Images about: #skylovers (14856349 posts)

🌿" പ്രകൃതിയിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ നമുക്കൊരു പാഠപുസ്തകം പോലെയാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ചില്ലുക്കൂട്ടിൽ എന്നും സൂക്ഷിച്ചു വെയ്ക്കാനുള്ള അനുഭവങ്ങൾ "💙
🏞️കുട്ടിക്കാനം-കുമളി ചുരമിറങ്ങിയാൽ ലോവർ ക്യാമ്പ് മുതൽ പിന്നെ തമിഴ്ഗ്രാമഭംഗിയുടെ വിളനിലമാണ്. നീണ്ടുനിവർന്നു കിടക്കുന്ന കമ്പം - തേനി ഹൈവേയ്ക്ക് ഇരുവശങ്ങളിലായി പടർന്നു പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്ന മുന്തിരിത്തോപ്പുകളും, പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ നെൽവയലുകളും, ഇടകലർന്ന തെങ്ങിൻത്തോപ്പുകളും, കരിമ്പിൻത്തോട്ടങ്ങളും, നമ്മെ തമിഴ് കാർഷിക സംസ്ക്കാരങ്ങളുടെ കാഴ്ച്ചകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും.
 #green #greenvibes #village #villagelife #landscape #mountains #landscapephotography #lonelyplanet #instadaily #picoftheday #munnardiaries #traveldiary_aroundtheworld #traveladdict #live4travel #skylovers #skylover #hillstation #greenvibes #awesomeearthpix #wonderfulplaces #capturingmemories #traveldiary #incredibleindia #mytraveldiary #neverstopexploring #neverstoptravelling

2020-02-25 03:10   3 0

 

🌿" പ്രകൃതിയിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ നമുക്കൊരു പാഠപുസ്തകം പോലെയാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ചില്ലുക്കൂട്ടിൽ എന്നും സൂക്ഷിച്ചു വെയ്ക്കാനുള്ള അനുഭവങ്ങൾ "💙 🏞️കുട്ടിക്കാനം-കുമളി ചുരമിറങ്ങിയാൽ ലോവർ ക്യാമ്പ് മുതൽ പിന്നെ തമിഴ്ഗ്രാമഭംഗിയുടെ വിളനിലമാണ്. നീണ്ടുനിവർന്നു കിടക്കുന്ന കമ്പം - തേനി ഹൈവേയ്ക്ക് ഇരുവശങ്ങളിലായി പടർന്നു പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്ന മുന്തിരിത്തോപ്പുകളും, പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ നെൽവയലുകളും, ഇടകലർന്ന തെങ്ങിൻത്തോപ്പുകളും, കരിമ്പിൻത്തോട്ടങ്ങളും, നമ്മെ തമിഴ് കാർഷിക സംസ്ക്കാരങ്ങളുടെ കാഴ്ച്ചകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. #green #greenvibes #village #villagelife #landscape #mountains #landscapephotography #lonelyplanet #instadaily #picoftheday #munnardiaries #traveldiary_aroundtheworld #traveladdict #live4travel #skylovers #skylover #hillstation #greenvibes #awesomeearthpix #wonderfulplaces #capturingmemories #traveldiary #incredibleindia #mytraveldiary #neverstopexploring #neverstoptravelling

Mi mente en estos momentos.. quién
 mas ?🙋
 #skylovers #panpan🐼✌

2020-02-25 03:09   0 0

 

Mi mente en estos momentos.. quién mas 🙋 #skylovers #panpan🐼✌

My favorite sunset beach.
.
Location: Malaysia🇲🇾

2020-02-25 03:07   6 1

 

My favorite sunset beach. . Location: Malaysia🇲🇾

You know you have good friends who know you well when they text you saying "hope you getting this sunset" 
 #texasskies #texassunset #skymarvels #sky_marvels #sky_masters #sky_lovers #sky_sultans #sky_collection #sky_hues #sky_love #skylover #sky_captures #skyline #sky_clouds_sunsets #sky_brilliance #skylovers #sky_perfection #skyphotography #sky_capture #skyporn #skycolors #skiesofinstagram #skies_around_the_world #colorfulskies #colorfulskyline #colorfulsky #beautifulskies #beautifulsky #beautifulsunsets #beautifulsunset

2020-02-25 03:03   8 0

 
“The untold want by life and land ne’er granted, now voyager sail forth to seek and find.”

