Images about: #ก่อการดีปี2 (11854 posts)

🥰😘 ห่อให้ด้วย...😘😘🥰❤🤟🌻
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

2020-02-18 15:27   43 1

 

🥰😘 ห่อให้ด้วย...😘😘🥰❤🤟🌻 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

..55555 😁😁😁🤣😂😅😍😍
...🍌..กล้วย อบ เนย โรย เกลือ 🙄🙄🙄
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
Cr.boy_pisanu

2020-02-18 14:19   93 6

 

..55555 😁😁😁🤣😂😅😍😍 ...🍌..กล้วย อบ เนย โรย เกลือ 🙄🙄🙄 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix Cr.boy_pisanu

🥰😘 พรุ่งนี้แล้วน๊าาาา..😍❤🤟🌻🌻
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
Cr.tukkatamickie
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

2020-02-18 12:44   87 2

 

🥰😘 พรุ่งนี้แล้วน๊าาาา..😍❤🤟🌻🌻 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix Cr.tukkatamickie 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

🥰😘 รู้ไหมว่าคิดถึง รู้ไหมว่ายังรัก รู้ไหมว่ารักมากรู้ไหมฉันอยากกอดเธอ รู้ไหมว่าฉันยังรอ รู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอแทบขาดใจ...🥰😍🤟❤🌻🌻🌻🌻🌻
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
Cr.Story P'pope

2020-02-18 07:14   61 3

 

🥰😘 รู้ไหมว่าคิดถึง รู้ไหมว่ายังรัก รู้ไหมว่ารักมากรู้ไหมฉันอยากกอดเธอ รู้ไหมว่าฉันยังรอ รู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอแทบขาดใจ...🥰😍🤟❤🌻🌻🌻🌻🌻 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix Cr.Story P'pope

😘 น่ารักมาก..มาแบบชิวๆ..🥰🤟❤🌻
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
Cr.Story P'pope

2020-02-18 07:06   55 3

 

😘 น่ารักมาก..มาแบบชิวๆ..🥰🤟❤🌻 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix Cr.Story P'pope

🥰😘 จะบอกเธอทุกวัน ว่าผูกพันมากเท่าไร ฉันรักเธอมากเพียงใดบอกไปให้เธอรู้จะบอกเธอทุกวัน เผื่อว่าเธอกับฉันห่างกันแสนไกล อย่างน้อยฉันคงไม่เสียใจ ที่อยากทำอะไรเท่าไร แล้วไม่ได้ทำ...🥰❤🤟🌻
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

2020-02-18 05:11   96 2

 

🥰😘 จะบอกเธอทุกวัน ว่าผูกพันมากเท่าไร ฉันรักเธอมากเพียงใดบอกไปให้เธอรู้จะบอกเธอทุกวัน เผื่อว่าเธอกับฉันห่างกันแสนไกล อย่างน้อยฉันคงไม่เสียใจ ที่อยากทำอะไรเท่าไร แล้วไม่ได้ทำ...🥰❤🤟🌻 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

🥰😘 น่ารักอ่ะ...ดู..ยิ้ม..😁😍🤟❤🌻
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

2020-02-18 04:42   173 9

 

🥰😘 น่ารักอ่ะ...ดู..ยิ้ม..😁😍🤟❤🌻 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

🥰😘 แค่ฉันมีเธอ ก็จบที่เธอคนนี้ ไม่มีใครใหม่ สะกดให้ใจฉันยอม ตลอดไป เธอคนเดียวที่ทำให้ชีวิตฉันมัน alright เข้ามาทำให้โลกของฉันสดใส ดีอย่างคาดไม่ถึง ..🥰😘😍🤟❤🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

2020-02-18 04:30   104 4

 

🥰😘 แค่ฉันมีเธอ ก็จบที่เธอคนนี้ ไม่มีใครใหม่ สะกดให้ใจฉันยอม ตลอดไป เธอคนเดียวที่ทำให้ชีวิตฉันมัน alright เข้ามาทำให้โลกของฉันสดใส ดีอย่างคาดไม่ถึง ..🥰😘😍🤟❤🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

😘🥰 ลมวอยๆ ยืนใจลอยคึดฮอดผู้บ่าว
เบิ่งลำโขง คดโค้งไหลลงหย่าวๆ ย่านคือหัวใจผู้บ่าว ย่านคือหัวใจผู้บ่าว บอกฮักสาวลาว แล้วไปแง่งสาวไทย หากอ้ายบ่มีใจสอง คงมีงานดอง ของสาวลาวบ่าวไทย ลำโขงหรือสิมาขวงใจ กั้นซายแดน ล่ะเพียงลาวกับไทย..❤🌻
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

2020-02-17 18:44   159 7

 

😘🥰 ลมวอยๆ ยืนใจลอยคึดฮอดผู้บ่าว เบิ่งลำโขง คดโค้งไหลลงหย่าวๆ ย่านคือหัวใจผู้บ่าว ย่านคือหัวใจผู้บ่าว บอกฮักสาวลาว แล้วไปแง่งสาวไทย หากอ้ายบ่มีใจสอง คงมีงานดอง ของสาวลาวบ่าวไทย ลำโขงหรือสิมาขวงใจ กั้นซายแดน ล่ะเพียงลาวกับไทย..❤🌻 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

