Images about: #loveandforget (170 posts)

Putting a smile on your face can honestly change your mood.
We have to learn that with good things bad things follow, behind every smile is frown or tear. To always love what you’ve got and remember what you had, to forgive but not forget and to learn from mistakes and not regret. 
Because life is short and we honestly don’t know when our last day will be. 
That is why I try to always smile as much as I can because it is what helps to put someone in a better mood. And with a good mood a lot of things follow. .
.
.
 #smile #smileonyourface #change #mood #goodandbad #smilesandtears #loveandforget #liveanddontregret #lifequotes #quotagram #hanagram

2019-07-10 23:14   6 0

 

Putting a smile on your face can honestly change your mood. We have to learn that with good things bad things follow, behind every smile is frown or tear. To always love what you’ve got and remember what you had, to forgive but not forget and to learn from mistakes and not regret. Because life is short and we honestly don’t know when our last day will be. That is why I try to always smile as much as I can because it is what helps to put someone in a better mood. And with a good mood a lot of things follow. . . . #smile #smileonyourface #change #mood #goodandbad #smilesandtears #loveandforget #liveanddontregret #lifequotes #quotagram #hanagram

More SPACE, More TIME is all we need to recover 💔

2018-10-13 00:15   25 2

 

More SPACE, More TIME is all we need to recover 💔

They told me all the things I wasn't going to do. I've conquered most of them now. They told me who to be and I listened to them. I've hurt myself more than once and continue to do so. I'm not sure when I will learn. Maybe I won't. Or at least it seams like it. You told me I would never amount to anything. I listened to that too. But look at me I'm doing what you said I'd never amount to. You pushed and pushed me till I finally broke. You continue to until I have nothing left. You'll never get under my skin. You are real and I suffer. Someday's I let you in and you tear me apart. This is who I am 💗 #depressionandanxietyarereal #youareapartofmylifeforever 💗
.
.
.
I'll admit, it's been tough this past year because of what I've gone through in the past. Trying to forget has been the toughest. Parents should NEVER put their children through what I had to endure. .
.
.
Now I'm trying to get ahold of my life and forget what happened but somehow someway it always seems to sneak back into my mind. As long as I have Jesus in my life and the family I have made/have left I feel thankful. .
.
.
Some days it seems like you creep into my life to make it difficult and that's when I have had enough. Trying to cope with you has been really tough. #anxiety #depression #itsapartoflife #lifesuckssometimes #jesusistheonlywaytolive #Jesusisthewayoflife #beblessed #bethankful #itcouldbeworse #loveandforget #livelaughlove #learning #youmatter

2018-05-08 15:35   15 0

 

They told me all the things I wasn't going to do. I've conquered most of them now. They told me who to be and I listened to them. I've hurt myself more than once and continue to do so. I'm not sure when I will learn. Maybe I won't. Or at least it seams like it. You told me I would never amount to anything. I listened to that too. But look at me I'm doing what you said I'd never amount to. You pushed and pushed me till I finally broke. You continue to until I have nothing left. You'll never get under my skin. You are real and I suffer. Someday's I let you in and you tear me apart. This is who I am 💗 #depressionandanxietyarereal #youareapartofmylifeforever 💗 . . . I'll admit, it's been tough this past year because of what I've gone through in the past. Trying to forget has been the toughest. Parents should NEVER put their children through what I had to endure. . . . Now I'm trying to get ahold of my life and forget what happened but somehow someway it always seems to sneak back into my mind. As long as I have Jesus in my life and the family I have made/have left I feel thankful. . . . Some days it seems like you creep into my life to make it difficult and that's when I have had enough. Trying to cope with you has been really tough. #anxiety #depression #itsapartoflife #lifesuckssometimes #jesusistheonlywaytolive #Jesusisthewayoflife #beblessed #bethankful #itcouldbeworse #loveandforget #livelaughlove #learning #youmatter