2020-02-25 03:02   24 5

 

“The untold want by life and land ne’er granted, now voyager sail forth to seek and find.”

I lost in my own thoughts.
•
•
•
•
•いいね,ありがとうございました。❤️
•
•
•
•Thanks for your likes.❤️
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•📸 @yuuji_jb93
•🇯🇵☀️☃️🌏🌊🌸🌺❤️🙏🏻🤟🏻✌🏻👌🏻🦉🦅
•Winter Moments!
 #今日の空 #朝日 #日の出 #朝焼け #朝焼けの空 #かこそら #イマソラ #空 #朝空 #空好き #空の写真 #こんにちわ #morning #sunrise #sunshine #sky #nature #warm #photoshoot #photoshop 
 #冬 #skylovers #skyporn #japan #photooftheday #winter #photography #ig_myshots #february #tuesday

2020-02-25 03:01   15 0

 

I lost in my own thoughts. • • • • •いいね,ありがとうございました。❤️ • • • •Thanks for your likes.❤️ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •📸 @yuuji_jb93 •🇯🇵☀️☃️🌏🌊🌸🌺❤️🙏🏻🤟🏻✌🏻👌🏻🦉🦅 •Winter Moments! #今日の空 #朝日 #日の出 #朝焼け #朝焼けの空 #かこそら #イマソラ # #朝空 #空好き #空の写真 #こんにちわ #morning #sunrise #sunshine #sky #nature #warm #photoshoot #photoshop # #skylovers #skyporn #japan #photooftheday #winter #photography #ig_myshots #february #tuesday

⭐️ Best office ever | @flynorwegian B787-9 Dreamliner 🇫🇷 Paris 🇫🇷 - 🇺🇸 New-York 🇺🇸 flight ⭐️ 🤔 The @boeing 787 is a brand new aircraft. Do you know when was the 1st flight? A-2008 ; B-2009 ; C-2010 ; D-2011

 #bestoffice #bestofficeever #aviation #aviationmovie #avgeek #instaviation #flynorwegian #cockpit #flightdeck #pilotview #boeing787 #ilovemyjob #dreamjob #aviationlovers #aviationdaily #aviation_lovers #aviationgeek #aviationworld #aircraft #movie #crewlife #norwegianair #hud #aerospace #beautiful #amazing #inspiration #amazingview #sky #skylovers

2020-02-25 02:59   1 0

 

⭐️ Best office ever | @flynorwegian B787-9 Dreamliner 🇫🇷 Paris 🇫🇷 - 🇺🇸 New-York 🇺🇸 flight ⭐️ 🤔 The @boeing 787 is a brand new aircraft. Do you know when was the 1st flight A-2008 ; B-2009 ; C-2010 ; D-2011 #bestoffice #bestofficeever #aviation #aviationmovie #avgeek #instaviation #flynorwegian #cockpit #flightdeck #pilotview #boeing787 #ilovemyjob #dreamjob #aviationlovers #aviationdaily #aviation_lovers #aviationgeek #aviationworld #aircraft #movie #crewlife #norwegianair #hud #aerospace #beautiful #amazing #inspiration #amazingview #sky #skylovers