RepostBy @guitarlove18: "🥰😘 ฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพัน คิดว่ารักแท้ต้องเดินผ่านวันและเวลา ยิ่งเนิ่นนานนานไปเท่าไร ความรักยิ่งมีค่า ที่ฉันรู้ที่เคยฝัน รักที่ฉันเคยเข้าใจ ไม่คิดไม่ฝันเมื่อเธอผ่านเข้ามา เหมือนว่าสายตาฉันเองมองไม่เห็นใครใครหยุดที่เธอแค่เพียงสบตา และวินาทีนั้น โลกทั้งโลกหยุดเคลื่อนไหว.....🥰😘❤🤟🌻🌻🌻🌻🌻
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix #พวงมาลัยบ้านคู่โป๊ปเบลล่าpbhome🏡 #pbhome #popebella_destiny 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ" (via #InstaRepost @AppsKottage)

2020-02-17 16:03   177 4

 

RepostBy @guitarlove18: "🥰😘 ฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพัน คิดว่ารักแท้ต้องเดินผ่านวันและเวลา ยิ่งเนิ่นนานนานไปเท่าไร ความรักยิ่งมีค่า ที่ฉันรู้ที่เคยฝัน รักที่ฉันเคยเข้าใจ ไม่คิดไม่ฝันเมื่อเธอผ่านเข้ามา เหมือนว่าสายตาฉันเองมองไม่เห็นใครใครหยุดที่เธอแค่เพียงสบตา และวินาทีนั้น โลกทั้งโลกหยุดเคลื่อนไหว.....🥰😘❤🤟🌻🌻🌻🌻🌻 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix #พวงมาลัยบ้านคู่โป๊ปเบลล่าpbhome🏡 #pbhome #popebella_destiny 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ" (via #InstaRepost @AppsKottage)

RepostBy @guitarlove18: "🥰😘 ฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพัน คิดว่ารักแท้ต้องเดินผ่านวันและเวลา ยิ่งเนิ่นนานนานไปเท่าไร ความรักยิ่งมีค่า ที่ฉันรู้ที่เคยฝัน รักที่ฉันเคยเข้าใจ ไม่คิดไม่ฝันเมื่อเธอผ่านเข้ามา เหมือนว่าสายตาฉันเองมองไม่เห็นใครใครหยุดที่เธอแค่เพียงสบตา และวินาทีนั้น โลกทั้งโลกหยุดเคลื่อนไหว.....🥰😘❤🤟🌻🌻🌻🌻🌻
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix #พวงมาลัยบ้านคู่โป๊ปเบลล่าpbhome🏡 #pbhome #popebella_destiny 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ" (via #InstaRepost @AppsKottage)

2020-02-17 16:03   79 1

 

RepostBy @guitarlove18: "🥰😘 ฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพัน คิดว่ารักแท้ต้องเดินผ่านวันและเวลา ยิ่งเนิ่นนานนานไปเท่าไร ความรักยิ่งมีค่า ที่ฉันรู้ที่เคยฝัน รักที่ฉันเคยเข้าใจ ไม่คิดไม่ฝันเมื่อเธอผ่านเข้ามา เหมือนว่าสายตาฉันเองมองไม่เห็นใครใครหยุดที่เธอแค่เพียงสบตา และวินาทีนั้น โลกทั้งโลกหยุดเคลื่อนไหว.....🥰😘❤🤟🌻🌻🌻🌻🌻 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix #พวงมาลัยบ้านคู่โป๊ปเบลล่าpbhome🏡 #pbhome #popebella_destiny 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ" (via #InstaRepost @AppsKottage)

🥰😘 บ่ฮู้ดอกนะ ว่าอ้ายเข้ามาด้วยเหตุผลใด แต่กุญแจหัวใจ ก็เปิดรับแต่โดยดี น้องยอมรับว่า ชีวิตในก่อนหน้านี้ ประตูใจถูกเคาะหลายที แต่บ่เคยจะเปิดรับใคร หรือนี่คือคนที่รอ ใช่พอเป็นคนของใจ หรือมาเพื่อจะผ่านไป หัวใจคอยถาม แวะมาหลอก หรือตั้งใจมารัก...🥰😘😍❤🤟🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

2020-02-17 15:49   101 4

 

🥰😘 บ่ฮู้ดอกนะ ว่าอ้ายเข้ามาด้วยเหตุผลใด แต่กุญแจหัวใจ ก็เปิดรับแต่โดยดี น้องยอมรับว่า ชีวิตในก่อนหน้านี้ ประตูใจถูกเคาะหลายที แต่บ่เคยจะเปิดรับใคร หรือนี่คือคนที่รอ ใช่พอเป็นคนของใจ หรือมาเพื่อจะผ่านไป หัวใจคอยถาม แวะมาหลอก หรือตั้งใจมารัก...🥰😘😍❤🤟🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