They told me all the things I wasn't going to do. I've conquered most of them now. They told me who to be and I listened to them. I've hurt myself more than once and continue to do so. I'm not sure when I will learn. Maybe I won't. Or at least it seams like it. You told me I would never amount to anything. I listened to that too. But look at me I'm doing what you said I'd never amount to. You pushed and pushed me till I finally broke. You continue to until I have nothing left. You'll never get under my skin. You are real and I suffer. Someday's I let you in and you tear me apart. This is who I am 💗 #depressionandanxietyarereal #youareapartofmylifeforever 💗
.
.
.
I'll admit, it's been tough this past year because of what I've gone through in the past. Trying to forget has been the toughest. Parents should NEVER put their children through what I had to endure. .
.
.
Now I'm trying to get ahold of my life and forget what happened but somehow someway it always seems to sneak back into my mind. As long as I have Jesus in my life and the family I have made/have left I feel thankful. .
.
.
Some days it seems like you creep into my life to make it difficult and that's when I have had enough. Trying to cope with you has been really tough. #anxiety #depression #itsapartoflife #lifesuckssometimes #jesusistheonlywaytolive #Jesusisthewayoflife #beblessed #bethankful #itcouldbeworse #loveandforget #livelaughlove #learning #youmatter

2018-05-08 15:34   15 0

 

They told me all the things I wasn't going to do. I've conquered most of them now. They told me who to be and I listened to them. I've hurt myself more than once and continue to do so. I'm not sure when I will learn. Maybe I won't. Or at least it seams like it. You told me I would never amount to anything. I listened to that too. But look at me I'm doing what you said I'd never amount to. You pushed and pushed me till I finally broke. You continue to until I have nothing left. You'll never get under my skin. You are real and I suffer. Someday's I let you in and you tear me apart. This is who I am 💗 #depressionandanxietyarereal #youareapartofmylifeforever 💗 . . . I'll admit, it's been tough this past year because of what I've gone through in the past. Trying to forget has been the toughest. Parents should NEVER put their children through what I had to endure. . . . Now I'm trying to get ahold of my life and forget what happened but somehow someway it always seems to sneak back into my mind. As long as I have Jesus in my life and the family I have made/have left I feel thankful. . . . Some days it seems like you creep into my life to make it difficult and that's when I have had enough. Trying to cope with you has been really tough. #anxiety #depression #itsapartoflife #lifesuckssometimes #jesusistheonlywaytolive #Jesusisthewayoflife #beblessed #bethankful #itcouldbeworse #loveandforget #livelaughlove #learning #youmatter

Sau này, nhất định em sẽ tìm một người như anh. Em từng nói, cho đến khi váy cưới em chạm đất, anh vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất cuộc đời em. Nhưng em không nói với anh :) , chỉ là dòng trạng thái vu vơ nhưng mong anh đọc được, anh có bình luận, nhưng chắc anh không nghĩ dòng trạng thái đó dành cho anh.
Em chưa lúc nào nói với anh một câu rằng em thích anh, vì em biết, khoảng cách chúng ta không phải đo bằng những nhứ hiện hữu, nó là vô hình, một mảng vô hình nhưng dày hơn cả bầu trời này, anh lúc đó đã là một người trưởng thành, còn em chỉ mới là một cô học sinh ngây ngô vì vẻ đẹp, sự quan tâm bình thường mà ôm trong mình hình ảnh của anh.
Một ngày như mọi ngày bình thường khác, anh nói anh đã có người thương, anh và cô gái ấy sẽ kết hôn :) , lúc đó, trời bỗng nổi gió lớn ,em không thấy lạnh, nhưng trong tim em lạnh lắm anh à, không biết là vì gió hay.... Em chỉ mất 1 đêm để bình thường lại thôi, vì em đã quen một mình rồi, trước hay sau khi anh có cô ấy, em vẫn là em một mình.
Em đã nhận ra đó chỉ là một dòng ký ức thoáng qua trong tuổi thanh xuân của em, để em gập trang giấy lại nhé, hẹn gặp lại hồi ức thanh xuân với một người khác như anh. Nhất định em sẽ tìm anh ấy trong tương lai. Đoạn đường anh đã rẽ từ lâu, em mất thời gian đứng im mất hướng, giờ em sẽ rẽ riêng lối của mình để gặp tương lai, chào anh anh nhé!
 #myyouthstory #sweetmemories #himandme #teacherstudentloveaffair #loveandforget #alwaysjustalovelymemory

2017-04-14 15:24   18 7

 

