United States

  United States

  Top 570790 Instagram followed

Images about: #highheels (9420708 posts)

💎 Dɪᴀᴍᴏɴᴅ ᴄᴏʟʟᴇᴄᴛɪᴏɴ ғᴏʀ 2019 💎
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
Iɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ ᴏ ᴄᴇɴɪ ɪ ᴅᴏꜱᴛᴀᴠɪ ᴀʀᴛɪᴋʟᴀ :
💎 Cᴇɴᴀ : 3.590,00 ʀꜱᴅ - cena je sa uračunatim PDV-om - SNIŽENE NA 1.795,00 rsd
💎 Šɪғʀᴀ : 8824 (crno/žute)
💎 Dᴏꜱᴛᴀᴠᴀ : 230,00 ʀꜱᴅ (Aks ᴋᴜʀɪʀꜱᴋᴀ ꜱʟᴜžʙᴀ ɴᴀ ᴛᴇʀɪᴛᴏʀɪᴊɪ Sʀʙɪᴊᴇ, ɪꜱᴘᴏʀᴜᴋᴀ ᴢᴀ 24ʜ-48ʜ)
💎 Iꜱᴘᴏʀᴜᴋᴜ ʀᴀᴅɪᴍᴏ ɪ ɴᴀ ᴛᴇʀɪᴛᴏʀɪᴊɪ ʀᴇᴘᴜʙʟɪᴋᴀ ʙɪᴠšᴇ Jᴜɢᴏꜱʟᴀᴠɪᴊᴇ, EU, ᴋᴀᴏ ɪ šɪʀᴏᴍ ꜱᴠᴇᴛᴀ. Zᴀ ᴅᴇᴛᴀʟᴊɴɪᴊᴇ ɪɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ, ꜱʟᴏʙᴏᴅɴᴏ ɴᴀꜱ ᴋᴏɴᴛᴀᴋᴛɪʀᴀᴊᴛᴇ.
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
Iɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ ᴏ ᴀʀᴛɪᴋʟᴜ :
💎 Bʀᴏᴊᴇᴠɪ : 
39
KALUP JE STANDARDAN
Mᴀᴛᴇʀɪᴊᴀʟ : lice-tekstil/eko koža, postava-eko koža, đon-PVC
Vɪꜱɪɴᴀ đona : 14cm-5cm
Nᴀčɪɴ ɪᴢʀᴀᴅᴇ : ʟᴇᴘʟᴊᴇɴᴀ/šɪᴠᴇɴᴀ ᴏʙᴜćᴀ.
Zᴇᴍʟᴊᴀ ᴘᴏʀᴇᴋʟᴀ : Tᴜʀꜱᴋᴀ.
Nᴀᴍᴇɴᴀ : ᴏʙᴜćᴀ ᴢᴀ ꜱᴜᴠᴏ ᴠʀᴇᴍᴇ.
Oᴅʀžᴀᴠᴀɴᴊᴇ : ʙʀɪꜱᴀᴛɪ ᴜᴍᴇʀᴇɴᴏ ᴠʟᴀžɴᴏᴍ ᴍɪᴋʀᴏғɪʙᴇʀ ᴋʀᴘᴏᴍ.
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
Pᴏʀᴜčɪᴠᴀɴᴊᴇ : ᴘᴏšᴀʟᴊɪᴛᴇ LINK ɪʟɪ ŠIFRU ᴍᴏᴅᴇʟᴀ ᴜ :
✔ IɴꜱᴛᴀDɪʀᴇᴄᴛ
✔ Vɪʙᴇʀ/WʜᴀᴛꜱAᴘᴘ +381621952312
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 #obuca #instabeauty #zenskaobuca #repost #womenshoes #follow4followback #patike #leopardprint #sneakers #srbija #serbia #like4likes #snake #novisad #follow4followback #likeforlikes #like4follow #billionwoman #highheels #instadaily #tbt #followforfollowback #fashionstyle #fashionblogger #simmishoes #egoofficial #publisdesire #instagramers #likeforlikes #instapic

2019-08-24 11:24   2 0

 

💎 Dɪᴀᴍᴏɴᴅ ᴄᴏʟʟᴇᴄᴛɪᴏɴ ғᴏʀ 2019 💎 ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ Iɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ ᴏ ᴄᴇɴɪ ɪ ᴅᴏꜱᴛᴀᴠɪ ᴀʀᴛɪᴋʟᴀ : 💎 Cᴇɴᴀ : 3.590,00 ʀꜱᴅ - cena je sa uračunatim PDV-om - SNIŽENE NA 1.795,00 rsd 💎 Šɪғʀᴀ : 8824 (crno/žute) 💎 Dᴏꜱᴛᴀᴠᴀ : 230,00 ʀꜱᴅ (Aks ᴋᴜʀɪʀꜱᴋᴀ ꜱʟᴜžʙᴀ ɴᴀ ᴛᴇʀɪᴛᴏʀɪᴊɪ Sʀʙɪᴊᴇ, ɪꜱᴘᴏʀᴜᴋᴀ ᴢᴀ 24ʜ-48ʜ) 💎 Iꜱᴘᴏʀᴜᴋᴜ ʀᴀᴅɪᴍᴏ ɪ ɴᴀ ᴛᴇʀɪᴛᴏʀɪᴊɪ ʀᴇᴘᴜʙʟɪᴋᴀ ʙɪᴠšᴇ Jᴜɢᴏꜱʟᴀᴠɪᴊᴇ, EU, ᴋᴀᴏ ɪ šɪʀᴏᴍ ꜱᴠᴇᴛᴀ. Zᴀ ᴅᴇᴛᴀʟᴊɴɪᴊᴇ ɪɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ, ꜱʟᴏʙᴏᴅɴᴏ ɴᴀꜱ ᴋᴏɴᴛᴀᴋᴛɪʀᴀᴊᴛᴇ. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ Iɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ ᴏ ᴀʀᴛɪᴋʟᴜ : 💎 Bʀᴏᴊᴇᴠɪ : 39 KALUP JE STANDARDAN Mᴀᴛᴇʀɪᴊᴀʟ : lice-tekstil/eko koža, postava-eko koža, đon-PVC Vɪꜱɪɴᴀ đona : 14cm-5cm Nᴀčɪɴ ɪᴢʀᴀᴅᴇ : ʟᴇᴘʟᴊᴇɴᴀ/šɪᴠᴇɴᴀ ᴏʙᴜćᴀ. Zᴇᴍʟᴊᴀ ᴘᴏʀᴇᴋʟᴀ : Tᴜʀꜱᴋᴀ. Nᴀᴍᴇɴᴀ : ᴏʙᴜćᴀ ᴢᴀ ꜱᴜᴠᴏ ᴠʀᴇᴍᴇ. Oᴅʀžᴀᴠᴀɴᴊᴇ : ʙʀɪꜱᴀᴛɪ ᴜᴍᴇʀᴇɴᴏ ᴠʟᴀžɴᴏᴍ ᴍɪᴋʀᴏғɪʙᴇʀ ᴋʀᴘᴏᴍ. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ Pᴏʀᴜčɪᴠᴀɴᴊᴇ : ᴘᴏšᴀʟᴊɪᴛᴇ LINK ɪʟɪ ŠIFRU ᴍᴏᴅᴇʟᴀ ᴜ : ✔ IɴꜱᴛᴀDɪʀᴇᴄᴛ ✔ Vɪʙᴇʀ/WʜᴀᴛꜱAᴘᴘ +381621952312 ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ #obuca #instabeauty #zenskaobuca #repost #womenshoes #follow4followback #patike #leopardprint #sneakers #srbija #serbia #like4likes #snake #novisad #follow4followback #likeforlikes #like4follow #billionwoman #highheels #instadaily #tbt #followforfollowback #fashionstyle #fashionblogger #simmishoes #egoofficial #publisdesire #instagramers #likeforlikes #instapic