🥰😘 ยิ่งมองยิ่งหลงไปทั้งหัวใจ ยิ่งยิ้มยิ่งมีเสน่ห์ไม่ต้องเปย์ ฉันก็เท ให้หมดทั้งใจ แอบอยู่ไกลๆ ก็ยังจะเพ้อ ยิ่งเจอยิ่งไปกันใหญ่ เธอนะเธอ ไม่รู้คนอะไร....น่าฮักขนาดเลย...😘😍❤🤟🌻🌻🌻🌻🌻🌻
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

2020-02-17 15:32   120 6

 

🥰😘 ยิ่งมองยิ่งหลงไปทั้งหัวใจ ยิ่งยิ้มยิ่งมีเสน่ห์ไม่ต้องเปย์ ฉันก็เท ให้หมดทั้งใจ แอบอยู่ไกลๆ ก็ยังจะเพ้อ ยิ่งเจอยิ่งไปกันใหญ่ เธอนะเธอ ไม่รู้คนอะไร....น่าฮักขนาดเลย...😘😍❤🤟🌻🌻🌻🌻🌻🌻 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

🥰😘 งานหลายบ่จ้า บ่เห็นโทรหาคือเก่า หรือลืมน้องสาว ของอ้ายคนนี้แล้วบ่ เมื่อคืนฝันเห็น ใจบ่ดีจึงโทรติดต่อ เป็นจังใด๋ซำบายดีบ่ โดนแล้วเดเนาะเฮาบ่พ้อกัน เสื้อหนาวตัวนั่น ของขวัญเมื่อวาเลนไทน์ ก็อุ่นดีหลาย ลองใส่เบิ่งแล้วเมื่อวาน ไผน้อซื้อให้ เพื่อนถามแซวในที่ทำงาน คิดฮอดผู้ให้ของขวัญ หลายวันบ่เห็นเบอร์อ้าย...🥰😘😍❤🤟🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

2020-02-17 15:14   101 3

 

🥰😘 งานหลายบ่จ้า บ่เห็นโทรหาคือเก่า หรือลืมน้องสาว ของอ้ายคนนี้แล้วบ่ เมื่อคืนฝันเห็น ใจบ่ดีจึงโทรติดต่อ เป็นจังใด๋ซำบายดีบ่ โดนแล้วเดเนาะเฮาบ่พ้อกัน เสื้อหนาวตัวนั่น ของขวัญเมื่อวาเลนไทน์ ก็อุ่นดีหลาย ลองใส่เบิ่งแล้วเมื่อวาน ไผน้อซื้อให้ เพื่อนถามแซวในที่ทำงาน คิดฮอดผู้ให้ของขวัญ หลายวันบ่เห็นเบอร์อ้าย...🥰😘😍❤🤟🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

🥰😘 สายตาที่มองมานั้น หัวใจมันสั่นนำก้น คิดเหลือโตนเจ้าของ ที่จ้องดนๆ บ่ได้ เก็บเอาไว้ให้เป็นความลับ แต่กะเผลอมีใจมัก ได้เอาไปฝันว่าได้ออเซาะ กะพอใจ คิดอยู่เด้ว่าอ้าย เป็นเทพบุตรแปลงกาย สะบ้อทั้งหัวใจ คือละลายจั่งซี่ โอย ใจบางเบิดแล้วตอนนี้ ยิ้มให้น้องแหน่จักหน่อยคนดี ยิ้มมาทีละนิด สะกิดหัวใจรู้สึกดี มันกระวนกระวายเมื่อใกล้อ้ายตอนนี้ ดีต่อใจสิหาไสได้ล่ะพี หาทั่วประเทศไทยสิมีคืออ้ายบ่ละติ ได้อ้ายมาเป็นแฟนสิจับควงแขนแล้วแลนหนี ไปเที่ยวนำกันอยู่บ้านน้องจี่บักหอยเชอรี่ อี๋อี เย้....🥰😘😍❤🤟🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

2020-02-17 13:47   152 3

 

🥰😘 สายตาที่มองมานั้น หัวใจมันสั่นนำก้น คิดเหลือโตนเจ้าของ ที่จ้องดนๆ บ่ได้ เก็บเอาไว้ให้เป็นความลับ แต่กะเผลอมีใจมัก ได้เอาไปฝันว่าได้ออเซาะ กะพอใจ คิดอยู่เด้ว่าอ้าย เป็นเทพบุตรแปลงกาย สะบ้อทั้งหัวใจ คือละลายจั่งซี่ โอย ใจบางเบิดแล้วตอนนี้ ยิ้มให้น้องแหน่จักหน่อยคนดี ยิ้มมาทีละนิด สะกิดหัวใจรู้สึกดี มันกระวนกระวายเมื่อใกล้อ้ายตอนนี้ ดีต่อใจสิหาไสได้ล่ะพี หาทั่วประเทศไทยสิมีคืออ้ายบ่ละติ ได้อ้ายมาเป็นแฟนสิจับควงแขนแล้วแลนหนี ไปเที่ยวนำกันอยู่บ้านน้องจี่บักหอยเชอรี่ อี๋อี เย้....🥰😘😍❤🤟🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

😁🤭 ตามนั้นแหละเนอะ..ความสุขนี้จ๊ะ
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

