United States

  United States

  Top 515807 Instagram followed

Images about: #نفسم (134962 posts)

همیشه باش
تو که باشی ؛
خورشید،از سمت آرزوهای من طلوع میکند
ماه،جورِ دیگری میتابد
و زمین،حول محور خوشبختی ام میچرخد !
تو که باشی ؛
همه چیز،خوب است .

 #نرگس_صرافیان
 #تگش_کن ❤
.
.
 #عاشقانه #عاشقانه_ها #عاشقانه_خاص #عاشقی_عشق #عشقم #عشقمون #نفسم #جانم_باش #جونم  #دونفره  #دوستدارم #دوستتدارم #بارون #بغلم_کن #کپشن #کپشن_خاص #کپشن_عاشقانه #کپشن_زیبا #کپشن #عکسپروفایل #عکسنوشته

2019-05-24 07:55   1 1

 

همیشه باش تو که باشی ؛ خورشید،از سمت آرزوهای من طلوع میکند ماه،جورِ دیگری میتابد و زمین،حول محور خوشبختی ام میچرخد ! تو که باشی ؛ همه چیز،خوب است . #نرگس_صرافیان #تگش_کن ❤ . . #عاشقانه #عاشقانه_ها #عاشقانه_خاص #عاشقی_عشق #عشقم #عشقمون #نفسم #جانم_باش #جونم #دونفره #دوستدارم #دوستتدارم #بارون #بغلم_کن #کپشن #کپشن_خاص #کپشن_عاشقانه #کپشن_زیبا #کپشن #عکسپروفایل #عکسنوشته

میدانی ، روزی که ماجرای عشق تو را به مادرم گفتم، 
چه اتفاقی افتاد؟
اصلأ بگذار از اول برایت بگویم...
قبل از اینکه حرفی بزنم موهایم را باز کردم و روی شانه أم ریختم مادرم گفته بود موهایت را که باز میکنی انگار چندسال بزرگتر میشوی...میخواستم وقتی از عشق تو میگویم بزرگ باشم ...
بعد از آن دو استکان چای ریختم، بین خودمان بماند اما دستم را سوزاندم و نتوانستم بگویم آخ ، بلکه دلم آرام بگیرد ، مجبور بودم چون مادر اگر میفهمید بزرگ شدنم را باور نمیکرد ... دست سوخته أم را زیر سینی پنهان کردم چای را مقابلش گذاشتم و کنارش نشستم ، عشقت توی دلم مثل قند آب میشد و نمیدانستم از کجا باید شروع کنم.....باتردید گفتم :"مادرجان،اگر آدم عاشق باشد زندگی چقدر دلنشین تر بر آدم میگذرد ، نه؟"
عینک مطالعه را از چشمش برداشت و نگاهش را به موهایم دوخت ، انگار که حساب کار دستش آمده باشد ، نگاهش را از من گرفت و بین گل های قالی ، گم کرد.
+"عشق" چیز عجیبی ست دخترکم ، انگار که جهانی را توی مردمک چشمت داشته باشی و دیگر هیچ نبینی ، هیچ نخواهی و با تمام ندیدن ها و نخواستن ها بازهم شاد باشی و دلخوش..
عشق اما خطرات خاص خودش را دارد ، عاشق که باشی باید از خیلی چیزها بگذری ، گاهی از خوشی هایت ، گاهی از خودت ، گاهی از جوانی أت..
دستی به موهای کوتاهش کشید و ادامه داد:
عاشقی برای بعضی ها فقط از دست دادن است..
برای بعضی ها هم بدست آوردن...اما من فکر میکنم زنها بیشتر از دست میدهند..
گاهی موهایشان را، که مبادا تار مویی در غذا معشوقه ی شان را بیازارد..
گاهی ناخن های دستشان را ، که مبادا تمیز نباشد و معشوقه شان را ناراحت کند..
گاهی عطرشان را توی آشپزخانه با بوی غذا عوض میکنند 
دستشان را میسوزانند و آخ نمیگویند "...
مکث کرد و سوختگی روی دستش را با انگشت پوشاند :
+"گاهی نمیخرند ، نمیپوشند، نادیده میگیرند که معشوقه شان ناراحت نشود !!تازه ماجرا ادامه دار تر میشود وقتی زنها حس مادری را تجربه میکنند ، عشقی صد برابر بزرگتر با فداکاری هایی که در زبان نمیگنجد..
دخترکم عاشقی بلای جان آدم نیست اما اگر زودتر از وقتش به سرت بیاید از پا در می آیی"..
لبخندی زدم ، از جایم بلند شدم و به اتاقم رفتم ، جای سوختگی روی دستم واضح تر شده بود ، رو به روی آینه ایستادم و به خودم نگاه کردم...عاشقی چقدر به من نمی آمد ، موهایم را بافتم ، دلم میخواست دختر کوچک خانواده بمانم ، برای بزرگ شدن زود بود ...خیلی زود
.
 #نازنین_عابدین_پور  #لاو_استوری❤
.
.
 #عاشقانه #عاشقانه_ها #عاشقانه_خاص #عاشقی_عشق #عشقم #عشقمون #نفسم #جانم_باش #جونم  #دونفره  #دوستدارم #

2019-05-24 07:55   0 0

 

میدانی ، روزی که ماجرای عشق تو را به مادرم گفتم، چه اتفاقی افتاد؟ اصلأ بگذار از اول برایت بگویم... قبل از اینکه حرفی بزنم موهایم را باز کردم و روی شانه أم ریختم مادرم گفته بود موهایت را که باز میکنی انگار چندسال بزرگتر میشوی...میخواستم وقتی از عشق تو میگویم بزرگ باشم ... بعد از آن دو استکان چای ریختم، بین خودمان بماند اما دستم را سوزاندم و نتوانستم بگویم آخ ، بلکه دلم آرام بگیرد ، مجبور بودم چون مادر اگر میفهمید بزرگ شدنم را باور نمیکرد ... دست سوخته أم را زیر سینی پنهان کردم چای را مقابلش گذاشتم و کنارش نشستم ، عشقت توی دلم مثل قند آب میشد و نمیدانستم از کجا باید شروع کنم.....باتردید گفتم :"مادرجان،اگر آدم عاشق باشد زندگی چقدر دلنشین تر بر آدم میگذرد ، نه؟" عینک مطالعه را از چشمش برداشت و نگاهش را به موهایم دوخت ، انگار که حساب کار دستش آمده باشد ، نگاهش را از من گرفت و بین گل های قالی ، گم کرد. +"عشق" چیز عجیبی ست دخترکم ، انگار که جهانی را توی مردمک چشمت داشته باشی و دیگر هیچ نبینی ، هیچ نخواهی و با تمام ندیدن ها و نخواستن ها بازهم شاد باشی و دلخوش.. عشق اما خطرات خاص خودش را دارد ، عاشق که باشی باید از خیلی چیزها بگذری ، گاهی از خوشی هایت ، گاهی از خودت ، گاهی از جوانی أت.. دستی به موهای کوتاهش کشید و ادامه داد: عاشقی برای بعضی ها فقط از دست دادن است.. برای بعضی ها هم بدست آوردن...اما من فکر میکنم زنها بیشتر از دست میدهند.. گاهی موهایشان را، که مبادا تار مویی در غذا معشوقه ی شان را بیازارد.. گاهی ناخن های دستشان را ، که مبادا تمیز نباشد و معشوقه شان را ناراحت کند.. گاهی عطرشان را توی آشپزخانه با بوی غذا عوض میکنند دستشان را میسوزانند و آخ نمیگویند "... مکث کرد و سوختگی روی دستش را با انگشت پوشاند : +"گاهی نمیخرند ، نمیپوشند، نادیده میگیرند که معشوقه شان ناراحت نشود !!تازه ماجرا ادامه دار تر میشود وقتی زنها حس مادری را تجربه میکنند ، عشقی صد برابر بزرگتر با فداکاری هایی که در زبان نمیگنجد.. دخترکم عاشقی بلای جان آدم نیست اما اگر زودتر از وقتش به سرت بیاید از پا در می آیی".. لبخندی زدم ، از جایم بلند شدم و به اتاقم رفتم ، جای سوختگی روی دستم واضح تر شده بود ، رو به روی آینه ایستادم و به خودم نگاه کردم...عاشقی چقدر به من نمی آمد ، موهایم را بافتم ، دلم میخواست دختر کوچک خانواده بمانم ، برای بزرگ شدن زود بود ...خیلی زود . #نازنین_عابدین_پور #لاو_استوری❤ . . #عاشقانه #عاشقانه_ها #عاشقانه_خاص #عاشقی_عشق #عشقم #عشقمون #نفسم #جانم_باش #جونم #دونفره #دوستدارم #