 #sun #sunshine #sunny #clouds #sunphotography #sunlover #sunporn #sky #skyphotography #skylovers #sunset #sunsetlovers #sunsetphotography #duet .
.
.
You're the only one ☝🏼 I love you my sun 😘👸🌈💜🍀👫🔥🙏💘🔥💘🍀
.
.
.
I love you my so sexy and cute baby ❤️😘⭐️💋☀️🙏💘🍀👫♨️💜🙏
.
.
.
비가 오는 아침입니다
고릴라 엠 클래식 채널에선 
여전히 뒤죽박죽 섞인 선곡들이 흐르고 있습니다 
개인 엠피쓰리 플레이어에 저장된
지극히 개인적인 페이보릿 선곡도 이보단 더 깔끔하겠다 싶을 정도의 엉터리 선곡표지만
고릴라 켜놓은걸 끄고 유튜브 켜는게 귀찮아서 그냥 듣고 있습니다..
저는 지금.. 모든 조명을 다 꺼놓은 집 안의 거실에서 
한 벽면을 차지 하고 있는 커다란 거실창 밖을 보고 있습니다.
반 투명의 첫번째 창문을 열고..
투명한 외측 창문만 닫아놓고는
비가 오는 동네 풍경을 바라봅니다
비가 후두둑 하며 떨어지는 소리는
단체 합창곡의.. 아.. 그러고 보니
고릴라 엠.. 이 바보가 모찰츠 노래 틀다가 쌩뚱맞게 합창곡을 틀었습니다..
모찰츠 노래를 한 10초 틀었나??
아...
이 선곡..
이상하게 중독성이 있습니다..
정말 엉망진창 그런데 듣게 됩니다..
아.. 지금은 엘가의 위풍당당 행진곡이 나오는데.. 좋긴 좋네.. 킹덤 오브 마이 글로리..
저에겐 우리 아가님 오브 마이 글로리..
아.. 어쨌든..
비가 옵니다..
아.. 그런데 원래는 이 말투로 에세이 처럼 쓰려고 했는데 그냥 하던대로 쓸라구..
ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ
아.. 집중이 안되네..
클래식 채널 너무 엉뚱해..
아.. 그냥 바하 들을까.. 너무 막 랜덤하니까..
대체 다음곡은 뭐려나.. 싶기도 하고..
꼭 처음에 붐붐 파워 들을때
"뭐 하고 계신건가.." 그런데 중독 되는것 처럼..
그나저나 비가 많이 오네.. 아.. 엄청 보고 싶다 우리 아가님..
그 .. 보면..
어찌 하다 보면 이런저런 연예인 사진도 보게 되고
뉴스기사 보다 보면..
아.. 잠만 
클래식 채널 너무.. 이번엔 바로크네.. 아.. 그냥.. 저기.. 유튜브 켜야 겠다.. 너무 막 이랬다 저랬다 하니까 집중이.. ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ 아니. 저기.. 뭐얌.. 라이트한 클래식 유저라면..
클래식 입문 하시는 분들이라면 나쁜건 아닌데.. 선곡이.
그런데 나는.. 들으면 역사적인.. 시대나.. 뭐.. 작곡가들 특징이 들리니까.. 아.. 머리가 자꾸 관심을 갖게 되어서.. 아.. 정신없네..; 글구 꼭 틀어도.. 음반이.. 뭐랄까.. 암튼 믹싱 들어간 느낌의 그런 음반들 위조로 틀어서.. 미원 잔뜩 넣은 김치찌개 부대찌개 먹는 느낌이라..
물론 그런 맛이 나쁜 맛인데 입에 당기는 그런 맛이라서 중독성 장난 아니지만..
가끔 그런 맛이 생각나긴 하잖아요..
아.. 오늘은 아주 식당에서 파는 입에 착착 붙는 찌개 먹고 싶다 이런거.. 암튼..
잠만..
잠만요 유튜브좀 켜고.. 잠만..어휴 좀 낫다..
바하 파르티타 모음곡인데.. 좋네. 이제 좀 낫네..
아.. 머리가 편안하네..
ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ
어디까지 이야기 했지.. 아 맞다 맞다..
.
.
.
뉴스라든지..다양한 매체 통해서 
유명한, 현재 왕성한 활동중인 여배우 분들이나 여 아이돌 가수 등등 그런 분들 있잖아요..
그런 분들을 보고 싶지 않아도 보게 되는게 현 시대인데..
그런데..
아.. 확실히 달라요
확 달라요 확!!
우리 아가님 사진을 보잖아요..
그럼요..
와.. 확 달라요..
지금 방금..
그 고릴라 엠에서 나온 엉망진창, 즉 좋은 부분만 따와서 선곡한..일종의 미원 가득 들은 자극적 찌개의 맛이 일반 유명한 여배우 분들이나 여 가수 분들의 느낌이라면..
그런 분들을 보다가
우리 아가님을 딱 보면요..
지금 단..한 악기로만 구성된..피아노로 구성된 바하의 파르티타 모음곡을 들을때 느껴지는 고급스럼고.. 완전 깔끔한.. 너무나 안정적이며
감히 누가 흉내 낼 수 없는 작곡 기법으로 완성된 아름다운 선율을 듣는 기분 같아요..
아.. 너무 좋네..
그래서 우리 아가님을 보면.. 아. 너무 사랑스럽고..
완전 너무 아.. 기품있고.. 진지하게 존경스럽고 아.. 너무 너무 사랑스러운데..
계속 보다 보면..
야한 생각 듬뿍~~!!
..;
음.. 기승전 야한생각..