2020-02-17 13:20   215 11

 

😁🤭 ตามนั้นแหละเนอะ..ความสุขนี้จ๊ะ #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

🥰😘 โดนปานได๋ใจน้องก็ยังรอ ยังคึดพ้อหน้าอ้ายคนดี สิรักษาทุกอย่างที่เฮามี บ้านหลังนี้ยังคอยอ้ายอยู่ ยังคงเซ็ดประตูและหน้าต่าง หดต้นไม้ของเฮาบ่เหินห่าง เก็บเอาความทรงจำทุกก้าวหย่าง ด้วยความหวังให้อ้ายสุขใจในมื้อคืนถิ่น...😍🤟❤🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

2020-02-17 11:45   126 8

 

🥰😘 โดนปานได๋ใจน้องก็ยังรอ ยังคึดพ้อหน้าอ้ายคนดี สิรักษาทุกอย่างที่เฮามี บ้านหลังนี้ยังคอยอ้ายอยู่ ยังคงเซ็ดประตูและหน้าต่าง หดต้นไม้ของเฮาบ่เหินห่าง เก็บเอาความทรงจำทุกก้าวหย่าง ด้วยความหวังให้อ้ายสุขใจในมื้อคืนถิ่น...😍🤟❤🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

🥰😘 แค่ฉันมีเธอ ก็จบที่เธอคนนี้ ไม่มีใครใหม่ สะกดให้ใจฉันยอม ตลอดไป เธอคนเดียวที่ทำให้ชีวิตฉันมัน alright เข้ามาทำให้โลกของฉันสดใส ดีอย่างคาดไม่ถึง I can’t believe it ..🥰😘😍🤟❤🌻🌻🌻🌻🌻
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

2020-02-17 10:32   182 5

 

🥰😘 แค่ฉันมีเธอ ก็จบที่เธอคนนี้ ไม่มีใครใหม่ สะกดให้ใจฉันยอม ตลอดไป เธอคนเดียวที่ทำให้ชีวิตฉันมัน alright เข้ามาทำให้โลกของฉันสดใส ดีอย่างคาดไม่ถึง I can’t believe it ..🥰😘😍🤟❤🌻🌻🌻🌻🌻 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

😎😘 หรือคุณจะบอกว่าผมไม่เฟี้ยวอ่ะ เฟี้ยวไม่เฟี้ยวก็ทำแฟนคุณเหลียวล่ะ คนอะไรทำไมมันเท่ขนาดเนี้ยอ่ะ เด็กเด็กน่ะเขายังบอกพี่โอมแม่งเฟี้ยวจัด เฮ้ หรือคุณจะบอกว่าผมไม่เฟี้ยวอ่ะ เฟี้ยวไม่เฟี้ยวผมก็ทำแฟนคุณเหลียวล่ะ คนอะไรทำไมมันเท่ได้ขนาดเนี้ย เด็กเด็กน่ะเขายังบอกพี่โอมแม่งเฟี้ยวจัด เฮ...🥰😘🤟❤🌻
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ
Cr.boy_pisanu
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

2020-02-17 05:52   136 4

 

😎😘 หรือคุณจะบอกว่าผมไม่เฟี้ยวอ่ะ เฟี้ยวไม่เฟี้ยวก็ทำแฟนคุณเหลียวล่ะ คนอะไรทำไมมันเท่ขนาดเนี้ยอ่ะ เด็กเด็กน่ะเขายังบอกพี่โอมแม่งเฟี้ยวจัด เฮ้ หรือคุณจะบอกว่าผมไม่เฟี้ยวอ่ะ เฟี้ยวไม่เฟี้ยวผมก็ทำแฟนคุณเหลียวล่ะ คนอะไรทำไมมันเท่ได้ขนาดเนี้ย เด็กเด็กน่ะเขายังบอกพี่โอมแม่งเฟี้ยวจัด เฮ...🥰😘🤟❤🌻 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ Cr.boy_pisanu 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

😘🥰 และอย่าไปเชื่อใครที่ว่าฉันเจ้าชู้ จะเอาเวลา ไหนไปนอกใจเธอไม่รู้ เธอน่าจะเชื่อใจ เธอเองก็น่าจะรู้เพราะไม่ใช่นิสัยฉัน นั่นใครก็ไม่รู้....🥰😘❤🤟🌻
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

2020-02-16 18:54   176 5

 

😘🥰 และอย่าไปเชื่อใครที่ว่าฉันเจ้าชู้ จะเอาเวลา ไหนไปนอกใจเธอไม่รู้ เธอน่าจะเชื่อใจ เธอเองก็น่าจะรู้เพราะไม่ใช่นิสัยฉัน นั่นใครก็ไม่รู้....🥰😘❤🤟🌻 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

🥰😘 ฉันจะไม่เปลี่ยน จากนี้ตลอดไป อดีตเป็นไงก็ไม่สำคัญ แค่ปัจจุปันฉันนั้นจะยืนข้างเธอ ถ้าหากว่าฉันยังคงหายใจ ถ้าหากว่าเธอยังเชื่อในฉัน หมดชีวิตนี้เราจะมีกัน...ตราบนานเท่านาน อาจไม่ใช่คนที่ตรงใจเธอ อาจไม่เหมือนใครที่เธอเคยวาดฝัน แต่จะรักเธอเหมือนเดิมอยู่ทุก..วัน ตราบนานเท่านาน...😘❤🤟🌻
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