وای وای از دل من از دل غافل من که به چشمای تو دل بست
وای وای حسرت من آخرین فرصت من رفتی و خاطره هات هست
وای وای از این در به دری مردم از این بی خبری
بغض تو صدام از عشقه

وای از دست خودم از غمام خسته شدم وقته انتقام از عشقه
بغض تو صدام از عشقه وقته انتقام از عشقه
دل دیوونه دل دیوونه رو تن کوچه هنوز زخمای بارونه
دل دیوونه که نمیدونه چقدر حال من این روزا پریشونه

آره جون تو به جون تو زندگی مردن این روزا بدون تو
دل دیوونه دل دیوونه رو تن کوچه هنوز زخمای بارونه دل دیوونه
وای وای از دل من از دل غافل من که به چشمای تو دل بست
وای وای حسرت من آخرین فرصت من رفتی و خاطره هات هست

وای وای از این در به دری مردم از این بی خبری
بغض تو صدام از عشقه
وای از دست خودم از غمام خسته شدم وقته انتقام از عشقه
بغض تو صدام از عشقه وقته انتقام از عشقه دل دیوونه
 #گوگولی_یاغی 
 #مخاطب_خاص #رفیق_همیشگی_من 
 #دوست_دارم_تا_ابد #دوستت_دارمها 
 #نفسم #همه_کسم #قلبم #زندگیمی 
 #اگر_بامن_نبودش_هیچ_میلی_چرا_ظرف_مرا_بشکست_لیلی 
 #روزبه_نعمت_الهي #بدون_تو

2019-05-24 07:53   0 0

 

وای وای از دل من از دل غافل من که به چشمای تو دل بست وای وای حسرت من آخرین فرصت من رفتی و خاطره هات هست وای وای از این در به دری مردم از این بی خبری بغض تو صدام از عشقه وای از دست خودم از غمام خسته شدم وقته انتقام از عشقه بغض تو صدام از عشقه وقته انتقام از عشقه دل دیوونه دل دیوونه رو تن کوچه هنوز زخمای بارونه دل دیوونه که نمیدونه چقدر حال من این روزا پریشونه آره جون تو به جون تو زندگی مردن این روزا بدون تو دل دیوونه دل دیوونه رو تن کوچه هنوز زخمای بارونه دل دیوونه وای وای از دل من از دل غافل من که به چشمای تو دل بست وای وای حسرت من آخرین فرصت من رفتی و خاطره هات هست وای وای از این در به دری مردم از این بی خبری بغض تو صدام از عشقه وای از دست خودم از غمام خسته شدم وقته انتقام از عشقه بغض تو صدام از عشقه وقته انتقام از عشقه دل دیوونه #گوگولی_یاغی #مخاطب_خاص #رفیق_همیشگی_من #دوست_دارم_تا_ابد #دوستت_دارمها #نفسم #همه_کسم #قلبم #زندگیمی #اگر_بامن_نبودش_هیچ_میلی_چرا_ظرف_مرا_بشکست_لیلی #روزبه_نعمت_الهي #بدون_تو

😂😂😂
🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
 #خدایاشکرت 
 #خدا 
 #😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 #ایران #تهران #لرستان #کردستان #خوزستان #قزوین #آذربایجان #هرمزگان #نفسم #جونم #عشقم #زندگی #دوستدارم #دلخوش #دلتنگی #خنده #شادی #دعوا #

2019-05-24 07:03   11 0

 

😂😂😂 🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #خدایاشکرت #خدا #😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 #ایران #تهران #لرستان #کردستان #خوزستان #قزوین #آذربایجان #هرمزگان #نفسم #جونم #عشقم #زندگی #دوستدارم #دلخوش #دلتنگی #خنده #شادی #دعوا #

بی تو پر سرگیجه مو هی به خودم میپچمو آروم ندارم , آروم ندارم
میچرخه هی دورِ سرم خاطره هات دور و برم آروم ندارم , آروم ندارم

خودم نمیدونم چمه شاید یه وقتا لازمه فقط بری بِبُری از همه

جایِ من نیستی واسه دنیایِ من نیستی دستامو میگیری اما پایِ من نیستی
دارم شک میکنم کم کم کنارِ تو به این روزا تو میگی با منی اما چرا حس میکنم تنهام

روزایه خوب تو این قفس توهمِ همینو بس , میخوام رها شم , میخوام رها شم
میخوام تو رو پشته سرم جا بذارم تا بپرم , میخوام رها شم , میخوام رها شم

خودم نمیدونم چمه شاید یه وقتا لازمه فقط بری بِبُری از همه

جایِ من نیستی واسه دنیایِ من نیستی دستامو میگیری اما پایِ من نیستی
دارم شک میکنم کم کم کنارِ تو به این روزا تو میگی با منی اما چرا حس میکنم تنهام
 #گوگولی_یاغی 
 #مخاطب_خاص #رفیق_همیشگی_من 
 #دوست_دارم_تا_ابد #دوستت_دارمها 
 #نفسم #همه_کسم #قلبم #زندگیمی 
 #اگر_بامن_نبودش_هیچ_میلی_چرا_ظرف_مرا_بشکست_لیلی 
 #سیروان_خسروی #جای_من_نیستی

2019-05-24 07:02   5 0

 