Sau này, nhất định em sẽ tìm một người như anh. Em từng nói, cho đến khi váy cưới em chạm đất, anh vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất cuộc đời em. Nhưng em không nói với anh :) , chỉ là dòng trạng thái vu vơ nhưng mong anh đọc được, anh có bình luận, nhưng chắc anh không nghĩ dòng trạng thái đó dành cho anh. Em chưa lúc nào nói với anh một câu rằng em thích anh, vì em biết, khoảng cách chúng ta không phải đo bằng những nhứ hiện hữu, nó là vô hình, một mảng vô hình nhưng dày hơn cả bầu trời này, anh lúc đó đã là một người trưởng thành, còn em chỉ mới là một cô học sinh ngây ngô vì vẻ đẹp, sự quan tâm bình thường mà ôm trong mình hình ảnh của anh. Một ngày như mọi ngày bình thường khác, anh nói anh đã có người thương, anh và cô gái ấy sẽ kết hôn :) , lúc đó, trời bỗng nổi gió lớn ,em không thấy lạnh, nhưng trong tim em lạnh lắm anh à, không biết là vì gió hay.... Em chỉ mất 1 đêm để bình thường lại thôi, vì em đã quen một mình rồi, trước hay sau khi anh có cô ấy, em vẫn là em một mình. Em đã nhận ra đó chỉ là một dòng ký ức thoáng qua trong tuổi thanh xuân của em, để em gập trang giấy lại nhé, hẹn gặp lại hồi ức thanh xuân với một người khác như anh. Nhất định em sẽ tìm anh ấy trong tương lai. Đoạn đường anh đã rẽ từ lâu, em mất thời gian đứng im mất hướng, giờ em sẽ rẽ riêng lối của mình để gặp tương lai, chào anh anh nhé! #myyouthstory #sweetmemories #himandme #teacherstudentloveaffair #loveandforget #alwaysjustalovelymemory

Want to say a big thank for supporting me on my journeys thus far! This year is going to be an even bigger year so stay tuned for more to come 😁

2017-01-01 01:25   266 4

 

Want to say a big thank for supporting me on my journeys thus far! This year is going to be an even bigger year so stay tuned for more to come 😁

Throwback to one of the most successful milestone in @laracscandar's career; Love and Forget concert! This concert was the first online interactive concert in the Middle East and North Africa. More than 31,000 tickets were booked, and more than 100,000 people watched the concert live on 14 December 2014 at 8PM. Lara Scandar performed 3 English songs including Lovebirds which she released it in this exceptional concert. She also performed a couple of Arabic medleys and single songs. After the concert, Lara's fans got a signed copy of her latest single "Lovebirds". Lara Scandar now is working on her second album with the music producer Jean Marie Riachi. Lara mentioned previously in an interview with MTV Lebanon that the album will hopefully contains more Arabic songs than her first one. The album will hopefully release in the upcoming months. 
 #larascandar #loveandforget #concert #middleeast #egypt #lebanon #music #album

2016-02-11 20:51   13 0

 

Throwback to one of the most successful milestone in @laracscandar's career; Love and Forget concert! This concert was the first online interactive concert in the Middle East and North Africa. More than 31,000 tickets were booked, and more than 100,000 people watched the concert live on 14 December 2014 at 8PM. Lara Scandar performed 3 English songs including Lovebirds which she released it in this exceptional concert. She also performed a couple of Arabic medleys and single songs. After the concert, Lara's fans got a signed copy of her latest single "Lovebirds". Lara Scandar now is working on her second album with the music producer Jean Marie Riachi. Lara mentioned previously in an interview with MTV Lebanon that the album will hopefully contains more Arabic songs than her first one. The album will hopefully release in the upcoming months. #larascandar #loveandforget #concert #middleeast #egypt #lebanon #music #album

Did you know that @laracscandar & Herbal Essences Arabia made the first-ever online virtual concert in the Middle East? 
Did you know that you can re-watch this concert now? 
Go to: www.loveandforget.me and enjoy #loveandforget 😉  #Laratics #LaraScandar #song #singer #musician #egyptian #jmr #productions #girl #style #stylish #hair #page #follow #shoes #fashion #dress #travel #luxury #holidays #summer #photooftheday #Beirut #lebanon #jmr #makeup #stage #lights #concert #girl #hair

2015-09-23 17:47   31 2

 

Did you know that @laracscandar & Herbal Essences Arabia made the first-ever online virtual concert in the Middle East Did you know that you can re-watch this concert now Go to: www.loveandforget.me and enjoy #loveandforget 😉 #Laratics #LaraScandar #song #singer #musician #egyptian #jmr #productions #girl #style #stylish #hair #page #follow #shoes #fashion #dress #travel #luxury #holidays #summer #photooftheday #Beirut #lebanon #jmr #makeup #stage #lights #concert #girl #hair

You heard it first at the #LoveAndForget concert. Check out my YouTube page to see the lyric video for #LoveBirds

2014-12-19 12:34   2172 26

 

You heard it first at the #LoveAndForget concert. Check out my YouTube page to see the lyric video for #LoveBirds