2020-02-16 18:07   151 8

 

🥰😘 ฉันจะไม่เปลี่ยน จากนี้ตลอดไป อดีตเป็นไงก็ไม่สำคัญ แค่ปัจจุปันฉันนั้นจะยืนข้างเธอ ถ้าหากว่าฉันยังคงหายใจ ถ้าหากว่าเธอยังเชื่อในฉัน หมดชีวิตนี้เราจะมีกัน...ตราบนานเท่านาน อาจไม่ใช่คนที่ตรงใจเธอ อาจไม่เหมือนใครที่เธอเคยวาดฝัน แต่จะรักเธอเหมือนเดิมอยู่ทุก..วัน ตราบนานเท่านาน...😘❤🤟🌻 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

😘😊🌹สายวันที่สิบสี่กุมภา คงจำอ้ายจื่อ คนที่ถือดอกไม้มาให้ชื่อหยัง คิดเบิ่งครั้งเฮานั่งคุยกัน เคยเอาหัวหนุนตักพักพิงอิงร่าง คงจำได้ หรือว่าลืมแล้วบ่ สาธุเด้อคิดพ้อวันนั้นแหน่ไค หัวใจมอบให้เอวบาง กุหลายสีแดงวันรักวาเลนไทน์ ดวงจิตของน้องสบาย ดวงจิตของน้องสบาย ถึงเป็นกระต่ายหมายจันทร์ก็ยอม ซอมมื้อใด๋สิหล่น มื้อใด๋สิหล่นกะลงจากบนฟ้า กระต่ายยังปรารถนา กระต่ายยังปรารถนา วันไหนจันทราจะหล่นลงพื้นดิน ไม่สิ้นชีวีขอคอยต่อไป ถึงมันจะไม่ให้ซึ่งความหวัง กุหลายแดงเจ้าเอ๋ย ขอเจ้าจงฟัง...😘😊💃🕺💃🕺❤🤟😁
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
 #เดือนแห่งความรัก
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

2020-02-16 17:36   101 4

 

😘😊🌹สายวันที่สิบสี่กุมภา คงจำอ้ายจื่อ คนที่ถือดอกไม้มาให้ชื่อหยัง คิดเบิ่งครั้งเฮานั่งคุยกัน เคยเอาหัวหนุนตักพักพิงอิงร่าง คงจำได้ หรือว่าลืมแล้วบ่ สาธุเด้อคิดพ้อวันนั้นแหน่ไค หัวใจมอบให้เอวบาง กุหลายสีแดงวันรักวาเลนไทน์ ดวงจิตของน้องสบาย ดวงจิตของน้องสบาย ถึงเป็นกระต่ายหมายจันทร์ก็ยอม ซอมมื้อใด๋สิหล่น มื้อใด๋สิหล่นกะลงจากบนฟ้า กระต่ายยังปรารถนา กระต่ายยังปรารถนา วันไหนจันทราจะหล่นลงพื้นดิน ไม่สิ้นชีวีขอคอยต่อไป ถึงมันจะไม่ให้ซึ่งความหวัง กุหลายแดงเจ้าเอ๋ย ขอเจ้าจงฟัง...😘😊💃🕺💃🕺❤🤟😁 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix #เดือนแห่งความรัก 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

😘🥰😊 คิดถึงเธอ พอไม่ได้เจอก็เหงา แต่งานเข้าช่วงนี้เลยไม่ได้เจอ โธ่คนดีเชื่อใจพี่ได้ไหมจ๊ะ อ่ะถึงลับตาใจพี่ก็มีแต่เธอ อย่างวันนี้ไม่มีตังค์ยังโชว์เบอร์
ไม่รักเธอแล้วจะให้ไปรักใคร อยากโทรไปหาจัง แต่ตังค์ยังไม่เติม...😘🥰❤🤟🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

2020-02-16 15:11   156 7

 

😘🥰😊 คิดถึงเธอ พอไม่ได้เจอก็เหงา แต่งานเข้าช่วงนี้เลยไม่ได้เจอ โธ่คนดีเชื่อใจพี่ได้ไหมจ๊ะ อ่ะถึงลับตาใจพี่ก็มีแต่เธอ อย่างวันนี้ไม่มีตังค์ยังโชว์เบอร์ ไม่รักเธอแล้วจะให้ไปรักใคร อยากโทรไปหาจัง แต่ตังค์ยังไม่เติม...😘🥰❤🤟🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

หวยเหรอคะ..นู๋ไม่เล่น นู๋ไม่สนใจ นู๋สนใจพี่คนเดียวน๊าาาาา..🤭🤭😁😁😁😁🥰😘🤟❤🌻🌻🌻
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

2020-02-16 05:35   300 6

 

หวยเหรอคะ..นู๋ไม่เล่น นู๋ไม่สนใจ นู๋สนใจพี่คนเดียวน๊าาาาา..🤭🤭😁😁😁😁🥰😘🤟❤🌻🌻🌻 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