بی تو پر سرگیجه مو هی به خودم میپچمو آروم ندارم , آروم ندارم میچرخه هی دورِ سرم خاطره هات دور و برم آروم ندارم , آروم ندارم خودم نمیدونم چمه شاید یه وقتا لازمه فقط بری بِبُری از همه جایِ من نیستی واسه دنیایِ من نیستی دستامو میگیری اما پایِ من نیستی دارم شک میکنم کم کم کنارِ تو به این روزا تو میگی با منی اما چرا حس میکنم تنهام روزایه خوب تو این قفس توهمِ همینو بس , میخوام رها شم , میخوام رها شم میخوام تو رو پشته سرم جا بذارم تا بپرم , میخوام رها شم , میخوام رها شم خودم نمیدونم چمه شاید یه وقتا لازمه فقط بری بِبُری از همه جایِ من نیستی واسه دنیایِ من نیستی دستامو میگیری اما پایِ من نیستی دارم شک میکنم کم کم کنارِ تو به این روزا تو میگی با منی اما چرا حس میکنم تنهام #گوگولی_یاغی #مخاطب_خاص #رفیق_همیشگی_من #دوست_دارم_تا_ابد #دوستت_دارمها #نفسم #همه_کسم #قلبم #زندگیمی #اگر_بامن_نبودش_هیچ_میلی_چرا_ظرف_مرا_بشکست_لیلی #سیروان_خسروی #جای_من_نیستی

♥ تــو دوست داشتنی تـریـڹ
نسخہ اے هستی ڪہ
می شود پیچید!
بـہ دست و پاے
زندڪَی
مـڹ
تا هی
قد بڪشی
توےِ لحظہ هایم
وحالـم را خـوب تـر ڪُـنی ♥ ♥ بے واژه بیا ببوسَمت
بیا پیمان ببندیم؛
ڪه این “من”هاے تخریب شده را
با بوسه بازسازے ڪنیم…
اصلاً بیا و مرا جهنمے ڪن!!
بهشتِ من!
من با تو تمامم و بے تو تمام
بیا و این من را ناتمام مگذار
این “نیست” را با بوسه‌اے از نو بساز

کم کم داریم نزدیک میشیم به تولدت عشقم... #هزارماشاالله_لاحول_ولا_قوة_الا_بالله 
 #نینی_ناز #دخترمامان_بابا #دخترصورتی #عشقم #دوستتدارم #نفسم #منوباباعاشقتیم #عمرمی😍😍😍😘😘😘😝😛😛💕💕💞💖💖💕💓💗💔❤💚💜🎇💄💕💓💗💙💙💜💛👝👛👛

2019-05-24 06:36   33 6

 

♥ تــو دوست داشتنی تـریـڹ نسخہ اے هستی ڪہ می شود پیچید! بـہ دست و پاے زندڪَی مـڹ تا هی قد بڪشی توےِ لحظہ هایم وحالـم را خـوب تـر ڪُـنی ♥ ♥ بے واژه بیا ببوسَمت بیا پیمان ببندیم؛ ڪه این “من”هاے تخریب شده را با بوسه بازسازے ڪنیم… اصلاً بیا و مرا جهنمے ڪن!! بهشتِ من! من با تو تمامم و بے تو تمام بیا و این من را ناتمام مگذار این “نیست” را با بوسه‌اے از نو بساز کم کم داریم نزدیک میشیم به تولدت عشقم... #هزارماشاالله_لاحول_ولا_قوة_الا_بالله #نینی_ناز #دخترمامان_بابا #دخترصورتی #عشقم #دوستتدارم #نفسم #منوباباعاشقتیم #عمرمی😍😍😍😘😘😘😝😛😛💕💕💞💖💖💕💓💗💔❤💚💜🎇💄💕💓💗💙💙💜💛👝👛👛

بی قرارم عشقم کجایی بی قرار شم خدایا

 #اهنگ #گیف موزیک #گیف #ترانه شاد #ترانه غمگین #موزیک ماندکار #ترانه دل نشین #ترانه ناب #اهنگ ناب #اهنگ قدیمی #اهنگ برتر #تستک #زیر نویس #عاشقانه #عشق #شادی #دوستس #دوست داشتن #دوستت دارم #دوستانه #حسرت #تنهایی #تنهابی تو #غم #غم دوری از تو #بی تو هرگز #دوری #عاشقم #عاشقتم #فدایت #نگاهت #بوسه #بغلت #بغل عاشقانه #بوسهایت #عشق من #عشق زیبایم #نفسم #عاشقتانه ها #عاشقانه های خاص #بی تو هرگز #نگاهت #دوستت دارم عشقم #عاشقتم_آرامش_من💞

2019-05-24 06:33   40 0

 

بی قرارم عشقم کجایی بی قرار شم خدایا #اهنگ #گیف موزیک #گیف #ترانه شاد #ترانه غمگین #موزیک ماندکار #ترانه دل نشین #ترانه ناب #اهنگ ناب #اهنگ قدیمی #اهنگ برتر #تستک #زیر نویس #عاشقانه #عشق #شادی #دوستس #دوست داشتن #دوستت دارم #دوستانه #حسرت #تنهایی #تنهابی تو #غم #غم دوری از تو #بی تو هرگز #دوری #عاشقم #عاشقتم #فدایت #نگاهت #بوسه #بغلت #بغل عاشقانه #بوسهایت #عشق من #عشق زیبایم #نفسم #عاشقتانه ها #عاشقانه های خاص #بی تو هرگز #نگاهت #دوستت دارم عشقم #عاشقتم_آرامش_من💞

ازدوریت بی قرارم عشقم

 #اهنگ #اهنگهای عاشقانه #اهنگ ترکی #اهنگ فارسی #اهنگ ترکی استانبولی #ترکیه انتالیا #آذری #باکو #ترانه #موزیک ویدیو #عشق #شادی #دوستس #دوست داشتن #دوستت دارم #دوستانه #حسرت #تنهایی #تنهابی تو #غم #غم دوری از تو #بی تو هرگز #دوری #عاشقم #عاشقتم #فدایت #نگاهت #بوسه #بغلت #بغل عاشقانه #بوسهایت #عشق من #عشق زیبایم #نفسم #عاشقتانه ها #عاشقانه های خاص #بی تو هرگز #نگاهت #دوستت دارم عشقم #عاشقتم

2019-05-24 06:32   42 0

 

ازدوریت بی قرارم عشقم #اهنگ #اهنگهای عاشقانه #اهنگ ترکی #اهنگ فارسی #اهنگ ترکی استانبولی #ترکیه انتالیا #آذری #باکو #ترانه #موزیک ویدیو #عشق #شادی #دوستس #دوست داشتن #دوستت دارم #دوستانه #حسرت #تنهایی #تنهابی تو #غم #غم دوری از تو #بی تو هرگز #دوری #عاشقم #عاشقتم #فدایت #نگاهت #بوسه #بغلت #بغل عاشقانه #بوسهایت #عشق من #عشق زیبایم #نفسم #عاشقتانه ها #عاشقانه های خاص #بی تو هرگز #نگاهت #دوستت دارم عشقم #عاشقتم

دوستت دارم تا بی انتها عشق من😙

 #عشقولی
 #عشق 
 #زندگیم 
 #نفسم

2019-05-24 06:16   5 1

 