💎 Dɪᴀᴍᴏɴᴅ ᴄᴏʟʟᴇᴄᴛɪᴏɴ ғᴏʀ 2019 💎
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
Iɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ ᴏ ᴄᴇɴɪ ɪ ᴅᴏꜱᴛᴀᴠɪ ᴀʀᴛɪᴋʟᴀ :
💎 Cᴇɴᴀ : 3.390,00 ʀꜱᴅ - cena je sa uračunatim PDV-om - SNIŽENE NA 1.695,00 rsd
💎 Šɪғʀᴀ : 7977 (žuto/bež/ljubičasto/smeđe)
💎 Dᴏꜱᴛᴀᴠᴀ : 230,00 ʀꜱᴅ (Aks ᴋᴜʀɪʀꜱᴋᴀ ꜱʟᴜžʙᴀ ɴᴀ ᴛᴇʀɪᴛᴏʀɪᴊɪ Sʀʙɪᴊᴇ, ɪꜱᴘᴏʀᴜᴋᴀ ᴢᴀ 24ʜ-48ʜ)
💎 Iꜱᴘᴏʀᴜᴋᴜ ʀᴀᴅɪᴍᴏ ɪ ɴᴀ ᴛᴇʀɪᴛᴏʀɪᴊɪ ʀᴇᴘᴜʙʟɪᴋᴀ ʙɪᴠšᴇ Jᴜɢᴏꜱʟᴀᴠɪᴊᴇ, EU, ᴋᴀᴏ ɪ šɪʀᴏᴍ ꜱᴠᴇᴛᴀ. Zᴀ ᴅᴇᴛᴀʟᴊɴɪᴊᴇ ɪɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ, ꜱʟᴏʙᴏᴅɴᴏ ɴᴀꜱ ᴋᴏɴᴛᴀᴋᴛɪʀᴀᴊᴛᴇ.
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
Iɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ ᴏ ᴀʀᴛɪᴋʟᴜ :
💎 Bʀᴏᴊᴇᴠɪ : 
36, 37, 38, 39, 40
KALUP JE STANDARDAN
Mᴀᴛᴇʀɪᴊᴀʟ : lice-velur, postava-eko koža, đon-PVC
Vɪꜱɪɴᴀ pete : 3.5cm
Nᴀčɪɴ ɪᴢʀᴀᴅᴇ : ʟᴇᴘʟᴊᴇɴᴀ/šɪᴠᴇɴᴀ ᴏʙᴜćᴀ.
Zᴇᴍʟᴊᴀ ᴘᴏʀᴇᴋʟᴀ : Tᴜʀꜱᴋᴀ.
Nᴀᴍᴇɴᴀ : ᴏʙᴜćᴀ ᴢᴀ ꜱᴜᴠᴏ ᴠʀᴇᴍᴇ.
Oᴅʀžᴀᴠᴀɴᴊᴇ : ʙʀɪꜱᴀᴛɪ ᴜᴍᴇʀᴇɴᴏ ᴠʟᴀžɴᴏᴍ ᴍɪᴋʀᴏғɪʙᴇʀ ᴋʀᴘᴏᴍ.
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
Pᴏʀᴜčɪᴠᴀɴᴊᴇ : ᴘᴏšᴀʟᴊɪᴛᴇ LINK ɪʟɪ ŠIFRU ᴍᴏᴅᴇʟᴀ ᴜ :
✔ IɴꜱᴛᴀDɪʀᴇᴄᴛ
✔ Vɪʙᴇʀ/WʜᴀᴛꜱAᴘᴘ +381621952312
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 #obuca #instabeauty #zenskaobuca #repost #womenshoes #follow4followback #patike #leopardprint #sneakers #srbija #serbia #like4likes #snake #novisad #follow4followback #likeforlikes #like4follow #billionwoman #highheels #instadaily #tbt #followforfollowback #fashionstyle #fashionblogger #simmishoes #egoofficial #publisdesire #instagramers #likeforlikes #instapic

2019-08-24 11:22   3 0

 

💎 Dɪᴀᴍᴏɴᴅ ᴄᴏʟʟᴇᴄᴛɪᴏɴ ғᴏʀ 2019 💎 ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ Iɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ ᴏ ᴄᴇɴɪ ɪ ᴅᴏꜱᴛᴀᴠɪ ᴀʀᴛɪᴋʟᴀ : 💎 Cᴇɴᴀ : 3.390,00 ʀꜱᴅ - cena je sa uračunatim PDV-om - SNIŽENE NA 1.695,00 rsd 💎 Šɪғʀᴀ : 7977 (žuto/bež/ljubičasto/smeđe) 💎 Dᴏꜱᴛᴀᴠᴀ : 230,00 ʀꜱᴅ (Aks ᴋᴜʀɪʀꜱᴋᴀ ꜱʟᴜžʙᴀ ɴᴀ ᴛᴇʀɪᴛᴏʀɪᴊɪ Sʀʙɪᴊᴇ, ɪꜱᴘᴏʀᴜᴋᴀ ᴢᴀ 24ʜ-48ʜ) 💎 Iꜱᴘᴏʀᴜᴋᴜ ʀᴀᴅɪᴍᴏ ɪ ɴᴀ ᴛᴇʀɪᴛᴏʀɪᴊɪ ʀᴇᴘᴜʙʟɪᴋᴀ ʙɪᴠšᴇ Jᴜɢᴏꜱʟᴀᴠɪᴊᴇ, EU, ᴋᴀᴏ ɪ šɪʀᴏᴍ ꜱᴠᴇᴛᴀ. Zᴀ ᴅᴇᴛᴀʟᴊɴɪᴊᴇ ɪɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ, ꜱʟᴏʙᴏᴅɴᴏ ɴᴀꜱ ᴋᴏɴᴛᴀᴋᴛɪʀᴀᴊᴛᴇ. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ Iɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ ᴏ ᴀʀᴛɪᴋʟᴜ : 💎 Bʀᴏᴊᴇᴠɪ : 36, 37, 38, 39, 40 KALUP JE STANDARDAN Mᴀᴛᴇʀɪᴊᴀʟ : lice-velur, postava-eko koža, đon-PVC Vɪꜱɪɴᴀ pete : 3.5cm Nᴀčɪɴ ɪᴢʀᴀᴅᴇ : ʟᴇᴘʟᴊᴇɴᴀ/šɪᴠᴇɴᴀ ᴏʙᴜćᴀ. Zᴇᴍʟᴊᴀ ᴘᴏʀᴇᴋʟᴀ : Tᴜʀꜱᴋᴀ. Nᴀᴍᴇɴᴀ : ᴏʙᴜćᴀ ᴢᴀ ꜱᴜᴠᴏ ᴠʀᴇᴍᴇ. Oᴅʀžᴀᴠᴀɴᴊᴇ : ʙʀɪꜱᴀᴛɪ ᴜᴍᴇʀᴇɴᴏ ᴠʟᴀžɴᴏᴍ ᴍɪᴋʀᴏғɪʙᴇʀ ᴋʀᴘᴏᴍ. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ Pᴏʀᴜčɪᴠᴀɴᴊᴇ : ᴘᴏšᴀʟᴊɪᴛᴇ LINK ɪʟɪ ŠIFRU ᴍᴏᴅᴇʟᴀ ᴜ : ✔ IɴꜱᴛᴀDɪʀᴇᴄᴛ ✔ Vɪʙᴇʀ/WʜᴀᴛꜱAᴘᴘ +381621952312 ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ #obuca #instabeauty #zenskaobuca #repost #womenshoes #follow4followback #patike #leopardprint #sneakers #srbija #serbia #like4likes #snake #novisad #follow4followback #likeforlikes #like4follow #billionwoman #highheels #instadaily #tbt #followforfollowback #fashionstyle #fashionblogger #simmishoes #egoofficial #publisdesire #instagramers #likeforlikes #instapic