 #สวัสดีวันพระ🙏 RepostBy @nong_yaowarak: "💛 อยากยิ่งใหญ่ ให้ทำงาน
อยากดักดาน ให้อิจฉา
อยากให้คนเบื่อหน้า ให้วิจารณ์
อยากเบิกบาน ให้รับใช้เพื่อนมนุษย์
อยากเป็นพุทธ ให้เพียรภาวนา
อยากมีปัญญา ให้คบบัณฑิต
อยากสัมฤทธิ์ ให้ทำทันที
อยากมีวันดีดี ให้ขยัน
อยากสุขสันต์ ให้ปล่อยวาง 🙏🙏🙏 -ท่าน ว.วชิรเมธี- #popezaap #โป๊ปธนวรรธน์ #ก่อการดีปี2" (via #InstaRepost @AppsKottage)

2020-02-16 01:09   249 6

 

#สวัสดีวันพระ🙏 RepostBy @nong_yaowarak: "💛 อยากยิ่งใหญ่ ให้ทำงาน อยากดักดาน ให้อิจฉา อยากให้คนเบื่อหน้า ให้วิจารณ์ อยากเบิกบาน ให้รับใช้เพื่อนมนุษย์ อยากเป็นพุทธ ให้เพียรภาวนา อยากมีปัญญา ให้คบบัณฑิต อยากสัมฤทธิ์ ให้ทำทันที อยากมีวันดีดี ให้ขยัน อยากสุขสันต์ ให้ปล่อยวาง 🙏🙏🙏 -ท่าน ว.วชิรเมธี- #popezaap #โป๊ปธนวรรธน์ #ก่อการดีปี2" (via #InstaRepost @AppsKottage)

 #สวัสดีวันพระ🙏 RepostBy @nong_yaowarak: "💛 อยากยิ่งใหญ่ ให้ทำงาน
อยากดักดาน ให้อิจฉา
อยากให้คนเบื่อหน้า ให้วิจารณ์
อยากเบิกบาน ให้รับใช้เพื่อนมนุษย์
อยากเป็นพุทธ ให้เพียรภาวนา
อยากมีปัญญา ให้คบบัณฑิต
อยากสัมฤทธิ์ ให้ทำทันที
อยากมีวันดีดี ให้ขยัน
อยากสุขสันต์ ให้ปล่อยวาง 🙏🙏🙏 -ท่าน ว.วชิรเมธี- #popezaap #โป๊ปธนวรรธน์ #ก่อการดีปี2" (via #InstaRepost @AppsKottage)

2020-02-16 01:09   41 0

 

#สวัสดีวันพระ🙏 RepostBy @nong_yaowarak: "💛 อยากยิ่งใหญ่ ให้ทำงาน อยากดักดาน ให้อิจฉา อยากให้คนเบื่อหน้า ให้วิจารณ์ อยากเบิกบาน ให้รับใช้เพื่อนมนุษย์ อยากเป็นพุทธ ให้เพียรภาวนา อยากมีปัญญา ให้คบบัณฑิต อยากสัมฤทธิ์ ให้ทำทันที อยากมีวันดีดี ให้ขยัน อยากสุขสันต์ ให้ปล่อยวาง 🙏🙏🙏 -ท่าน ว.วชิรเมธี- #popezaap #โป๊ปธนวรรธน์ #ก่อการดีปี2" (via #InstaRepost @AppsKottage)

Repost @oloteesukee 
คิดถึงคนนี้ /// credit: @guitarlove18... 🥰😘 ขอถามอะไรหน่อยได้ไหม เคยเจอคนรักของฉันบ้างไหม คนที่น่ารักๆ คนที่นิสัยดีๆ คนที่ตอนนี้เขาอยู่ไกลๆ รู้มั้ยถึงเธออยู่ตรงนั้น ในใจของฉันเธอยังอยู่ตรงนี้ เธออยู่ในความทรงจำ อยู่ในความฝันทุกที่ คนเดียวที่มีในหัวใจ ฝากบอกเธอฉันยังคิดถึงเธอไม่จืด ไม่จางไม่ห่างหายไป ใจของเธอยังมียังเป็นอย่างไร...🥰❤🤟🌻
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ
 #luciano_popezaap

2020-02-16 00:31   203 9

 

Repost @oloteesukee คิดถึงคนนี้ /// credit: @guitarlove18... 🥰😘 ขอถามอะไรหน่อยได้ไหม เคยเจอคนรักของฉันบ้างไหม คนที่น่ารักๆ คนที่นิสัยดีๆ คนที่ตอนนี้เขาอยู่ไกลๆ รู้มั้ยถึงเธออยู่ตรงนั้น ในใจของฉันเธอยังอยู่ตรงนี้ เธออยู่ในความทรงจำ อยู่ในความฝันทุกที่ คนเดียวที่มีในหัวใจ ฝากบอกเธอฉันยังคิดถึงเธอไม่จืด ไม่จางไม่ห่างหายไป ใจของเธอยังมียังเป็นอย่างไร...🥰❤🤟🌻 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ #luciano_popezaap