دوستت دارم تا بی انتها عشق من😙 #عشقولی #عشق #زندگیم #نفسم

 #بمون #عاشقتممممممممممممم🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚فداتشممممممممممممممم😍😍😍 #عشق #نفسم #اصفهان

2019-05-24 05:54   28 1

 

#بمون #عاشقتممممممممممممم🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚فداتشممممممممممممممم😍😍😍 #عشق #نفسم #اصفهان

کاش تو در کنارم بودی کاش می فهمیدی چقد عاشقتم 
سخت است ولی باید در گوشه ای در اتاق نشست وگریست 
تا شاید روزی به تو برسم 
وای کاش تو در کنارم بودی باورم نمی شه رفته ای 
دلم بد جور تنگ است توددر کنارم بودی ولی من .....ندیدمت باورم نمی شه 
منتظر بودم تو اومدی ولی من................افسوس 
تو بودی .....ـولی من ....ــ

 #اهنگ #اهنگهای عاشقانه #اهنگ ترکی #اهنگ فارسی #اهنگ ترکی استانبولی #ترانه دل نشین #ترانه ناب #اهنگ ناب #اهنگ قدیمی #اهنگ برتر #تستک #زیر نویس #عاشقانه #عشق #شادی #دوستس #دوست داشتن #دوستت دارم #دوستانه #حسرت #تنهایی #تنهابی تو #غم #غم دوری از تو #بی تو هرگز #دوری #عاشقم #عاشقتم #فدایت #نگاهت #بوسه #بغلت #بغل عاشقانه #بوسهایت #عشق من #عشق زیبایم #نفسم #عاشقتانه ها #عاشقانه های خاص #بی تو هرگز #نگاهت #دوستت دارم عشقم #عاشقتم

2019-05-24 05:21   60 0

 

کاش تو در کنارم بودی کاش می فهمیدی چقد عاشقتم سخت است ولی باید در گوشه ای در اتاق نشست وگریست تا شاید روزی به تو برسم وای کاش تو در کنارم بودی باورم نمی شه رفته ای دلم بد جور تنگ است توددر کنارم بودی ولی من .....ندیدمت باورم نمی شه منتظر بودم تو اومدی ولی من................افسوس تو بودی .....ـولی من ....ــ #اهنگ #اهنگهای عاشقانه #اهنگ ترکی #اهنگ فارسی #اهنگ ترکی استانبولی #ترانه دل نشین #ترانه ناب #اهنگ ناب #اهنگ قدیمی #اهنگ برتر #تستک #زیر نویس #عاشقانه #عشق #شادی #دوستس #دوست داشتن #دوستت دارم #دوستانه #حسرت #تنهایی #تنهابی تو #غم #غم دوری از تو #بی تو هرگز #دوری #عاشقم #عاشقتم #فدایت #نگاهت #بوسه #بغلت #بغل عاشقانه #بوسهایت #عشق من #عشق زیبایم #نفسم #عاشقتانه ها #عاشقانه های خاص #بی تو هرگز #نگاهت #دوستت دارم عشقم #عاشقتم

عشق من همین هر روز با تو از خواب بیدار می شم حال من خوب است عزیزم برای داشتنت هر روززندگی می کنم
هر بیدار شدن وبلند شدن کنی از زندگی برام با یاد تو وعشقت 
من با یاد عشق تو عاشقم

 #اهنگ #اهنگهای عاشقانه #اهنگ ترکی #اهنگ فارسی #اهنگ ترکی استانبولی #ترانه دل نشین #ترانه ناب #اهنگ ناب #اهنگ قدیمی #اهنگ برتر #تستک #زیر نویس #عاشقانه #عشق #شادی #دوستس #دوست داشتن #دوستت دارم #دوستانه #حسرت #تنهایی #تنهابی تو #غم #غم دوری از تو #بی تو هرگز #دوری #عاشقم #عاشقتم #فدایت #نگاهت #بوسه #بغلت #بغل عاشقانه #بوسهایت #عشق من #عشق زیبایم #نفسم #عاشقتانه ها #عاشقانه های خاص #بی تو هرگز #نگاهت #دوستت دارم عشقم #عاشقتم

2019-05-24 05:17   46 0

 

عشق من همین هر روز با تو از خواب بیدار می شم حال من خوب است عزیزم برای داشتنت هر روززندگی می کنم هر بیدار شدن وبلند شدن کنی از زندگی برام با یاد تو وعشقت من با یاد عشق تو عاشقم #اهنگ #اهنگهای عاشقانه #اهنگ ترکی #اهنگ فارسی #اهنگ ترکی استانبولی #ترانه دل نشین #ترانه ناب #اهنگ ناب #اهنگ قدیمی #اهنگ برتر #تستک #زیر نویس #عاشقانه #عشق #شادی #دوستس #دوست داشتن #دوستت دارم #دوستانه #حسرت #تنهایی #تنهابی تو #غم #غم دوری از تو #بی تو هرگز #دوری #عاشقم #عاشقتم #فدایت #نگاهت #بوسه #بغلت #بغل عاشقانه #بوسهایت #عشق من #عشق زیبایم #نفسم #عاشقتانه ها #عاشقانه های خاص #بی تو هرگز #نگاهت #دوستت دارم عشقم #عاشقتم

 #دوست_داشتمو_دارم 👸 
 #امین_رستمی 🎤 ‌
| آهنگ و کلیپ در کانال تلگرام |
T.me/olelalbab_channel
Editor : @hasandashtaki
___________________________________________________
‌‌
 #اللهم_عجل_لولیک_الفرج 🕋‌ ‌ ‌ ‌‌___________________________________________________ ‌‌‌ ‌
‌
‌‌‌‌ #بانو
 #عاطفه
 #عفاف
 #حیا
 #مذهبی_ها_عاشق_ترند
 #عاشقانه_مذهبی
 #مذهبی_ها_عاشقترند
 #دخترونه
 #همسرم
 #دخترانه
 #همسرانه
 #صیغه
 #عزیزم
 #دخملا
 #چادری
 #دخترانه
 #دوستت_دارم
 #دخترم
 #دخمل
 #عاطفی
 #محجبه
 #دخترم_زندگیم
 #نفسم
 #دخترا
 #video_dep
 #video_love
 #video_dep_love
 #videolove

2019-05-24 04:42   49 4

 

#دوست_داشتمو_دارم 👸 #امین_رستمی 🎤 ‌ | آهنگ و کلیپ در کانال تلگرام | T.me/olelalbab_channel Editor : @hasandashtaki ___________________________________________________ ‌‌ #اللهم_عجل_لولیک_الفرج 🕋‌ ‌ ‌ ‌‌___________________________________________________ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌ #بانو #عاطفه #عفاف #حیا #مذهبی_ها_عاشق_ترند #عاشقانه_مذهبی #مذهبی_ها_عاشقترند #دخترونه #همسرم #دخترانه #همسرانه #صیغه #عزیزم #دخملا #چادری #دخترانه #دوستت_دارم #دخترم #دخمل #عاطفی #محجبه #دخترم_زندگیم #نفسم #دخترا #video_dep #video_love #video_dep_love #videolove