Đến hẹn lại GOMMMMM, bé caro này về cực xinh nhé 🤤 Nhà em đảm bảo luôn, hàng xấu quẳng trả nhà em 👌 
Giá gom tí hon chỉ #129K thôi, má ơi gẻ bèo luônnnn 😻
🍀Chị em nhìn xún check size và bảo em liền nè (size ngực ạ)
S: 85~100
M: 100~110
L: 110~120
Những mẫu đang sale nên giá CÓ THỂ thay đổi tuỳ thời điểm ạ 🐥
_________________________________ ⏰Hàng ORDER về sau 10- 14 ngày
🚚Ship COD toàn quốc - Shopee: ALL HER CLOTHES
🍑Freeship khi mua từ 5 món
❌Không hủy, đổi trả hàng nên mọi người cân nhắc trước khi order
☎️IB để được tư vấn kĩ hơn về sản phẩm
_________________________________
 #dress #jeans #skirt #pants #sandals #highheels #shoes #bags #backpack #pretty #prettygirls #singapore #hochiminh #vietnam #bienhoa #shiptoanquoc #clothingstore #followback #allherclothes

2019-08-24 11:22   0 0

 

Đến hẹn lại GOMMMMM, bé caro này về cực xinh nhé 🤤 Nhà em đảm bảo luôn, hàng xấu quẳng trả nhà em 👌 Giá gom tí hon chỉ #129K thôi, má ơi gẻ bèo luônnnn 😻 🍀Chị em nhìn xún check size và bảo em liền nè (size ngực ạ) S: 85~100 M: 100~110 L: 110~120 Những mẫu đang sale nên giá CÓ THỂ thay đổi tuỳ thời điểm ạ 🐥 _________________________________ ⏰Hàng ORDER về sau 10- 14 ngày 🚚Ship COD toàn quốc - Shopee: ALL HER CLOTHES 🍑Freeship khi mua từ 5 món ❌Không hủy, đổi trả hàng nên mọi người cân nhắc trước khi order ☎️IB để được tư vấn kĩ hơn về sản phẩm _________________________________ #dress #jeans #skirt #pants #sandals #highheels #shoes #bags #backpack #pretty #prettygirls #singapore #hochiminh #vietnam #bienhoa #shiptoanquoc #clothingstore #followback #allherclothes

💎 Dɪᴀᴍᴏɴᴅ ᴄᴏʟʟᴇᴄᴛɪᴏɴ ғᴏʀ 2019 💎
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
Iɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ ᴏ ᴄᴇɴɪ ɪ ᴅᴏꜱᴛᴀᴠɪ ᴀʀᴛɪᴋʟᴀ :
💎 Cᴇɴᴀ : 3.390,00 ʀꜱᴅ - cena je sa uračunatim PDV-om - SNIŽENE NA 1.695,00 rsd
💎 Šɪғʀᴀ : 8848 (oker)
💎 Dᴏꜱᴛᴀᴠᴀ : 230,00 ʀꜱᴅ (Bex ᴋᴜʀɪʀꜱᴋᴀ ꜱʟᴜžʙᴀ ɴᴀ ᴛᴇʀɪᴛᴏʀɪᴊɪ Sʀʙɪᴊᴇ, ɪꜱᴘᴏʀᴜᴋᴀ ᴢᴀ 24ʜ-48ʜ)
💎 Iꜱᴘᴏʀᴜᴋᴜ ʀᴀᴅɪᴍᴏ ɪ ɴᴀ ᴛᴇʀɪᴛᴏʀɪᴊɪ ʀᴇᴘᴜʙʟɪᴋᴀ ʙɪᴠšᴇ Jᴜɢᴏꜱʟᴀᴠɪᴊᴇ, EU, ᴋᴀᴏ ɪ šɪʀᴏᴍ ꜱᴠᴇᴛᴀ. Zᴀ ᴅᴇᴛᴀʟᴊɴɪᴊᴇ ɪɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ, ꜱʟᴏʙᴏᴅɴᴏ ɴᴀꜱ ᴋᴏɴᴛᴀᴋᴛɪʀᴀᴊᴛᴇ.
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
Iɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ ᴏ ᴀʀᴛɪᴋʟᴜ :
💎 Bʀᴏᴊᴇᴠɪ : 
37
KALUP JE STANDARDAN
Mᴀᴛᴇʀɪᴊᴀʟ : lice-velur, postava-eko koža/velur, đon-PVC
Vɪꜱɪɴᴀ đona : 11cm
Nᴀčɪɴ ɪᴢʀᴀᴅᴇ : ʟᴇᴘʟᴊᴇɴᴀ/šɪᴠᴇɴᴀ ᴏʙᴜćᴀ.
Zᴇᴍʟᴊᴀ ᴘᴏʀᴇᴋʟᴀ : Tᴜʀꜱᴋᴀ.
Nᴀᴍᴇɴᴀ : ᴏʙᴜćᴀ ᴢᴀ ꜱᴜᴠᴏ ᴠʀᴇᴍᴇ.
Oᴅʀžᴀᴠᴀɴᴊᴇ : ʙʀɪꜱᴀᴛɪ ᴜᴍᴇʀᴇɴᴏ ᴠʟᴀžɴᴏᴍ ᴍɪᴋʀᴏғɪʙᴇʀ ᴋʀᴘᴏᴍ.
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
Pᴏʀᴜčɪᴠᴀɴᴊᴇ : ᴘᴏšᴀʟᴊɪᴛᴇ LINK ɪʟɪ ŠIFRU ᴍᴏᴅᴇʟᴀ ᴜ :
✔ IɴꜱᴛᴀDɪʀᴇᴄᴛ
✔ Vɪʙᴇʀ/WʜᴀᴛꜱAᴘᴘ +381621952312
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 #obuca #instabeauty #zenskaobuca #repost #womenshoes #follow4followback #patike #leopardprint #sneakers #srbija #serbia #like4likes #snake #novisad #follow4followback #likeforlikes #like4follow #billionwoman #highheels #instadaily #tbt #followforfollowback #fashionstyle #fashionblogger #simmishoes #egoofficial #publisdesire #instagramers #likeforlikes #instapic

2019-08-24 11:21   7 0

 