😘🥰 ไม่อยากเป็นแล้วแค่พี่น้องจะได้ไหม เปลี่ยนไปเป็นแฟนกันเลยจะได้ป้ะ อย่ามาทำให้รักแล้วหาย ไม่เอานะ เปลี่ยนคำว่าพี่กับหนูเป็นบี่บี๋ได้ป่าว จะเรียกที่รัก จะเรียกบู๋บู๋ จะเรียกบีบี๋ จะเรียกเบบี้ เรียกไอตูดหมึก ไอเหม่ง You make me crazy จะบอกพ่อบอกแม่ว่าจะเอาคนนี้ บอกพี่ป้าน้าอาว่าจะเป็นแฟนคนนี้ ทำบุญแล้วได้บุญ ถ้ารักคุณจะได้อะไร กวนตีนแล้วได้ตีน ที่กวนใจก็หวังจะได้ใจ หน้าตาหนูซื่อ พี่มองหนูดื้อได้ไง ถ้าสตอรี่พี่ว่างโพสต์รูปหนูบ้างก็ได้นะ คิดถึงนะบอกได้มั้ย คิดถึงมั้ยบอกได้นะ คนนี้แค่เพื่อนค่ะแม่ แต่อนาคตก็ไม่แน่ ลูกเขยแม่แน่นอน....😘🥰❤🤟🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
Cr.kanwara__ka
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

2020-02-15 21:24   209 5

 

😘🥰 ไม่อยากเป็นแล้วแค่พี่น้องจะได้ไหม เปลี่ยนไปเป็นแฟนกันเลยจะได้ป้ะ อย่ามาทำให้รักแล้วหาย ไม่เอานะ เปลี่ยนคำว่าพี่กับหนูเป็นบี่บี๋ได้ป่าว จะเรียกที่รัก จะเรียกบู๋บู๋ จะเรียกบีบี๋ จะเรียกเบบี้ เรียกไอตูดหมึก ไอเหม่ง You make me crazy จะบอกพ่อบอกแม่ว่าจะเอาคนนี้ บอกพี่ป้าน้าอาว่าจะเป็นแฟนคนนี้ ทำบุญแล้วได้บุญ ถ้ารักคุณจะได้อะไร กวนตีนแล้วได้ตีน ที่กวนใจก็หวังจะได้ใจ หน้าตาหนูซื่อ พี่มองหนูดื้อได้ไง ถ้าสตอรี่พี่ว่างโพสต์รูปหนูบ้างก็ได้นะ คิดถึงนะบอกได้มั้ย คิดถึงมั้ยบอกได้นะ คนนี้แค่เพื่อนค่ะแม่ แต่อนาคตก็ไม่แน่ ลูกเขยแม่แน่นอน....😘🥰❤🤟🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix Cr.kanwara__ka 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

😘🥰 เปิ้นฮักตั๋วเน้อออ..😘🥰❤🤟🌻
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

2020-02-15 18:17   170 4

 

😘🥰 เปิ้นฮักตั๋วเน้อออ..😘🥰❤🤟🌻 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

🥰😘 แค่ฉันมีเธอ ก็จบที่เธอคนนี้ ไม่มีใครใหม่ สะกดให้ใจฉันยอม ตลอดไป เธอคนเดียวที่ทำให้ชีวิตฉันมัน alright เข้ามาทำให้โลกของฉันสดใส ดีอย่างคาดไม่ถึง I can’t believe it ..🥰😘😍🤟❤🌻🌻🌻🌻🌻
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

2020-02-15 18:00   216 9

 

🥰😘 แค่ฉันมีเธอ ก็จบที่เธอคนนี้ ไม่มีใครใหม่ สะกดให้ใจฉันยอม ตลอดไป เธอคนเดียวที่ทำให้ชีวิตฉันมัน alright เข้ามาทำให้โลกของฉันสดใส ดีอย่างคาดไม่ถึง I can’t believe it ..🥰😘😍🤟❤🌻🌻🌻🌻🌻 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

😘🥰 คิดถึงนะบอกได้มั้ย คิดถึงมั้ยบอกได้นะ คนนี้แค่เพื่อนค่ะแม่ แต่อนาคตก็ไม่แน่ ลูกเขยแม่แน่นอน ไม่อยากเป็นแล้วแค่พี่น้องจะได้ไหมเปลี่ยนไปเป็นแฟนกันเลยจะได้ป้ะ อย่ามาทำให้รักแล้วหาย ไม่เอานะ เปลี่ยนคำว่าพี่กับหนูเป็นบี่บี๋ได้ป่าว ไม่อยากเป็นแล้วแค่พี่น้องจะได้ไหม เปลี่ยนไปเป็นแฟนกันเลยจะได้ป้ะ อย่ามาทำให้รักแล้วหาย ไม่เอานะ เปลี่ยนคำว่าพี่กับหนูเป็นที่รักได้ป่าว...😘🥰😊😁🤟❤🌻🌻🌻🌻🌻🌻
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

2020-02-15 17:16   107 3

 