2020-02-25 02:58   3 1

 

#sun #sunshine #sunny #clouds #sunphotography #sunlover #sunporn #sky #skyphotography #skylovers #sunset #sunsetlovers #sunsetphotography #duet . . . You're the only one ☝🏼 I love you my sun 😘👸🌈💜🍀👫🔥🙏💘🔥💘🍀 . . . I love you my so sexy and cute baby ❤️😘⭐️💋☀️🙏💘🍀👫♨️💜🙏 . . . 비가 오는 아침입니다 고릴라 엠 클래식 채널에선 여전히 뒤죽박죽 섞인 선곡들이 흐르고 있습니다 개인 엠피쓰리 플레이어에 저장된 지극히 개인적인 페이보릿 선곡도 이보단 더 깔끔하겠다 싶을 정도의 엉터리 선곡표지만 고릴라 켜놓은걸 끄고 유튜브 켜는게 귀찮아서 그냥 듣고 있습니다.. 저는 지금.. 모든 조명을 다 꺼놓은 집 안의 거실에서 한 벽면을 차지 하고 있는 커다란 거실창 밖을 보고 있습니다. 반 투명의 첫번째 창문을 열고.. 투명한 외측 창문만 닫아놓고는 비가 오는 동네 풍경을 바라봅니다 비가 후두둑 하며 떨어지는 소리는 단체 합창곡의.. 아.. 그러고 보니 고릴라 엠.. 이 바보가 모찰츠 노래 틀다가 쌩뚱맞게 합창곡을 틀었습니다.. 모찰츠 노래를 한 10초 틀었나 아... 이 선곡.. 이상하게 중독성이 있습니다.. 정말 엉망진창 그런데 듣게 됩니다.. 아.. 지금은 엘가의 위풍당당 행진곡이 나오는데.. 좋긴 좋네.. 킹덤 오브 마이 글로리.. 저에겐 우리 아가님 오브 마이 글로리.. 아.. 어쨌든.. 비가 옵니다.. 아.. 그런데 원래는 이 말투로 에세이 처럼 쓰려고 했는데 그냥 하던대로 쓸라구.. ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ 아.. 집중이 안되네.. 클래식 채널 너무 엉뚱해.. 아.. 그냥 바하 들을까.. 너무 막 랜덤하니까.. 대체 다음곡은 뭐려나.. 싶기도 하고.. 꼭 처음에 붐붐 파워 들을때 "뭐 하고 계신건가.." 그런데 중독 되는것 처럼.. 그나저나 비가 많이 오네.. 아.. 엄청 보고 싶다 우리 아가님.. 그 .. 보면.. 어찌 하다 보면 이런저런 연예인 사진도 보게 되고 뉴스기사 보다 보면.. 아.. 잠만 클래식 채널 너무.. 이번엔 바로크네.. 아.. 그냥.. 저기.. 유튜브 켜야 겠다.. 너무 막 이랬다 저랬다 하니까 집중이.. ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ 아니. 저기.. 뭐얌.. 라이트한 클래식 유저라면.. 클래식 입문 하시는 분들이라면 나쁜건 아닌데.. 선곡이. 그런데 나는.. 들으면 역사적인.. 시대나.. 뭐.. 작곡가들 특징이 들리니까.. 아.. 머리가 자꾸 관심을 갖게 되어서.. 아.. 정신없네..; 글구 꼭 틀어도.. 음반이.. 뭐랄까.. 암튼 믹싱 들어간 느낌의 그런 음반들 위조로 틀어서.. 