آشپزخونہ میرسہ و پامون بہ گاز و ڪلاچ...
بعضیامون انقدر بزرگ شدن رفتن پے سیگار،
بعضیامونم نہ،دیدن غم و غصہ شون دود ڪردنے نیست،نشستن خوردنش!
ما دیگہ روزاے برفے لیز نمیخوریم،
نہ ڪہ زمینِ یخ زدہ لیز نباشہ ها،
فقط یاد گرفتیم باید با احتیاط قدم برداریم ڪہ با مخ نریم تو زمین...
قلبامون چے شد راستے؟؟
بعضیامون دل شڪستن،خیلیامون دل شڪستہ ن،بعضیامون دل باختہ و بعضیامون دل تنگ...
ما خیلے وقتہ ڪہ دیگہ بچہ نیستیم،
ولے پیر شدیم یا بزرگ ؟؟
اینہ ڪہ جاے بحث دارہ
.
.
.
 #تکست #تکست_غمگین #تکست_سنگین #دلشکسته #عاشقانه #تکست_خاص #تکست_گرافی #تکست_دپ #تکست_ناب #تکست_آهنگ #تکست_غم #تنها #تنهایی #بغض #بغض_یعنی #غمگین #غم #عشق #لاو #text #لاتاری #سکوت #سکوت_سرشار_از_ناگفته_هاست #دل #دلم #دلمگرفته #دلنوشته #غرور #غرورم #سکوت #

2019-03-22 07:57   39 0

 

ما دیگہ اون نوجووناے قدیم نیستیم ڪہ با شنیدن سینوس ڪسینوس خندمون بگیرہ، بزرگ شدیم،نہ؟ بچہ ڪوچیڪا بهمون میگن خالہ،عمو.. قدمون چند هوا بلندتر شدہ، دیگہ دستمون بہ ڪابینت بلنداے آشپزخونہ میرسہ و پامون بہ گاز و ڪلاچ... بعضیامون انقدر بزرگ شدن رفتن پے سیگار، بعضیامونم نہ،دیدن غم و غصہ شون دود ڪردنے نیست،نشستن خوردنش! ما دیگہ روزاے برفے لیز نمیخوریم، نہ ڪہ زمینِ یخ زدہ لیز نباشہ ها، فقط یاد گرفتیم باید با احتیاط قدم برداریم ڪہ با مخ نریم تو زمین... قلبامون چے شد راستے؟؟ بعضیامون دل شڪستن،خیلیامون دل شڪستہ ن،بعضیامون دل باختہ و بعضیامون دل تنگ... ما خیلے وقتہ ڪہ دیگہ بچہ نیستیم، ولے پیر شدیم یا بزرگ ؟؟ اینہ ڪہ جاے بحث دارہ . . . #تکست #تکست_غمگین #تکست_سنگین #دلشکسته #عاشقانه #تکست_خاص #تکست_گرافی #تکست_دپ #تکست_ناب #تکست_آهنگ #تکست_غم #تنها #تنهایی #بغض #بغض_یعنی #غمگین #غم #عشق #لاو #text #لاتاری #سکوت #سکوت_سرشار_از_ناگفته_هاست #دل #دلم #دلمگرفته #دلنوشته #غرور #غرورم #سکوت #

2019-03-22 07:19   57 2

 
 #ورق_بزنید 💐💐💐💐💐💐💐💐 🌹🌹🌹🌸🌸🌸🌺🌺🌺
عـــــــــــــــــــیـــــــــد تـــــــــان مـــــــبــــــارکـــــــــــــــ بــــــاد🍎🍏 #عید 
 #فازسنگین
 #تیکه
 #عید
 #مهراب #مجازی #لات #تجاوز #دزدی #کشور #لاو #تتو #میلاراستا #محسن_ایزدی #محمدرضاگلزار #گنج #روحانی #فروشگاهاینترنتی #ماشین_باز #موادمخدر #سحرتبر #اصفهان #سوپرایرانی #خودکشی #۲۵بند #مرگ #مجیدخراطها_سلطان_احساس #تیم_بکس_tim_bax #محسن_ابراهیم_زاده #محسن_لرستانی