نمی دانم کجاس خبری ازش ندارم حتی از غم وشادی اش هم‌ندارم لبخندش را گریه اش را دستاش را عطر تنش را را دوست دارم 
فقط می دانم نیس وباید باشد

 #اهنگ #اهنگهای عاشقانه #اهنگ ترکی #اهنگ فارسی #اهنگ #زیر نویس #عاشقانه #عشق #شادی #دوستس #دوست داشتن #دوستت دارم #دوستانه #حسرت #تنهایی #تنهابی تو #غم #غم دوری از تو #بی تو هرگز #دوری #عاشقم #عاشقتم #فدایت #نگاهت #بوسه #بغلت #بغل عاشقانه #بوسهایت #عشق من #عشق زیبایم #نفسم #عاشقتانه ها #عاشقانه های خاص #بی تو هرگز #نگاهت #دوستت دارم عشقم #عاشقتم

2019-05-24 04:40   78 0

 

نمی دانم کجاس خبری ازش ندارم حتی از غم وشادی اش هم‌ندارم لبخندش را گریه اش را دستاش را عطر تنش را را دوست دارم فقط می دانم نیس وباید باشد #اهنگ #اهنگهای عاشقانه #اهنگ ترکی #اهنگ فارسی #اهنگ #زیر نویس #عاشقانه #عشق #شادی #دوستس #دوست داشتن #دوستت دارم #دوستانه #حسرت #تنهایی #تنهابی تو #غم #غم دوری از تو #بی تو هرگز #دوری #عاشقم #عاشقتم #فدایت #نگاهت #بوسه #بغلت #بغل عاشقانه #بوسهایت #عشق من #عشق زیبایم #نفسم #عاشقتانه ها #عاشقانه های خاص #بی تو هرگز #نگاهت #دوستت دارم عشقم #عاشقتم

دوست دارم با تو بخندم دوست دارم که این چشامو بندم با توددر شبای پر ستاره قدم بزنم خودم بسپارم به باد بهاری واین احساس زیبا دلخوشی با تو بودن کار هر شب منه 
من‌دوستش دارم با تو هم قدم شم

 #اهنگ #اهنگهای عاشقانه #اهنگ ترکی #اهنگ فارسی #اهنگ ترکی استانبولی #ترکیه انتالیا #گیف #ترانه شاد #ترانه غمگین #موزیک ماندکار #ترانه دل نشین #اهنگ برتر #تستک #زیر نویس #عاشقانه #عشق #شادی #دوستس #دوست داشتن #دوستت دارم #دوستانه #حسرت #تنهایی #تنهابی تو #غم #غم دوری از تو #بی تو هرگز #دوری #عاشقم #عاشقتم #فدایت #نگاهت #بوسه #بغلت #بغل عاشقانه #بوسهایت #عشق من #عشق زیبایم #نفسم

2019-05-24 04:27   55 0

 

دوست دارم با تو بخندم دوست دارم که این چشامو بندم با توددر شبای پر ستاره قدم بزنم خودم بسپارم به باد بهاری واین احساس زیبا دلخوشی با تو بودن کار هر شب منه من‌دوستش دارم با تو هم قدم شم #اهنگ #اهنگهای عاشقانه #اهنگ ترکی #اهنگ فارسی #اهنگ ترکی استانبولی #ترکیه انتالیا #گیف #ترانه شاد #ترانه غمگین #موزیک ماندکار #ترانه دل نشین #اهنگ برتر #تستک #زیر نویس #عاشقانه #عشق #شادی #دوستس #دوست داشتن #دوستت دارم #دوستانه #حسرت #تنهایی #تنهابی تو #غم #غم دوری از تو #بی تو هرگز #دوری #عاشقم #عاشقتم #فدایت #نگاهت #بوسه #بغلت #بغل عاشقانه #بوسهایت #عشق من #عشق زیبایم #نفسم

دلم میخواد با تو یه جای دورو که 
نباشه هیشکی خودت میدونی که
الهی کور بشه نبینه اونی که
عشق میون ما رو
اگه دلت بخواد بری نمیذارم اصلا عشقم زوریه نمیشه که از من
دل بکنی بری از همه تو سری ببین کار خدارو
غمت نباشه من عاشقتم حواست به عشقت باشه یکم کاریت نباشه تو فقط بخند با تو مجنونم
چشای تو منو برده تا عشق چیکار کردی انقد میخوامت زندگیمو زدم به نامت به تو مدیونم
غمت نباشه من عاشقتم حواست به عشقت باشه یکم کاریت نباشه تو فقط بخند با تو مجنونم
چشای تو منو برده تا عشق چیکار کردی انقد میخوامت زندگیمو زدم به نامت به تو مدیونم
از تو دور بمونه چشای بد اون نگات همه رو دیوونه کرد ضربان دلم با تو رو صد
نفسم میره واست جایی رفتی زود برگرد ...
غمت نباشه من عاشقتم حواست به عشقت باشه یکم کاریت نباشه تو فقط بخند با تو مجنونم
چشای تو منو برده تا عشق چیکار کردی انقد میخوامت زندگیمو زدم به نامت به تو مدیونم
غمت نباشه من عاشقتم حواست به عشقت باشه یکم کاریت نباشه تو فقط بخند با تو مجنونم
چشای تو منو برده تا عشق چیکار کردی انقد میخوامت زندگیمو زدم به نامت به تو مدیونم
 #دوستت_دارم #دوستت #دوستتدارم #مهرادجم #غمت_نباشه #غمت_نباشه_من_عاشقتم #عاشقی #مجنون #مدیون #ببخش #برگرد #میخوامت #دنیام #نفسم #زندگیم #چشم_هات #😔 #خاص #آیدا #ایدا

2019-05-24 03:42   119 1

 

دلم میخواد با تو یه جای دورو که نباشه هیشکی خودت میدونی که الهی کور بشه نبینه اونی که عشق میون ما رو اگه دلت بخواد بری نمیذارم اصلا عشقم زوریه نمیشه که از من دل بکنی بری از همه تو سری ببین کار خدارو غمت نباشه من عاشقتم حواست به عشقت باشه یکم کاریت نباشه تو فقط بخند با تو مجنونم چشای تو منو برده تا عشق چیکار کردی انقد میخوامت زندگیمو زدم به نامت به تو مدیونم غمت نباشه من عاشقتم حواست به عشقت باشه یکم کاریت نباشه تو فقط بخند با تو مجنونم چشای تو منو برده تا عشق چیکار کردی انقد میخوامت زندگیمو زدم به نامت به تو مدیونم از تو دور بمونه چشای بد اون نگات همه رو دیوونه کرد ضربان دلم با تو رو صد نفسم میره واست جایی رفتی زود برگرد ... غمت نباشه من عاشقتم حواست به عشقت باشه یکم کاریت نباشه تو فقط بخند با تو مجنونم چشای تو منو برده تا عشق چیکار کردی انقد میخوامت زندگیمو زدم به نامت به تو مدیونم غمت نباشه من عاشقتم حواست به عشقت باشه یکم کاریت نباشه تو فقط بخند با تو مجنونم چشای تو منو برده تا عشق چیکار کردی انقد میخوامت زندگیمو زدم به نامت به تو مدیونم #دوستت_دارم #دوستت #دوستتدارم #مهرادجم #غمت_نباشه #غمت_نباشه_من_عاشقتم #عاشقی #مجنون #مدیون #ببخش #برگرد #میخوامت #دنیام #نفسم #زندگیم #چشم_هات #😔 #خاص #آیدا #ایدا