💎 Dɪᴀᴍᴏɴᴅ ᴄᴏʟʟᴇᴄᴛɪᴏɴ ғᴏʀ 2019 💎 ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ Iɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ ᴏ ᴄᴇɴɪ ɪ ᴅᴏꜱᴛᴀᴠɪ ᴀʀᴛɪᴋʟᴀ : 💎 Cᴇɴᴀ : 3.390,00 ʀꜱᴅ - cena je sa uračunatim PDV-om - SNIŽENE NA 1.695,00 rsd 💎 Šɪғʀᴀ : 8848 (oker) 💎 Dᴏꜱᴛᴀᴠᴀ : 230,00 ʀꜱᴅ (Bex ᴋᴜʀɪʀꜱᴋᴀ ꜱʟᴜžʙᴀ ɴᴀ ᴛᴇʀɪᴛᴏʀɪᴊɪ Sʀʙɪᴊᴇ, ɪꜱᴘᴏʀᴜᴋᴀ ᴢᴀ 24ʜ-48ʜ) 💎 Iꜱᴘᴏʀᴜᴋᴜ ʀᴀᴅɪᴍᴏ ɪ ɴᴀ ᴛᴇʀɪᴛᴏʀɪᴊɪ ʀᴇᴘᴜʙʟɪᴋᴀ ʙɪᴠšᴇ Jᴜɢᴏꜱʟᴀᴠɪᴊᴇ, EU, ᴋᴀᴏ ɪ šɪʀᴏᴍ ꜱᴠᴇᴛᴀ. Zᴀ ᴅᴇᴛᴀʟᴊɴɪᴊᴇ ɪɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ, ꜱʟᴏʙᴏᴅɴᴏ ɴᴀꜱ ᴋᴏɴᴛᴀᴋᴛɪʀᴀᴊᴛᴇ. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ Iɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ ᴏ ᴀʀᴛɪᴋʟᴜ : 💎 Bʀᴏᴊᴇᴠɪ : 37 KALUP JE STANDARDAN Mᴀᴛᴇʀɪᴊᴀʟ : lice-velur, postava-eko koža/velur, đon-PVC Vɪꜱɪɴᴀ đona : 11cm Nᴀčɪɴ ɪᴢʀᴀᴅᴇ : ʟᴇᴘʟᴊᴇɴᴀ/šɪᴠᴇɴᴀ ᴏʙᴜćᴀ. Zᴇᴍʟᴊᴀ ᴘᴏʀᴇᴋʟᴀ : Tᴜʀꜱᴋᴀ. Nᴀᴍᴇɴᴀ : ᴏʙᴜćᴀ ᴢᴀ ꜱᴜᴠᴏ ᴠʀᴇᴍᴇ. Oᴅʀžᴀᴠᴀɴᴊᴇ : ʙʀɪꜱᴀᴛɪ ᴜᴍᴇʀᴇɴᴏ ᴠʟᴀžɴᴏᴍ ᴍɪᴋʀᴏғɪʙᴇʀ ᴋʀᴘᴏᴍ. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ Pᴏʀᴜčɪᴠᴀɴᴊᴇ : ᴘᴏšᴀʟᴊɪᴛᴇ LINK ɪʟɪ ŠIFRU ᴍᴏᴅᴇʟᴀ ᴜ : ✔ IɴꜱᴛᴀDɪʀᴇᴄᴛ ✔ Vɪʙᴇʀ/WʜᴀᴛꜱAᴘᴘ +381621952312 ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ #obuca #instabeauty #zenskaobuca #repost #womenshoes #follow4followback #patike #leopardprint #sneakers #srbija #serbia #like4likes #snake #novisad #follow4followback #likeforlikes #like4follow #billionwoman #highheels #instadaily #tbt #followforfollowback #fashionstyle #fashionblogger #simmishoes #egoofficial #publisdesire #instagramers #likeforlikes #instapic

SEPATU NEWBALANCE ENCAP 350 GRADEORI
PRICE 250.000
👉new balance
👉size 38-43
 #sepatumurah #sepatuserba100rb #sepatuwanita #sepatucowokmurah #sepatujakarta #sneakersmurah #sneakersjogjakarta #wakaimurahbanget #wakaicowok #wakaiindonesia #highheels #highheelsmurah #wakaisolo #sepatubanjarmasin #gudangsepatumurah #pusatsepatumurah #sepatumalangmurahbanget #sepatusurakarta #grosirvans #grosirsepatumurah #sandalwanitamurah #sepatupekalongan #jualsepatutegal #jualsepatukalimantan #grosirwakai #sepatukece #sepatufilamurah #pusatsepatufila #filakece #sandalcowok

2019-08-24 11:20   0 0

 
💎 Dɪᴀᴍᴏɴᴅ ᴄᴏʟʟᴇᴄᴛɪᴏɴ ғᴏʀ 2019 💎
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
Iɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ ᴏ ᴄᴇɴɪ ɪ ᴅᴏꜱᴛᴀᴠɪ ᴀʀᴛɪᴋʟᴀ :
💎 Cᴇɴᴀ : 3.590,00 ʀꜱᴅ - cena je sa uračunatim PDV-om - SNIŽENE NA 1.795,00 rsd
💎 Šɪғʀᴀ : 8821 (crveno/crne)
💎 Dᴏꜱᴛᴀᴠᴀ : 230,00 ʀꜱᴅ (Aks ᴋᴜʀɪʀꜱᴋᴀ ꜱʟᴜžʙᴀ ɴᴀ ᴛᴇʀɪᴛᴏʀɪᴊɪ Sʀʙɪᴊᴇ, ɪꜱᴘᴏʀᴜᴋᴀ ᴢᴀ 24ʜ-48ʜ)
💎 Iꜱᴘᴏʀᴜᴋᴜ ʀᴀᴅɪᴍᴏ ɪ ɴᴀ ᴛᴇʀɪᴛᴏʀɪᴊɪ ʀᴇᴘᴜʙʟɪᴋᴀ ʙɪᴠšᴇ Jᴜɢᴏꜱʟᴀᴠɪᴊᴇ, EU, ᴋᴀᴏ ɪ šɪʀᴏᴍ ꜱᴠᴇᴛᴀ. Zᴀ ᴅᴇᴛᴀʟᴊɴɪᴊᴇ ɪɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ, ꜱʟᴏʙᴏᴅɴᴏ ɴᴀꜱ ᴋᴏɴᴛᴀᴋᴛɪʀᴀᴊᴛᴇ.
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
Iɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ ᴏ ᴀʀᴛɪᴋʟᴜ :
💎 Bʀᴏᴊᴇᴠɪ : 
37, 38, 39, 40
KALUP JE STANDARDAN
Mᴀᴛᴇʀɪᴊᴀʟ : lice-tekstil/eko koža, postava-eko koža, đon-PVC
Vɪꜱɪɴᴀ đona : 14cm-5cm
Nᴀčɪɴ ɪᴢʀᴀᴅᴇ : ʟᴇᴘʟᴊᴇɴᴀ/šɪᴠᴇɴᴀ ᴏʙᴜćᴀ.
Zᴇᴍʟᴊᴀ ᴘᴏʀᴇᴋʟᴀ : Tᴜʀꜱᴋᴀ.
Nᴀᴍᴇɴᴀ : ᴏʙᴜćᴀ ᴢᴀ ꜱᴜᴠᴏ ᴠʀᴇᴍᴇ.
Oᴅʀžᴀᴠᴀɴᴊᴇ : ʙʀɪꜱᴀᴛɪ ᴜᴍᴇʀᴇɴᴏ ᴠʟᴀžɴᴏᴍ ᴍɪᴋʀᴏғɪʙᴇʀ ᴋʀᴘᴏᴍ.
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
Pᴏʀᴜčɪᴠᴀɴᴊᴇ : ᴘᴏšᴀʟᴊɪᴛᴇ LINK ɪʟɪ ŠIFRU ᴍᴏᴅᴇʟᴀ ᴜ :
✔ IɴꜱᴛᴀDɪʀᴇᴄᴛ
✔ Vɪʙᴇʀ/WʜᴀᴛꜱAᴘᴘ +381621952312
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 #obuca #instabeauty #zenskaobuca #repost #womenshoes #follow4followback #patike #leopardprint #sneakers #srbija #serbia #like4likes #snake #novisad #follow4followback #likeforlikes #like4follow #billionwoman #highheels #instadaily #tbt #followforfollowback #fashionstyle #fashionblogger #simmishoes #egoofficial #publisdesire #instagramers #likeforlikes #instapic

2019-08-24 11:19   3 0

 