2019-03-20 20:19   641 6

 

#ورق_بزنید 💐💐💐💐💐💐💐💐 🌹🌹🌹🌸🌸🌸🌺🌺🌺 عـــــــــــــــــــیـــــــــد تـــــــــان مـــــــبــــــارکـــــــــــــــ بــــــاد🍎🍏 #عید #فازسنگین #تیکه #عید #مهراب #مجازی #لات #تجاوز #دزدی #کشور #لاو #تتو #میلاراستا #محسن_ایزدی #محمدرضاگلزار #گنج #روحانی #فروشگاهاینترنتی #ماشین_باز #موادمخدر #سحرتبر #اصفهان #سوپرایرانی #خودکشی #۲۵بند #مرگ #مجیدخراطها_سلطان_احساس #تیم_بکس_tim_bax #محسن_ابراهیم_زاده #محسن_لرستانی

سلام دوستان آهنگ جدیدم بنام #حسرت منتشر شد..
با همکاری دوست گلم #مصطفی_زرین و میکس و مستر سعید عسرا
امیدوارم راضی باشید⁦❤️⁩ دانلود از چنل رسمی بنده حمایت 💪
 #موزیک_جدید #پاپ #رپ #مهراب #میلاد_راستاد #ارشاد #شادمهر #آرمین_تو_ای_اف_ام #استقلال #پرسپولیس #متین_نوشاد_ #ایمان_خدادادی #محسن_ابراهیم_زاده #بهنام_باني #آرش_مسیح #هوروش_بند #معین_محروم #مهدی_احمد_وند #مجید_خراط_ها #طنز #سامان_جلیلی #لاو #عشق_عاشقی #دیسلاو_موزیک #خوانندگی #بزن_بخون #عصر_جدید
@navid_m_i54چنل
@mostafazarrin.official
@saeedosra
@sardarartwork

2019-03-20 12:01   46 12

 
پذيرش سفارش طراحــــــــــــي(💻🎨🖼)
از عكــــــــــس هاي شخصـــــــــصي شما(📸📩).
.
.
.
.
.
.
.
 #لاو #ديجي #ديجيتال #دوست #دوستیابی #دوستدارم #دوستداشتن #دوستانه #دوستتدارم #دوستان #دوست_داشتن #دوست_پسر #دوستی #دوست_دختر #دوست_خوب #دوستت #دوست_دارم #دوستي #دوستت_دارم #دوستم #دوست_داشتنی 
 #دوستای_خوب #دوستاتو_تگ_کن #دوستان_خود_را_تگ_کنید #دوستى #دوست_جان #دوستای #دوستاتون #دوستتون_دارم #دوستداشتنی

2019-03-13 10:34   73 14

 
عاشقانه

 #عشق #عشقي #عشق_جان #عشقی #عشقم #عشقا #عشق_پاک #عشقت #عشق_اول #عشق_ #لاو #لاولی #دوست_دارم #دوستت_دارم #دوستت_دارم_تا_ابد #دوستت_دارم_هوارتا_بهترین #دوستت_دارم_خدا #گل_رز #گل_رز_قرمز #گل_سرخ #عشق_منی #ولنتاین #ولنتاین_کادو #ولنتاین_مبارک #ولنتاین_هدیه #ولنتاين_مبارك #ولنتاینه #ولنتاینی #ولنتایین #قلب

2019-02-07 19:29   10 0

 
 #کوکی عاشقانه

 #عشق #عشقي #عشق_جان #عشقی #عشقم #عشقا #عشق_پاک #عشقت #عشق_اول #عشق_ #لاو #لاولی #دوست_دارم #دوستت_دارم #دوستت_دارم_تا_ابد #دوستت_دارم_هوارتا_بهترین #دوستت_دارم_خدا #گل_رز #گل_رز_قرمز #گل_سرخ #عشق_منی #ولنتاین #ولنتاین_کادو #ولنتاین_مبارک #ولنتاین_هدیه #ولنتاين_مبارك #ولنتاینه #ولنتاینی #ولنتایین

2019-02-07 19:27   8 1

 
Next Page →
Next Page →