گاهی وقتها…
لازم نیست بین دو نفر حرفی زده بشه…
همین که دستت رو آروم بگیره…
یه فشار کوچیک بده…
همین تموم گفتنی هاست…♥ ❣❣❣ Waqeyan chy hese khob dara waqte ba awlin bar dest kase ra k dost dary begiry ba awlin bar ehsas amniyat kony befamy k ee dest mardana hechgah dest ta reha nakhad kard😊❤😍
Cheqadar lezat bakhsh bood ba tu qadam zadan harf zadan dest ba dest qesm k khodet gofty eshqem arzoye hardoye maa baraworda shod cheqadr jaleb hast ne hamo roz barem gofty k zeyad poshtem deq shody 1 hafta shoda nadidima ama ki mefamid k tasadofn hamo roz ham bebinem wa ham dest ba dest ba ham qadm bezanem 🙈😊💋 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 Besyar dostet darum qalbem ❤❤❤
Shayd baze awqat narahatet konm ama waqeyan az del ooo jan asheqet hastm tu tanha dalil zendagim hasty hamesha hamrayet hastm wa mebashm eshqem nafasem sahilm BEACH MA 😍🙈😄❤💋💋💋💋
💏💏💏💏💏💏💏💏💏💏💏💏💏💏 ❣ ❣ ❣

LOVE U MY LOVE MY LIFE MY EVERYTHING MY HEART MY HERO MY PRINCE ♡❤♡ §ĀHÎŁM 💋❤ ❣ ❣ ❣

 #دوستتدارممممممممممممممم❤️❤️❤️❤️❤️💚💚💚💚💟💟💟💟💟 #دوستتتتتتتتتتتتتت_دارم_به_اندازه_دنيايى_كه_هرگز_تموم_نميشه❤️💓💓💓💖💖🌹🌹💐🌸🌸🌼🌼🌻🌺🌷🌺🌻🌼💓💓 #دنیای_من😍 #دنییااامیی🌏💕 #هم #نفسم 
 #نفسمیــــــــــ💕❤💝❤💕😙💜💓💓😚😘💝💜💜💛💚💗💕❤💋💋 #نفسمیــــــــــ💕_یدونه_ای😍😍😍عزیزی😘😘😘عشقمی💋💋💋 #نفسم_میگیرد_در_هوایی_که_نفسهای_تو_نیست 
 #نفسمیــــــــــ💕_یدونه_ای😍😍😍عزیزی😘😘😘عشقمی💋💋💋_دوووووووووست_____داررررررمم______بی___نهاااایت___تا________ابد________عشق______دلمم😍😙😙😙😙😙 Mitro❤ Beach

2019-05-24 02:12   6 2

 

گاهی وقتها… لازم نیست بین دو نفر حرفی زده بشه… همین که دستت رو آروم بگیره… یه فشار کوچیک بده… همین تموم گفتنی هاست…♥ ❣❣❣ Waqeyan chy hese khob dara waqte ba awlin bar dest kase ra k dost dary begiry ba awlin bar ehsas amniyat kony befamy k ee dest mardana hechgah dest ta reha nakhad kard😊❤😍 Cheqadar lezat bakhsh bood ba tu qadam zadan harf zadan dest ba dest qesm k khodet gofty eshqem arzoye hardoye maa baraworda shod cheqadr jaleb hast ne hamo roz barem gofty k zeyad poshtem deq shody 1 hafta shoda nadidima ama ki mefamid k tasadofn hamo roz ham bebinem wa ham dest ba dest ba ham qadm bezanem 🙈😊💋 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 Besyar dostet darum qalbem ❤❤❤ Shayd baze awqat narahatet konm ama waqeyan az del ooo jan asheqet hastm tu tanha dalil zendagim hasty hamesha hamrayet hastm wa mebashm eshqem nafasem sahilm BEACH MA 😍🙈😄❤💋💋💋💋 💏💏💏💏💏💏💏💏💏💏💏💏💏💏 ❣ ❣ ❣ LOVE U MY LOVE MY LIFE MY EVERYTHING MY HEART MY HERO MY PRINCE ♡❤♡ §ĀHÎŁM 💋❤ ❣ ❣ ❣ #دوستتدارممممممممممممممم❤️❤️❤️❤️❤️💚💚💚💚💟💟💟💟💟 #دوستتتتتتتتتتتتتت_دارم_به_اندازه_دنيايى_كه_هرگز_تموم_نميشه❤️💓💓💓💖💖🌹🌹💐🌸🌸🌼🌼🌻🌺🌷🌺🌻🌼💓💓 #دنیای_من😍 #دنییااامیی🌏💕 #هم #نفسم #نفسمیــــــــــ💕❤💝❤💕😙💜💓💓😚😘💝💜💜💛💚💗💕❤💋💋 #نفسمیــــــــــ💕_یدونه_ای😍😍😍عزیزی😘😘😘عشقمی💋💋💋 #نفسم_میگیرد_در_هوایی_که_نفسهای_تو_نیست #نفسمیــــــــــ💕_یدونه_ای😍😍😍عزیزی😘😘😘عشقمی💋💋💋_دوووووووووست_____داررررررمم______بی___نهاااایت___تا________ابد________عشق______دلمم😍😙😙😙😙😙 Mitro❤ Beach

🔊پیج زن و خانواده
بیا تو پیج زن و خانواده تا کلی سیاست همسرداری یاد بگیری.فالو کن و به دوستات معرفی کن🙏👇👇👇
@zan_va_khanevade
.
🔊پیج زن و شوهرانه
پیج تازه تاسیس با کلی سیاست و ترفندهای مهم در زمینه زندگی زناشویی.فالو کن و به دوستات معرفی کن🙏👇👇👇
@zan_va_shoharane
.
🔊پیج طعم آشپزی
پیج تازه تاسیس در زمینه آشپزی.بیا تو این پیج تا کلی ترفند و دستور آشپزی یاد بگیری تا همه جا صحبت آشپزی تو باشه.فالو کن و به دوستات معرفی کن🙏👇👇👇
@taemeashpazi
 #همسرانه #روانشناسی #کودکان #مشاوره #نفسم #مادرانه #خانم #آتلیه #تبلیغات #بانوان #مادر #همسرم #تولد #خواهران #نینیمون #جشن #همسر #همسرداری #زنانه #عشق #دوستی #عاشقانه #عاشقی #خانواده #خانواده_ایرانی #مردان #زنان #همسرونه #زن_و_خانواده
!
!
!
!
!
!
!
!
!viivviculoufessdgv
Gfhjjhgcvjkjjhbhjjnjj
Jjgdriuoojkjgghhgg
!