💎 Dɪᴀᴍᴏɴᴅ ᴄᴏʟʟᴇᴄᴛɪᴏɴ ғᴏʀ 2019 💎 ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ Iɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ ᴏ ᴄᴇɴɪ ɪ ᴅᴏꜱᴛᴀᴠɪ ᴀʀᴛɪᴋʟᴀ : 💎 Cᴇɴᴀ : 3.590,00 ʀꜱᴅ - cena je sa uračunatim PDV-om - SNIŽENE NA 1.795,00 rsd 💎 Šɪғʀᴀ : 8821 (crveno/crne) 💎 Dᴏꜱᴛᴀᴠᴀ : 230,00 ʀꜱᴅ (Aks ᴋᴜʀɪʀꜱᴋᴀ ꜱʟᴜžʙᴀ ɴᴀ ᴛᴇʀɪᴛᴏʀɪᴊɪ Sʀʙɪᴊᴇ, ɪꜱᴘᴏʀᴜᴋᴀ ᴢᴀ 24ʜ-48ʜ) 💎 Iꜱᴘᴏʀᴜᴋᴜ ʀᴀᴅɪᴍᴏ ɪ ɴᴀ ᴛᴇʀɪᴛᴏʀɪᴊɪ ʀᴇᴘᴜʙʟɪᴋᴀ ʙɪᴠšᴇ Jᴜɢᴏꜱʟᴀᴠɪᴊᴇ, EU, ᴋᴀᴏ ɪ šɪʀᴏᴍ ꜱᴠᴇᴛᴀ. Zᴀ ᴅᴇᴛᴀʟᴊɴɪᴊᴇ ɪɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ, ꜱʟᴏʙᴏᴅɴᴏ ɴᴀꜱ ᴋᴏɴᴛᴀᴋᴛɪʀᴀᴊᴛᴇ. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ Iɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ ᴏ ᴀʀᴛɪᴋʟᴜ : 💎 Bʀᴏᴊᴇᴠɪ : 37, 38, 39, 40 KALUP JE STANDARDAN Mᴀᴛᴇʀɪᴊᴀʟ : lice-tekstil/eko koža, postava-eko koža, đon-PVC Vɪꜱɪɴᴀ đona : 14cm-5cm Nᴀčɪɴ ɪᴢʀᴀᴅᴇ : ʟᴇᴘʟᴊᴇɴᴀ/šɪᴠᴇɴᴀ ᴏʙᴜćᴀ. Zᴇᴍʟᴊᴀ ᴘᴏʀᴇᴋʟᴀ : Tᴜʀꜱᴋᴀ. Nᴀᴍᴇɴᴀ : ᴏʙᴜćᴀ ᴢᴀ ꜱᴜᴠᴏ ᴠʀᴇᴍᴇ. Oᴅʀžᴀᴠᴀɴᴊᴇ : ʙʀɪꜱᴀᴛɪ ᴜᴍᴇʀᴇɴᴏ ᴠʟᴀžɴᴏᴍ ᴍɪᴋʀᴏғɪʙᴇʀ ᴋʀᴘᴏᴍ. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ Pᴏʀᴜčɪᴠᴀɴᴊᴇ : ᴘᴏšᴀʟᴊɪᴛᴇ LINK ɪʟɪ ŠIFRU ᴍᴏᴅᴇʟᴀ ᴜ : ✔ IɴꜱᴛᴀDɪʀᴇᴄᴛ ✔ Vɪʙᴇʀ/WʜᴀᴛꜱAᴘᴘ +381621952312 ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ #obuca #instabeauty #zenskaobuca #repost #womenshoes #follow4followback #patike #leopardprint #sneakers #srbija #serbia #like4likes #snake #novisad #follow4followback #likeforlikes #like4follow #billionwoman #highheels #instadaily #tbt #followforfollowback #fashionstyle #fashionblogger #simmishoes #egoofficial #publisdesire #instagramers #likeforlikes #instapic

*Werbung, da PR-Sample*

Während ich mich für den großen Tag unserer Freunde fertig mache, wollte ich euch noch mein Outfit der vergangenen Hochzeit zeigen. Swipe nach rechts, um meine Wedding Essentials zu sehen. Neben einem passenden Lippenstift 💄 darf bei mir auf keinen Fall das @pjuractivemyskin Anti-Blasen-Gel fehlen. Es schützt meine Füße vor lästigen Blasen und ermöglicht so, dass ich die ganze Nacht ohne schmerzende Füße durchtanzen kann.
Bekommt ihr auch so leicht Blasen❓
Was sind eure Wedding Essentials ❓

 #weddignvibes #wedding #weddingguest #weddingdress
 #beyoubeactive #niemehrblasenpflaster #pjuractivemyskin #myskin #pjuractive #nochafing #antichafing #stopblisters #stopchafing #noblisters #nolimits #skinprotection #skincare #chafingseason #nopain #highheels #travel #beauty

2019-08-24 11:18   7 0

 

*Werbung, da PR-Sample* Während ich mich für den großen Tag unserer Freunde fertig mache, wollte ich euch noch mein Outfit der vergangenen Hochzeit zeigen. Swipe nach rechts, um meine Wedding Essentials zu sehen. Neben einem passenden Lippenstift 💄 darf bei mir auf keinen Fall das @pjuractivemyskin Anti-Blasen-Gel fehlen. Es schützt meine Füße vor lästigen Blasen und ermöglicht so, dass ich die ganze Nacht ohne schmerzende Füße durchtanzen kann. Bekommt ihr auch so leicht Blasen❓ Was sind eure Wedding Essentials ❓ #weddignvibes #wedding #weddingguest #weddingdress #beyoubeactive #niemehrblasenpflaster #pjuractivemyskin #myskin #pjuractive #nochafing #antichafing #stopblisters #stopchafing #noblisters #nolimits #skinprotection #skincare #chafingseason #nopain #highheels #travel #beauty

SD07 HAK TAHU
PRICE 100.000
👉suede
👉size 37-40
 #sepatumurah #sepatuserba100rb #sepatuwanita #sepatucowokmurah #sepatujakarta #sneakersmurah #sneakersjogjakarta #wakaimurahbanget #wakaicowok #wakaiindonesia #highheels #highheelsmurah #wakaisolo #sepatubanjarmasin #gudangsepatumurah #pusatsepatumurah #sepatumalangmurahbanget #sepatusurakarta #grosirvans #grosirsepatumurah #sandalwanitamurah #sepatupekalongan #jualsepatutegal #jualsepatukalimantan #grosirwakai #sepatukece #sepatufilamurah #pusatsepatufila #filakece #sandalcowok

2019-08-24 11:18   0 0

 
ᗯE'ᖇE ᕼEᖇE...
Iᑎ ᗪEᖴEᑎᔕE Oᖴ ᗪᖇEᗩᗰᔕ!
♻️ #regram 👸🇧🇷🔝 @juhaddad_
💛 Ela fica cada dia ➕ linda! 💛
🌟следить🌟Suivre🌟إتبع🌟た🌟
⚠️Siga o sonho!🔝Follow the dream!⚠️
 #mulher  #woman  #mujeres  #leather  #highheels #legs  #beautifulgirls  #lindasmulheres #mujereshermosas  #gorgeousgirs #top  #brasileiras  #russiangirls #argentiniangirls  #ukrainiangirls  #latinas  #asiangirls #pictureoftheday  #perfectgirl  #fitgirls #selfie  #brunette  #bikini  #jeans  #shorts #miniskirt #yogapants  #leggings

2019-08-24 11:17   2 0

 

ᗯE'ᖇE ᕼEᖇE... Iᑎ ᗪEᖴEᑎᔕE Oᖴ ᗪᖇEᗩᗰᔕ! ♻️ #regram 👸🇧🇷🔝 @juhaddad_ 💛 Ela fica cada dia ➕ linda! 💛 🌟следить🌟Suivre🌟إتبع🌟た🌟 ⚠️Siga o sonho!🔝Follow the dream!⚠️ #mulher  #woman  #mujeres  #leather  #highheels #legs  #beautifulgirls  #lindasmulheres #mujereshermosas  #gorgeousgirs #top  #brasileiras  #russiangirls #argentiniangirls  #ukrainiangirls  #latinas  #asiangirls #pictureoftheday  #perfectgirl  #fitgirls #selfie  #brunette  #bikini  #jeans  #shorts #miniskirt #yogapants  #leggings

