taobao_lao_online by @taobao_lao_online 1249 days ago via Instagram
ຮັບສັ່ງເຄື່ອງຈາກເວັບໄຊ້ຈີນTAOBAO.COM ຄ່າບໍລິການພຽງ20%ຂອງລາຄາສິນຄ້າແລະນ້ຳຫນັກພຽງ30.000ກີບ/ກິໂລ  ອັດຕາແລກປ່ຽນ1ຢຽນ=1350ກີບ
2-3ອາທິດໄດ້ເຄື່ອງ

ຮັບສັ່ງເຄື່ອງຈາກເວັບໄຊ້ຈີນTAOBAO.COM ຄ່າບໍລິການພຽງ20%ຂອງລາຄາສິນຄ້າແລະນ້ຳຫນັກພຽງ30.000ກີບ/ກິໂລ ອັດຕາແລກປ່ຽນ1ຢຽນ=1350ກີບ 2-3ອາທິດໄດ້ເຄື່ອງ

6 2

Comment
icambag (1144 days)So adorable
clover_storylines (1249 days)🙏🏼🕴ຂໍອານຸຍາດຝາກຮ້ານແນ່ເດີ🕴🙏🏼 😁🙏🏼ສະບາຍດີ ລູກຄ້າທຸກທ່ານ🙏🏼😁 ☘ຮ້ານໂຄຣເວີ ສະຕໍລີ້ລາຍ☘ ♣️ຂາຍ ນິຍາຍ ເຄປ໋ອບ ແລະ ມິ້ວກີ້♣️ ☮ຍັງມີສິ້ນຄ້າຫລາຍໆຢ່າງລໍຖ້າທ່ານຢູ່!! ໂຟໂລ້ເລີຍ☮ ✨ສົນໃຈ/ສອບຖາມ/ສັ້ງຊື້ຕິດຕໍ່✨ 👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼 ☄Wa:020-2305-3300😁❣☘