2019-05-24 01:59   1624 55

 

🔊پیج زن و خانواده بیا تو پیج زن و خانواده تا کلی سیاست همسرداری یاد بگیری.فالو کن و به دوستات معرفی کن🙏👇👇👇 @zan_va_khanevade . 🔊پیج زن و شوهرانه پیج تازه تاسیس با کلی سیاست و ترفندهای مهم در زمینه زندگی زناشویی.فالو کن و به دوستات معرفی کن🙏👇👇👇 @zan_va_shoharane . 🔊پیج طعم آشپزی پیج تازه تاسیس در زمینه آشپزی.بیا تو این پیج تا کلی ترفند و دستور آشپزی یاد بگیری تا همه جا صحبت آشپزی تو باشه.فالو کن و به دوستات معرفی کن🙏👇👇👇 @taemeashpazi #همسرانه #روانشناسی #کودکان #مشاوره #نفسم #مادرانه #خانم #آتلیه #تبلیغات #بانوان #مادر #همسرم #تولد #خواهران #نینیمون #جشن #همسر #همسرداری #زنانه #عشق #دوستی #عاشقانه #عاشقی #خانواده #خانواده_ایرانی #مردان #زنان #همسرونه #زن_و_خانواده ! ! ! ! ! ! ! ! !viivviculoufessdgv Gfhjjhgcvjkjjhbhjjnjj Jjgdriuoojkjgghhgg !

القفله اللي عيوني ورموا منبعده😭💔
.
.
.
. #ulastunaastepe #iremhelvacioglu #nefesolmak # #senanlatkaradenizset #neftah #ulrem #tahirkaleli #nefes #kaleliler 
 #اولاش_تونا_استيبي #ايرام_هيلفاجي_أوغلو #اشرح_ايها_البحر_الاسود #طاهر_كاليلي #نفس_كاليلي # #نفسم #طاهريم #ديلي_طاهر
@ulasastepe @iremhlvcioglu @oykugurman @senanlatkaradeniz @sinan_tuzcu1 @cemkenar @demirbirinci @sinegrafofficial

2019-05-22 05:51   13 0

 
ياخي ايش دي اللطافهه الزايده😭💘
.
.
.
.
 #ulastunaastepe #iremhelvacioglu #nefesolmak # #senanlatkaradenizset #neftah #ulrem #tahirkaleli #nefes #kaleliler 
 #اولاش_تونا_استيبي #ايرام_هيلفاجي_أوغلو #اشرح_ايها_البحر_الاسود #طاهر_كاليلي #نفس_كاليلي # #نفسم #طاهريم #ديلي_طاهر
@ulasastepe @iremhlvcioglu @oykugurman @senanlatkaradeniz @sinan_tuzcu1 @cemkenar @demirbirinci @sinegrafofficial

2019-05-21 17:55   16 3

 
İkinci sezon bitti😔💔
.
.
.
 #2sezonfainalisenanlatkaradeniz
 #ulastunaastepe #iremhelvacioglu #nefesolmak # #senanlatkaradenizset #neftah #ulrem #tahirkaleli #nefes #kaleliler 
 #اولاش_تونا_استيبي #ايرام_هيلفاجي_أوغلو #اشرح_ايها_البحر_الاسود #طاهر_كاليلي #نفس_كاليلي # #نفسم #طاهريم #ديلي_طاهر
@ulasastepe @iremhlvcioglu @oykugurman @senanlatkaradeniz @sinan_tuzcu1 @cemkenar @demirbirinci @sinegrafofficial

2019-05-21 15:35   14 0

 
الأعلان ال2.للحلقه52 (مترجم)
.
.
.
.
 #ulastunaastepe #iremhelvacioglu #nefesolmak # #senanlatkaradenizset #neftah #ulrem #tahirkaleli #nefes #kaleliler 
 #اولاش_تونا_استيبي #ايرام_هيلفاجي_أوغلو #اشرح_ايها_البحر_الاسود #طاهر_كاليلي #نفس_كاليلي # #نفسم #طاهريم #ديلي_طاهر
@ulasastepe @iremhlvcioglu @oykugurman @senanlatkaradeniz @sinan_tuzcu1 @cemkenar @demirbirinci @sinegrafofficial

2019-05-18 23:56   13 0

 
😔💔
@asheghane__video 
@asheghane__video
@asheghane__video 
 #عشق #دلتنگی #دلبر #دوستتدارم #اقامون #خانمم #زندگی #همدم #نفس #عاشقتم #عاشقی #نفسم #کلیپعاشقانه #عشقبازی #ویدیو عاشقانه #عاشقانه های من #عشقولانه  #دونفره #نامزدی #عروسی 
 #دلتنگی #دختر #عقد #بوس #لاوطوری #همسر #عقد #قلبم #پیج_رو_فالو_کن_💓

2019-05-16 21:49   509 1

 
الأعلان ال”1” للحلقه "52” .مترجم.⭐️💞
.
.
.
.
 #ulastunaastepe #iremhelvacioglu #nefesolmak # #senanlatkaradenizset #neftah #ulrem #tahirkaleli #nefes #kaleliler 
 #اولاش_تونا_استيبي #ايرام_هيلفاجي_أوغلو #اشرح_ايها_البحر_الاسود #طاهر_كاليلي #نفس_كاليلي # #نفسم #طاهريم #ديلي_طاهر
@ulasastepe @iremhlvcioglu @oykugurman @senanlatkaradeniz @sinan_tuzcu1 @cemkenar @demirbirinci @sinegrafofficial

2019-05-13 02:35   14 0

 
Doğum günün kutlu olsun😭🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 .
.
 #ulastunaastepe #iremhelvacioglu #nefesolmak # #senanlatkaradenizset #neftah #ulrem #tahirkaleli #nefes #kaleliler 
 #اولاش_تونا_استيبي #ايرام_هيلفاجي_أوغلو #اشرح_ايها_البحر_الاسود #طاهر_كاليلي #نفس_كاليلي # #نفسم #طاهريم #ديلي_طاهر
@ulasastepe @iremhlvcioglu @oykugurman @senanlatkaradeniz @sinan_tuzcu1 @cemkenar @demirbirinci @sinegrafofficial

2019-05-04 22:11   16 13

 
ايرام(نفس) من خلف الكواليس🖤
.
.
 #ulastunaastepe #iremhelvacioglu #nefesolmak # #senanlatkaradenizset #neftah #ulrem #tahirkaleli #nefes #kaleliler 
 #اولاش_تونا_استيبي #ايرام_هيلفاجي_أوغلو #اشرح_ايها_البحر_الاسود #طاهر_كاليلي #نفس_كاليلي # #نفسم #طاهريم #ديلي_طاهر
@ulasastepe @iremhlvcioglu @oykugurman @senanlatkaradeniz @sinan_tuzcu1 @cemkenar @demirbirinci @sinegrafofficial