😜 « La vie est trop courte pour être dans la normalité alors restons étrange. »

Il y a peu de temps une amie 👯‍♀️m’a dit [ Aimée tu sais parfaitement que je chausse du 44 et que toutes les chaussures que tu vends sont jusqu’au 41 ] Alors afin qu’elle ne souffre pas de différence ou d’e cousions je me suis mise à lui chercher de beaux modèles

Et c’est avec fierté que je lui ai proposé ce magnifique modèle du 35 au 46 et je sais que j’ai fait une heureuse car elle pourra la porter et se sentir belle avec... A SUIVRE 
 #chaussures #shoes #mode #style #shopping #accessoires #chaussuresfemme #boutique #shoesaddict #chaussure #fashionista #shoesoftheday #luxe #luxuryshoes #instafashion #videdressing #highheels #modefemme #luxurybox #box #giftbox #luxury #follow #giftideas #luxurygift #giftshop #branding #mystyle #luxe

2019-08-24 11:17   2 0

 

😜 « La vie est trop courte pour être dans la normalité alors restons étrange. » Il y a peu de temps une amie 👯‍♀️m’a dit [ Aimée tu sais parfaitement que je chausse du 44 et que toutes les chaussures que tu vends sont jusqu’au 41 ] Alors afin qu’elle ne souffre pas de différence ou d’e cousions je me suis mise à lui chercher de beaux modèles Et c’est avec fierté que je lui ai proposé ce magnifique modèle du 35 au 46 et je sais que j’ai fait une heureuse car elle pourra la porter et se sentir belle avec... A SUIVRE #chaussures #shoes #mode #style #shopping #accessoires #chaussuresfemme #boutique #shoesaddict #chaussure #fashionista #shoesoftheday #luxe #luxuryshoes #instafashion #videdressing #highheels #modefemme #luxurybox #box #giftbox #luxury #follow #giftideas #luxurygift #giftshop #branding #mystyle #luxe

💎 Dɪᴀᴍᴏɴᴅ ᴄᴏʟʟᴇᴄᴛɪᴏɴ ғᴏʀ 2019 💎
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
Iɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ ᴏ ᴄᴇɴɪ ɪ ᴅᴏꜱᴛᴀᴠɪ ᴀʀᴛɪᴋʟᴀ :
💎 Cᴇɴᴀ : 3.890,00 ʀꜱᴅ - cena je sa uračunatim PDV-om - SNIŽENE NA 1.945,00 rsd
💎 Šɪғʀᴀ : 8745 (crne)
💎 Dᴏꜱᴛᴀᴠᴀ : 230,00 ʀꜱᴅ (Aks ᴋᴜʀɪʀꜱᴋᴀ ꜱʟᴜžʙᴀ ɴᴀ ᴛᴇʀɪᴛᴏʀɪᴊɪ Sʀʙɪᴊᴇ, ɪꜱᴘᴏʀᴜᴋᴀ ᴢᴀ 24ʜ-48ʜ)
💎 Iꜱᴘᴏʀᴜᴋᴜ ʀᴀᴅɪᴍᴏ ɪ ɴᴀ ᴛᴇʀɪᴛᴏʀɪᴊɪ ʀᴇᴘᴜʙʟɪᴋᴀ ʙɪᴠšᴇ Jᴜɢᴏꜱʟᴀᴠɪᴊᴇ, EU, ᴋᴀᴏ ɪ šɪʀᴏᴍ ꜱᴠᴇᴛᴀ. Zᴀ ᴅᴇᴛᴀʟᴊɴɪᴊᴇ ɪɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ, ꜱʟᴏʙᴏᴅɴᴏ ɴᴀꜱ ᴋᴏɴᴛᴀᴋᴛɪʀᴀᴊᴛᴇ.
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
Iɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ ᴏ ᴀʀᴛɪᴋʟᴜ :
💎 Bʀᴏᴊᴇᴠɪ : 
38, 39, 40
KALUP JE STANDARDAN
Mᴀᴛᴇʀɪᴊᴀʟ : lice-tekstil, postava-eko koža/tekstil, đon-PVC
Vɪꜱɪɴᴀ đona : 16cm-5.5cm
Nᴀčɪɴ ɪᴢʀᴀᴅᴇ : ʟᴇᴘʟᴊᴇɴᴀ/šɪᴠᴇɴᴀ ᴏʙᴜćᴀ.
Zᴇᴍʟᴊᴀ ᴘᴏʀᴇᴋʟᴀ : Tᴜʀꜱᴋᴀ.
Nᴀᴍᴇɴᴀ : ᴏʙᴜćᴀ ᴢᴀ ꜱᴜᴠᴏ ᴠʀᴇᴍᴇ.
Oᴅʀžᴀᴠᴀɴᴊᴇ : ʙʀɪꜱᴀᴛɪ ᴜᴍᴇʀᴇɴᴏ ᴠʟᴀžɴᴏᴍ ᴍɪᴋʀᴏғɪʙᴇʀ ᴋʀᴘᴏᴍ.
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
Pᴏʀᴜčɪᴠᴀɴᴊᴇ : ᴘᴏšᴀʟᴊɪᴛᴇ LINK ɪʟɪ ŠIFRU ᴍᴏᴅᴇʟᴀ ᴜ :
✔ IɴꜱᴛᴀDɪʀᴇᴄᴛ
✔ Vɪʙᴇʀ/WʜᴀᴛꜱAᴘᴘ +381621952312
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 #obuca #instabeauty #zenskaobuca #repost #womenshoes #follow4followback #patike #leopardprint #sneakers #srbija #serbia #like4likes #snake #novisad #follow4followback #likeforlikes #like4follow #billionwoman #highheels #instadaily #tbt #followforfollowback #fashionstyle #fashionblogger #simmishoes #egoofficial #publisdesire #instagramers #likeforlikes #instapic

2019-08-24 11:17   4 0

 