😘🥰 คิดถึงนะบอกได้มั้ย คิดถึงมั้ยบอกได้นะ คนนี้แค่เพื่อนค่ะแม่ แต่อนาคตก็ไม่แน่ ลูกเขยแม่แน่นอน ไม่อยากเป็นแล้วแค่พี่น้องจะได้ไหมเปลี่ยนไปเป็นแฟนกันเลยจะได้ป้ะ อย่ามาทำให้รักแล้วหาย ไม่เอานะ เปลี่ยนคำว่าพี่กับหนูเป็นบี่บี๋ได้ป่าว ไม่อยากเป็นแล้วแค่พี่น้องจะได้ไหม เปลี่ยนไปเป็นแฟนกันเลยจะได้ป้ะ อย่ามาทำให้รักแล้วหาย ไม่เอานะ เปลี่ยนคำว่าพี่กับหนูเป็นที่รักได้ป่าว...😘🥰😊😁🤟❤🌻🌻🌻🌻🌻🌻 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

 #Repost @guitarlove18
• • • • •
😘 Happy Valentine's Day ค่ะ 🌹🌹🌹
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

2020-02-15 10:09   75 0

 

#Repost @guitarlove18 • • • • • 😘 Happy Valentine's Day ค่ะ 🌹🌹🌹 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

😁😁 อยากมีแฟนอ่าาาาาา..😁😁
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

2020-02-15 09:20   128 5

 

😁😁 อยากมีแฟนอ่าาาาาา..😁😁 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

😘 สวัสดีค่ะ..น่ารักจังเลยค่ะ...🥰😘
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

2020-02-15 06:51   151 4

 

😘 สวัสดีค่ะ..น่ารักจังเลยค่ะ...🥰😘 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

😘 Happy Valentine's Day ค่ะ 🌹🌹🌹
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

2020-02-14 15:45   218 9

 

😘 Happy Valentine's Day ค่ะ 🌹🌹🌹 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

😘 Happy Valentine's Day ค่ะ 🌹🌹🌹
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

2020-02-14 08:43   131 4

 

😘 Happy Valentine's Day ค่ะ 🌹🌹🌹 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

🥰😘 ฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพัน คิดว่ารักแท้ต้องเดินผ่านวันและเวลา ยิ่งเนิ่นนานนานไปเท่าไร ความรักยิ่งมีค่า ที่ฉันรู้ที่เคยฝัน รักที่ฉันเคยเข้าใจ ไม่คิดไม่ฝันเมื่อเธอผ่านเข้ามา เหมือนว่าสายตาฉันเองมองไม่เห็นใครใครหยุดที่เธอแค่เพียงสบตา และวินาทีนั้น โลกทั้งโลกหยุดเคลื่อนไหว.....🥰😘❤🤟🌻🌻🌻🌻🌻
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

2020-02-14 08:33   116 3

 

🥰😘 ฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพัน คิดว่ารักแท้ต้องเดินผ่านวันและเวลา ยิ่งเนิ่นนานนานไปเท่าไร ความรักยิ่งมีค่า ที่ฉันรู้ที่เคยฝัน รักที่ฉันเคยเข้าใจ ไม่คิดไม่ฝันเมื่อเธอผ่านเข้ามา เหมือนว่าสายตาฉันเองมองไม่เห็นใครใครหยุดที่เธอแค่เพียงสบตา และวินาทีนั้น โลกทั้งโลกหยุดเคลื่อนไหว.....🥰😘❤🤟🌻🌻🌻🌻🌻 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

😘 Happy Valentine's Day ค่ะ 🌹🌹🌹
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

2020-02-14 07:13   191 5

 

😘 Happy Valentine's Day ค่ะ 🌹🌹🌹 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

😘 Happy Valentine's Day ค่ะ 🌹🌹🌹
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

2020-02-14 07:10   188 6

 

😘 Happy Valentine's Day ค่ะ 🌹🌹🌹 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

😘 Happy Valentine's Day ค่ะ 🌹🌹🌹
 #รักก็คือรัก
 #โป๊ปธนวรรธน์
 #popezaap
 #sanoplusbypope
 #savepopezaap 
 #rukpope #ทนายรามิล 
 #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล
 #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม
 #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 
 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ 
 #NescafeBlendAndBrew
 #NescafeAmericano
 #ชงโชครับตรุษจีน 
 #Gedgoodlife 
 #ดูแลทุกการแพ้
 #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้
 #allernix
🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ

2020-02-14 02:11   150 5

 

😘 Happy Valentine's Day ค่ะ 🌹🌹🌹 #รักก็คือรัก #โป๊ปธนวรรธน์ #popezaap #sanoplusbypope #savepopezaap #rukpope #ทนายรามิล #guitarlove18 #พี่มิล #พี่รามิล #ร้อยเล่ห์มารยา #พี่มิลน้องเอม #อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #ก่อการดีปี2 #MyGodFatherอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ #NescafeBlendAndBrew #NescafeAmericano #ชงโชครับตรุษจีน #Gedgoodlife #ดูแลทุกการแพ้ #คนที่เข้าใจคุณทุกการแพ้ #allernix 🙏คลิปต้นฉบับด้วยนะคะ