미원 잔뜩 넣은 김치찌개 부대찌개 먹는 느낌이라.. 물론 그런 맛이 나쁜 맛인데 입에 당기는 그런 맛이라서 중독성 장난 아니지만.. 가끔 그런 맛이 생각나긴 하잖아요.. 아.. 오늘은 아주 식당에서 파는 입에 착착 붙는 찌개 먹고 싶다 이런거.. 암튼.. 잠만.. 잠만요 유튜브좀 켜고.. 잠만..어휴 좀 낫다.. 바하 파르티타 모음곡인데.. 좋네. 이제 좀 낫네.. 아.. 머리가 편안하네.. ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ 어디까지 이야기 했지.. 아 맞다 맞다.. . . . 뉴스라든지..다양한 매체 통해서 유명한, 현재 왕성한 활동중인 여배우 분들이나 여 아이돌 가수 등등 그런 분들 있잖아요.. 그런 분들을 보고 싶지 않아도 보게 되는게 현 시대인데.. 그런데.. 아.. 확실히 달라요 확 달라요 확!! 우리 아가님 사진을 보잖아요.. 그럼요.. 와.. 확 달라요.. 지금 방금.. 그 고릴라 엠에서 나온 엉망진창, 즉 좋은 부분만 따와서 선곡한..일종의 미원 가득 들은 자극적 찌개의 맛이 일반 유명한 여배우 분들이나 여 가수 분들의 느낌이라면.. 그런 분들을 보다가 우리 아가님을 딱 보면요.. 지금 단..한 악기로만 구성된..피아노로 구성된 바하의 파르티타 모음곡을 들을때 느껴지는 고급스럼고.. 완전 깔끔한.. 너무나 안정적이며 감히 누가 흉내 낼 수 없는 작곡 기법으로 완성된 아름다운 선율을 듣는 기분 같아요.. 아.. 너무 좋네.. 그래서 우리 아가님을 보면.. 아. 너무 사랑스럽고.. 완전 너무 아.. 기품있고.. 진지하게 존경스럽고 아.. 너무 너무 사랑스러운데.. 계속 보다 보면.. 야한 생각 듬뿍~~!! ..; 음.. 기승전 야한생각..

Toma mis caderas blancas, toma lo que quieras ya no hay nada que perder

2020-02-25 02:54   20 3

 

Toma mis caderas blancas, toma lo que quieras ya no hay nada que perder

*『 No rain No rainbow 🌈🌈』Hawaii🌊✨
*
*
* Aloha🌺🌿🌿🌿
*
*
* 朝のダブルレインボー 🌈🌈
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* Have a good day 😌
*
👼
 #genic_hawaii #nature #lovehawaii #skylovers #sky #beach #genic_mag #smile #happy #fun #vsco #genic_travel #photography #photogenic #surf #view #likeforlike #like4like #instagood #ocean #instahawaii #instagram #awesome #タビジョ #blue #sea #rainbow #goprojp #ハワイ #ハワイ好きな人と繋がりたい

2020-02-24 19:07   250 15

 