💎 Dɪᴀᴍᴏɴᴅ ᴄᴏʟʟᴇᴄᴛɪᴏɴ ғᴏʀ 2019 💎 ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ Iɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ ᴏ ᴄᴇɴɪ ɪ ᴅᴏꜱᴛᴀᴠɪ ᴀʀᴛɪᴋʟᴀ : 💎 Cᴇɴᴀ : 3.890,00 ʀꜱᴅ - cena je sa uračunatim PDV-om - SNIŽENE NA 1.945,00 rsd 💎 Šɪғʀᴀ : 8745 (crne) 💎 Dᴏꜱᴛᴀᴠᴀ : 230,00 ʀꜱᴅ (Aks ᴋᴜʀɪʀꜱᴋᴀ ꜱʟᴜžʙᴀ ɴᴀ ᴛᴇʀɪᴛᴏʀɪᴊɪ Sʀʙɪᴊᴇ, ɪꜱᴘᴏʀᴜᴋᴀ ᴢᴀ 24ʜ-48ʜ) 💎 Iꜱᴘᴏʀᴜᴋᴜ ʀᴀᴅɪᴍᴏ ɪ ɴᴀ ᴛᴇʀɪᴛᴏʀɪᴊɪ ʀᴇᴘᴜʙʟɪᴋᴀ ʙɪᴠšᴇ Jᴜɢᴏꜱʟᴀᴠɪᴊᴇ, EU, ᴋᴀᴏ ɪ šɪʀᴏᴍ ꜱᴠᴇᴛᴀ. Zᴀ ᴅᴇᴛᴀʟᴊɴɪᴊᴇ ɪɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ, ꜱʟᴏʙᴏᴅɴᴏ ɴᴀꜱ ᴋᴏɴᴛᴀᴋᴛɪʀᴀᴊᴛᴇ. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ Iɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ ᴏ ᴀʀᴛɪᴋʟᴜ : 💎 Bʀᴏᴊᴇᴠɪ : 38, 39, 40 KALUP JE STANDARDAN Mᴀᴛᴇʀɪᴊᴀʟ : lice-tekstil, postava-eko koža/tekstil, đon-PVC Vɪꜱɪɴᴀ đona : 16cm-5.5cm Nᴀčɪɴ ɪᴢʀᴀᴅᴇ : ʟᴇᴘʟᴊᴇɴᴀ/šɪᴠᴇɴᴀ ᴏʙᴜćᴀ. Zᴇᴍʟᴊᴀ ᴘᴏʀᴇᴋʟᴀ : Tᴜʀꜱᴋᴀ. Nᴀᴍᴇɴᴀ : ᴏʙᴜćᴀ ᴢᴀ ꜱᴜᴠᴏ ᴠʀᴇᴍᴇ. Oᴅʀžᴀᴠᴀɴᴊᴇ : ʙʀɪꜱᴀᴛɪ ᴜᴍᴇʀᴇɴᴏ ᴠʟᴀžɴᴏᴍ ᴍɪᴋʀᴏғɪʙᴇʀ ᴋʀᴘᴏᴍ. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ Pᴏʀᴜčɪᴠᴀɴᴊᴇ : ᴘᴏšᴀʟᴊɪᴛᴇ LINK ɪʟɪ ŠIFRU ᴍᴏᴅᴇʟᴀ ᴜ : ✔ IɴꜱᴛᴀDɪʀᴇᴄᴛ ✔ Vɪʙᴇʀ/WʜᴀᴛꜱAᴘᴘ +381621952312 ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ #obuca #instabeauty #zenskaobuca #repost #womenshoes #follow4followback #patike #leopardprint #sneakers #srbija #serbia #like4likes #snake #novisad #follow4followback #likeforlikes #like4follow #billionwoman #highheels #instadaily #tbt #followforfollowback #fashionstyle #fashionblogger #simmishoes #egoofficial #publisdesire #instagramers #likeforlikes #instapic

💎 Dɪᴀᴍᴏɴᴅ ᴄᴏʟʟᴇᴄᴛɪᴏɴ ғᴏʀ 2019 💎
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
Iɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ ᴏ ᴄᴇɴɪ ɪ ᴅᴏꜱᴛᴀᴠɪ ᴀʀᴛɪᴋʟᴀ :
💎 Cᴇɴᴀ : 3.390,00 ʀꜱᴅ - cena je sa uračunatim PDV-om - SNIŽENE NA 1.695,00 rsd
💎 Šɪғʀᴀ : 7986 (crne)
💎 Dᴏꜱᴛᴀᴠᴀ : 230,00 ʀꜱᴅ (Aks ᴋᴜʀɪʀꜱᴋᴀ ꜱʟᴜžʙᴀ ɴᴀ ᴛᴇʀɪᴛᴏʀɪᴊɪ Sʀʙɪᴊᴇ, ɪꜱᴘᴏʀᴜᴋᴀ ᴢᴀ 24ʜ-48ʜ)
💎 Iꜱᴘᴏʀᴜᴋᴜ ʀᴀᴅɪᴍᴏ ɪ ɴᴀ ᴛᴇʀɪᴛᴏʀɪᴊɪ ʀᴇᴘᴜʙʟɪᴋᴀ ʙɪᴠšᴇ Jᴜɢᴏꜱʟᴀᴠɪᴊᴇ, EU, ᴋᴀᴏ ɪ šɪʀᴏᴍ ꜱᴠᴇᴛᴀ. Zᴀ ᴅᴇᴛᴀʟᴊɴɪᴊᴇ ɪɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ, ꜱʟᴏʙᴏᴅɴᴏ ɴᴀꜱ ᴋᴏɴᴛᴀᴋᴛɪʀᴀᴊᴛᴇ.
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
Iɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ ᴏ ᴀʀᴛɪᴋʟᴜ :
💎 Bʀᴏᴊᴇᴠɪ : 
36, 37, 38, 39
KALUP JE STANDARDAN
Mᴀᴛᴇʀɪᴊᴀʟ : lice-velur, postava-eko koža, đon-PVC
Vɪꜱɪɴᴀ pete : 8.5cm
Nᴀčɪɴ ɪᴢʀᴀᴅᴇ : ʟᴇᴘʟᴊᴇɴᴀ/šɪᴠᴇɴᴀ ᴏʙᴜćᴀ.
Zᴇᴍʟᴊᴀ ᴘᴏʀᴇᴋʟᴀ : Tᴜʀꜱᴋᴀ.
Nᴀᴍᴇɴᴀ : ᴏʙᴜćᴀ ᴢᴀ ꜱᴜᴠᴏ ᴠʀᴇᴍᴇ.
Oᴅʀžᴀᴠᴀɴᴊᴇ : ʙʀɪꜱᴀᴛɪ ᴜᴍᴇʀᴇɴᴏ ᴠʟᴀžɴᴏᴍ ᴍɪᴋʀᴏғɪʙᴇʀ ᴋʀᴘᴏᴍ.
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
Pᴏʀᴜčɪᴠᴀɴᴊᴇ : ᴘᴏšᴀʟᴊɪᴛᴇ LINK ɪʟɪ ŠIFRU ᴍᴏᴅᴇʟᴀ ᴜ :
✔ IɴꜱᴛᴀDɪʀᴇᴄᴛ
✔ Vɪʙᴇʀ/WʜᴀᴛꜱAᴘᴘ +381621952312
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
 #obuca #instabeauty #zenskaobuca #repost #womenshoes #follow4followback #patike #leopardprint #sneakers #srbija #serbia #like4likes #snake #novisad #follow4followback #likeforlikes #like4follow #billionwoman #highheels #instadaily #tbt #followforfollowback #fashionstyle #fashionblogger #simmishoes #egoofficial #publisdesire #instagramers #likeforlikes #instapic

2019-08-24 11:14   11 0

 