2019-04-27 03:17   10 0

 
من اجمل حواراتت نفتاهـ😫🖤.
.
.
 #ulastunaastepe #iremhelvacioglu #nefesolmak # #senanlatkaradenizset #neftah #ulrem #tahirkaleli #nefes #kaleliler 
 #اولاش_تونا_استيبي #ايرام_هيلفاجي_أوغلو #اشرح_ايها_البحر_الاسود #طاهر_كاليلي #نفس_كاليلي # #نفسم #طاهريم #ديلي_طاهر
@ulasastepe @iremhlvcioglu @oykugurman @senanlatkaradeniz @sinan_tuzcu1 @cemkenar @demirbirinci @sinegrafofficial

2019-04-18 22:32   11 0

 
من اجمل حوارات عثمان بابا🖤🖤.
.
.
 #ulastunaastepe #iremhelvacioglu #nefesolmak # #senanlatkaradenizset #neftah #ulrem #tahirkaleli #nefes #kaleliler 
 #اولاش_تونا_استيبي #ايرام_هيلفاجي_أوغلو #اشرح_ايها_البحر_الاسود #طاهر_كاليلي #نفس_كاليلي # #نفسم #طاهريم #ديلي_طاهر
@ulasastepe @iremhlvcioglu @oykugurman @senanlatkaradeniz @sinan_tuzcu1 @cemkenar @demirbirinci @sinegrafofficial

2019-04-18 22:29   11 0

 
üzgünüm:😂😂😂😂😭😭😭48 Bölüm🖤
.
.
.
 #ulastunaastepe #iremhelvacioglu #nefesolmak # #senanlatkaradenizset #neftah #ulrem #tahirkaleli #nefes #kaleliler 
 #اولاش_تونا_استيبي #ايرام_هيلفاجي_أوغلو #اشرح_ايها_البحر_الاسود #طاهر_كاليلي #نفس_كاليلي # #نفسم #طاهريم #ديلي_طاهر
@ulasastepe @iremhlvcioglu @oykugurman @senanlatkaradeniz @sinan_tuzcu1 @cemkenar @demirbirinci @sinegrafofficial

2019-04-18 21:48   11 0

 
الاعلان الاول للحلقه49
ان شاء الله تفهموا ترجمتي الجميله🙂🖤
.
.
 #ulastunaastepe #iremhelvacioglu #nefesolmak # #senanlatkaradenizset #neftah #ulrem #tahirkaleli #nefes #kaleliler 
 #اولاش_تونا_استيبي #ايرام_هيلفاجي_أوغلو #اشرح_ايها_البحر_الاسود #طاهر_كاليلي #نفس_كاليلي # #نفسم #طاهريم #ديلي_طاهر
@ulasastepe @iremhlvcioglu @oykugurman @senanlatkaradeniz @sinan_tuzcu1 @cemkenar @demirbirinci @sinegrafofficial

2019-04-17 23:35   11 0

 
Tahir Oyun Korkaierum😂🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤.
.
.
 #ulastunaastepe #iremhelvacioglu #nefestahir # #senanlatkaradenizset #neftah #ulrem #tahirkaleli #nefes #kaleliler 
 #اولاش_تونا_استيبي #ايرام_هيلفاجي_أوغلو #اشرح_ايها_البحر_الاسود #طاهر_كاليلي #نفس_كاليلي # #نفسم #طاهريم #ديلي_طاهر
@ulasastepe @iremhlvcioglu @oykugurman @senanlatkaradeniz @sinan_tuzcu1 @cemkenar @demirbirinci @sinegrafofficial

2019-04-15 20:00   9 0

 
عندما ينتهـي أمل البحر الاسود يبدأ عنادههـ🌊😌.
.
.
 #ulastunaastepe #iremhelvacioglu #nefestahir # #senanlatkaradenizset #neftah #ulrem #tahirkaleli #nefes #kaleliler 
 #اولاش_تونا_استيبي #ايرام_هيلفاجي_أوغلو #اشرح_ايها_البحر_الاسود #طاهر_كاليلي #نفس_كاليلي # #نفسم #طاهريم #ديلي_طاهر
@ulasastepe @iremhlvcioglu @oykugurman @senanlatkaradeniz @sinan_tuzcu1 @cemkenar @demirbirinci @sinegrafofficial

2019-04-15 14:23   9 1

 
اشتقت لفيدات ياخي🙂😭 .
.
.
 #ulastunaastepe #iremhelvacioglu #nefestahir # #senanlatkaradenizset #neftah #ulrem #tahirkaleli #nefes #kaleliler 
 #اولاش_تونا_استيبي #ايرام_هيلفاجي_أوغلو #اشرح_ايها_البحر_الاسود #طاهر_كاليلي #نفس_كاليلي # #نفسم #طاهريم #ديلي_طاهر
@ulasastepe @iremhlvcioglu @oykugurman @senanlatkaradeniz @sinan_tuzcu1 @cemkenar @demirbirinci @sinegrafofficial

2019-04-14 19:49   9 0

 
امروز قشنگ ترین هدیه ی روز پدر رو از خدای خودم گرفتم
زیباترین لحظات را دختران نازم به من هدیه دادند و من خوشبخترین خوشبخت عالمم وقتی هر روز گرمای وجود دو فرشته مهربونم رو لمس میکنم و بی نیاز از همه خواستنها ، سرمست در کنارشان کودکی میکنم و فراموشی عجیبی مرا فرا میگرد انگار دنیا تنها در این خانه خلاصه شده و زمان دیگر نمیخواد که بگذرد تا من هر آنچه نامش 《 عشق 》 است را در بینهاتش تجربه کنم
 #عشق #دختر #دتر #زندگیم #نفسم #شیطنت #امید_زندگی #عمرم #انرژی_بخش #عاشقانه_های_من #دنیای_من #دختر_ناز #دخترونه #دخترانه #کودکانه #دلخوشی #ناز #عشق_جان #عشق_من #زندگی #دلبری #انرژی #دوقلوها #دوقلو #دوقلوهای_من #دخترونه_خاص #حس #حس_خوب #خوشی #خوشی_های_کوچک_زندگی

2018-04-01 12:20   292 61

 

امروز قشنگ ترین هدیه ی روز پدر رو از خدای خودم گرفتم زیباترین لحظات را دختران نازم به من هدیه دادند و من خوشبخترین خوشبخت عالمم وقتی هر روز گرمای وجود دو فرشته مهربونم رو لمس میکنم و بی نیاز از همه خواستنها ، سرمست در کنارشان کودکی میکنم و فراموشی عجیبی مرا فرا میگرد انگار دنیا تنها در این خانه خلاصه شده و زمان دیگر نمیخواد که بگذرد تا من هر آنچه نامش 《 عشق 》 است را در بینهاتش تجربه کنم #عشق #دختر #دتر #زندگیم #نفسم #شیطنت #امید_زندگی #عمرم #انرژی_بخش #عاشقانه_های_من #دنیای_من #دختر_ناز #دخترونه #دخترانه #کودکانه #دلخوشی #ناز #عشق_جان #عشق_من #زندگی #دلبری #انرژی #دوقلوها #دوقلو #دوقلوهای_من #دخترونه_خاص #حس #حس_خوب #خوشی #خوشی_های_کوچک_زندگی

Next Page →
Next Page →