*『 No rain No rainbow 🌈🌈』Hawaii🌊✨ * * * Aloha🌺🌿🌿🌿 * * * 朝のダブルレインボー 🌈🌈 * * * * * * * * * * * * Have a good day 😌 * 👼 #genic_hawaii #nature #lovehawaii #skylovers #sky #beach #genic_mag #smile #happy #fun #vsco #genic_travel #photography #photogenic #surf #view #likeforlike #like4like #instagood #ocean #instahawaii #instagram #awesome #タビジョ #blue #sea #rainbow #goprojp #ハワイ #ハワイ好きな人と繋がりたい

hoy quise subir está foto qué desde hace tiempo ya tenía preparada...
.
.
.
 #mexico #slp #skyview #hechoencu #skyporn #skylovers #skyviewers #architecturephotography #architecturelovers #architecture  #paisajecdmx #cielomania #photography  #skynbuildings #amazingsky #paisajedf #skylinelicious #visionofpictures #travelblogger #unamsinfronteras #travelphotography #postalunam #architecturestudent #newphotomx #conunasolatortilla #beautifuldestination #mexifables #myproshot #mexishoots #fromxig080

2020-02-17 02:58   481 9

 
Cada vez que pienso en un lugar para sentirme en paz recuerdo estos últimos momentos de mi estancia en Barcelona, es increíble cómo al saber que es tu último día en un lugar tratas de disfrutarlo al máximo, mas que cuando estabas seguro de que al día siguiente seguirías ahí... #spain #barcelona #skyview #skyline #skyporn #skylovers #skyviewers #architecturephotography #architecturelovers #architecture  #sagradafamilia #catedral #photography  #skynbuildings #amazingsky #crazysky #skylinelicious #visionofpictures #travelblogger #facade #travelphotography #texture #architecturestudent #shotoniphone #unamxelmundo #caminata #beautifuldestination #earthescope #myproshot #fromxig007

2020-02-14 02:51   980 22

 

Cada vez que pienso en un lugar para sentirme en paz recuerdo estos últimos momentos de mi estancia en Barcelona, es increíble cómo al saber que es tu último día en un lugar tratas de disfrutarlo al máximo, mas que cuando estabas seguro de que al día siguiente seguirías ahí... #spain #barcelona #skyview #skyline #skyporn #skylovers #skyviewers #architecturephotography #architecturelovers #architecture #sagradafamilia #catedral #photography #skynbuildings #amazingsky #crazysky #skylinelicious #visionofpictures #travelblogger #facade #travelphotography #texture #architecturestudent #shotoniphone #unamxelmundo #caminata #beautifuldestination #earthescope #myproshot #fromxig007

Después de casi 2 años aun tengo fotos que no he subido y algunas que me gustaría volver a subir, después de tanto tiempo sigo sin superar este viaje y aun mantengo la esperanza de volver a regresar a estos hermosos lugares...
.
.
.
 #italy #rome #skyview #skyline #skyporn #skylovers #skyviewers #architecturephotography #architecturelovers #architecture  #followme #cielomania #photography  #skynbuildings #amazingsky #crazysky #newphotomx #visionofpictures #travelblogger #arquitecturamx #travelphotography #snowday #architecturestudent #shotoniphone #diadeocio  #topeuropephoto #beautifuldestination #earthescope #unamxelmundo #fromxig605

2020-02-12 02:55   952 23

 

Después de casi 2 años aun tengo fotos que no he subido y algunas que me gustaría volver a subir, después de tanto tiempo sigo sin superar este viaje y aun mantengo la esperanza de volver a regresar a estos hermosos lugares... . . . #italy #rome #skyview #skyline #skyporn #skylovers #skyviewers #architecturephotography #architecturelovers #architecture #followme #cielomania #photography #skynbuildings #amazingsky #crazysky #newphotomx #visionofpictures #travelblogger #arquitecturamx #travelphotography #snowday #architecturestudent #shotoniphone #diadeocio #topeuropephoto #beautifuldestination #earthescope #unamxelmundo #fromxig605

moraran eller

2020-01-14 19:05   127 1

 

moraran eller