💎 Dɪᴀᴍᴏɴᴅ ᴄᴏʟʟᴇᴄᴛɪᴏɴ ғᴏʀ 2019 💎 ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ Iɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ ᴏ ᴄᴇɴɪ ɪ ᴅᴏꜱᴛᴀᴠɪ ᴀʀᴛɪᴋʟᴀ : 💎 Cᴇɴᴀ : 3.390,00 ʀꜱᴅ - cena je sa uračunatim PDV-om - SNIŽENE NA 1.695,00 rsd 💎 Šɪғʀᴀ : 7986 (crne) 💎 Dᴏꜱᴛᴀᴠᴀ : 230,00 ʀꜱᴅ (Aks ᴋᴜʀɪʀꜱᴋᴀ ꜱʟᴜžʙᴀ ɴᴀ ᴛᴇʀɪᴛᴏʀɪᴊɪ Sʀʙɪᴊᴇ, ɪꜱᴘᴏʀᴜᴋᴀ ᴢᴀ 24ʜ-48ʜ) 💎 Iꜱᴘᴏʀᴜᴋᴜ ʀᴀᴅɪᴍᴏ ɪ ɴᴀ ᴛᴇʀɪᴛᴏʀɪᴊɪ ʀᴇᴘᴜʙʟɪᴋᴀ ʙɪᴠšᴇ Jᴜɢᴏꜱʟᴀᴠɪᴊᴇ, EU, ᴋᴀᴏ ɪ šɪʀᴏᴍ ꜱᴠᴇᴛᴀ. Zᴀ ᴅᴇᴛᴀʟᴊɴɪᴊᴇ ɪɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ, ꜱʟᴏʙᴏᴅɴᴏ ɴᴀꜱ ᴋᴏɴᴛᴀᴋᴛɪʀᴀᴊᴛᴇ. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ Iɴғᴏʀᴍᴀᴄɪᴊᴇ ᴏ ᴀʀᴛɪᴋʟᴜ : 💎 Bʀᴏᴊᴇᴠɪ : 36, 37, 38, 39 KALUP JE STANDARDAN Mᴀᴛᴇʀɪᴊᴀʟ : lice-velur, postava-eko koža, đon-PVC Vɪꜱɪɴᴀ pete : 8.5cm Nᴀčɪɴ ɪᴢʀᴀᴅᴇ : ʟᴇᴘʟᴊᴇɴᴀ/šɪᴠᴇɴᴀ ᴏʙᴜćᴀ. Zᴇᴍʟᴊᴀ ᴘᴏʀᴇᴋʟᴀ : Tᴜʀꜱᴋᴀ. Nᴀᴍᴇɴᴀ : ᴏʙᴜćᴀ ᴢᴀ ꜱᴜᴠᴏ ᴠʀᴇᴍᴇ. Oᴅʀžᴀᴠᴀɴᴊᴇ : ʙʀɪꜱᴀᴛɪ ᴜᴍᴇʀᴇɴᴏ ᴠʟᴀžɴᴏᴍ ᴍɪᴋʀᴏғɪʙᴇʀ ᴋʀᴘᴏᴍ. ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ Pᴏʀᴜčɪᴠᴀɴᴊᴇ : ᴘᴏšᴀʟᴊɪᴛᴇ LINK ɪʟɪ ŠIFRU ᴍᴏᴅᴇʟᴀ ᴜ : ✔ IɴꜱᴛᴀDɪʀᴇᴄᴛ ✔ Vɪʙᴇʀ/WʜᴀᴛꜱAᴘᴘ +381621952312 ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ #obuca #instabeauty #zenskaobuca #repost #womenshoes #follow4followback #patike #leopardprint #sneakers #srbija #serbia #like4likes #snake #novisad #follow4followback #likeforlikes #like4follow #billionwoman #highheels #instadaily #tbt #followforfollowback #fashionstyle #fashionblogger #simmishoes #egoofficial #publisdesire #instagramers #likeforlikes #instapic

Io lo dico sempre... se una donna ha un paio di gran belle scarpe ha già vinto a metà 👠👑 #highheels #ciaoegrazie

2019-08-24 11:12   1 0

 

Io lo dico sempre... se una donna ha un paio di gran belle scarpe ha già vinto a metà 👠👑 #highheels #ciaoegrazie

Hey, 
This will be the first blog account where I'll give you some hacks about fashion and something else. Mmm, okey, let's start with the first post about shoes.
.
About those high heels I can say that they are perfect for dancers. You can easily dance, but of course you need to learn how to walk with them. You can watch and also learn from YouTube videos 
I'm really sorry that my first post is so short, but I only learn how to do it. .
Have a great day, with all my love to you 💋
.
P.S. what do you think?
.
 #shoes #high #highheels #fashion #hacks #luxury #dance #dancers #danceinshoes #outfit #beautiful #look #beautifullook #love #to #you #lovetoyou #great #day #greatday #YouTube #have #pinterest #💋💋💋 #💋💋 #💋

2019-08-24 11:11   1 0

 

Hey, This will be the first blog account where I'll give you some hacks about fashion and something else. Mmm, okey, let's start with the first post about shoes. . About those high heels I can say that they are perfect for dancers. You can easily dance, but of course you need to learn how to walk with them. You can watch and also learn from YouTube videos I'm really sorry that my first post is so short, but I only learn how to do it. . Have a great day, with all my love to you 💋 . P.S. what do you think . #shoes #high #highheels #fashion #hacks #luxury #dance #dancers #danceinshoes #outfit #beautiful #look #beautifullook #love #to #you #lovetoyou #great #day #greatday #YouTube #have #pinterest #💋💋💋 #💋💋 #💋

‼️𝐍𝐄𝐖‼️
🌼Leather shoes🌼
Size:35-39

Colour:black

Price:340.000

2019-08-24 11:11   5 1

 

‼️𝐍𝐄𝐖‼️ 🌼Leather shoes🌼 Size:35-39 Colour:black Price:340.000

Darf ich vorstellen.... "mein Kofferraum" 💙💎👠🚘💎💙 finde er ist mir trotz ein paar Fehlplanungen sehr gut gelungen. Jeder der es sieht hält mich für verrückt, egal das bin eben ich 😈😝🥰
 #audib5 #audia4b5 #audia4 #audi #b5 #b5elite #b5_builds #b5love #b5factory #b5crew #audibestpicture #audiculture #audideutschland #audigirl #audiliebe #audilove #audicarsclub #vagcars #vagfamily #vaggroup #vag_cars #cargirl #cargirls_de #instacar #instaaudi #highheels #pumps #schuhschrank #bayern #germany

2019-08-24 11:09   11 1

 

Darf ich vorstellen.... "mein Kofferraum" 💙💎👠🚘💎💙 finde er ist mir trotz ein paar Fehlplanungen sehr gut gelungen. Jeder der es sieht hält mich für verrückt, egal das bin eben ich 😈😝🥰 #audib5 #audia4b5 #audia4 #audi #b5 #b5elite #b5_builds #b5love #b5factory #b5crew #audibestpicture #audiculture #audideutschland #audigirl #audiliebe #audilove #audicarsclub #vagcars #vagfamily #vaggroup #vag_cars #cargirl #cargirls_de #instacar #instaaudi #highheels #pumps #schuhschrank #bayern #germany

NEWS FLASH !!! Please note that FAB - Fetish Alternative Boutique (Link in Bio) will be OPEN this Monday Bank Holiday but will close on Tuesday:
• Mon. 26th = 12.30pm – 6.30pm • Tue. 27th = CLOSED • Wed. 28th = back to normal (12.00pm – 7.00pm)
Thanks. Max Deviant xxx
 #fetishalternativeboutique #fabdotlondon #alternative #fetishshopping #fetishshop #fetishfashion #fetishwear #fetishdesign #fetishparty #fetishclub #latexclothing #latexclothes #rubberclothing #rubberclothes #leather #corset #accessories #highheels #fetishart #shibari #lingerie #harness

2019-08-24 11:07   4 0

 

NEWS FLASH !!! Please note that FAB - Fetish Alternative Boutique (Link in Bio) will be OPEN this Monday Bank Holiday but will close on Tuesday: • Mon. 26th = 12.30pm – 6.30pm • Tue. 27th = CLOSED • Wed. 28th = back to normal (12.00pm – 7.00pm) Thanks. Max Deviant xxx #fetishalternativeboutique #fabdotlondon #alternative #fetishshopping #fetishshop #fetishfashion #fetishwear #fetishdesign #fetishparty #fetishclub #latexclothing #latexclothes #rubberclothing #rubberclothes #leather #corset #accessories #highheels #fetishart #shibari #lingerie #harness

2019 New Fashion Motorcycle Boots Women Platform Heels Casual Shoes Lacing Round Toe Shoes Ladies Autumn Boots Black #boots #highheels

2019-08-24 11:03   0 0

 

2019 New Fashion Motorcycle Boots Women Platform Heels Casual Shoes Lacing Round Toe Shoes Ladies Autumn Boots Black #boots #highheels

Next Page →
Next Page →