monaa_faezpour

Get ranking button

🎭🎬🎥(مونا فائزپور) @monaa_faezpour
Ranking:
# 2
Country:

Wrong country?

Change country

من فيلماي زيادي ميبينم اما هميشه هر 
فيلمي كه منو به وجد مياره ازش تعريف 
ميكنم

اين فيلم واقعا يكي از قشنگترين فيلمهايي 
بود كه تو اين مدت اخير ديدم با بازيهاي 
بسيار درخشان 
و راستش تعجب كردم كه چرا اين فيلم فقط 
براي سيمرغ كانديد شد وجايزه نگرفت.

يك موضوع متفاوت و بسيار جالب و هيجان 
انگيز باگره افكني هاو گره گشايي هاي جذاب 
و فوق العاده و يك كارگرداني منحصر به فرد

همه و همه باعث شد تا يك فيلم موفق رو 
رقم بزنه كه ادم از ديدنش لذت ببره و وقتي از 
سينما مياد بيرون تحت تاثيرش باشه.

اقاي محسن تنابنده انشاالله جوايز ويژه تر و 
مهم تري در انتظار شما خواهد بود

شما يكي از بهترينها هستي به اميد موفقيت 
روزافزون شما 
شما لايقشي 🙏🏻🌹

2019-08-14 09:11

10897 94

 

من فيلماي زيادي ميبينم اما هميشه هر فيلمي كه منو به وجد مياره ازش تعريف ميكنم اين فيلم واقعا يكي از قشنگترين فيلمهايي بود كه تو اين مدت اخير ديدم با بازيهاي بسيار درخشان و راستش تعجب كردم كه چرا اين فيلم فقط براي سيمرغ كانديد شد وجايزه نگرفت. يك موضوع متفاوت و بسيار جالب و هيجان انگيز باگره افكني هاو گره گشايي هاي جذاب و فوق العاده و يك كارگرداني منحصر به فرد همه و همه باعث شد تا يك فيلم موفق رو رقم بزنه كه ادم از ديدنش لذت ببره و وقتي از سينما مياد بيرون تحت تاثيرش باشه. اقاي محسن تنابنده انشاالله جوايز ويژه تر و مهم تري در انتظار شما خواهد بود شما يكي از بهترينها هستي به اميد موفقيت روزافزون شما شما لايقشي 🙏🏻🌹

‎دیگران را؛ ‎

بخاطر ناامید کردنت سرزنش نکن ‎

خود را سرزنش کن ‎

که از آنها انتظار بیش از حد داری! 🌸💜 ‎

 #مونا_فائزپور 
@maryammotaghian_makeupartist 😘❤️

2019-08-13 10:53

27790 389

 

‎دیگران را؛ ‎ بخاطر ناامید کردنت سرزنش نکن ‎ خود را سرزنش کن ‎ که از آنها انتظار بیش از حد داری! 🌸💜 ‎ #مونا_فائزپور @maryammotaghian_makeupartist 😘❤️

‎با چند روز تاخير ميخواستم تشكر كنم از 
همه دوستان و عزيزاني كه تولدم رو تبريك 
گفتن ‎ببخشين اگر نتونستم پاسخگويه همگي 
باشم ‎

خيلي به من لطف داشتين 🙏🏻🌸 ‎

به اميد بهترين روزها براي همگي شما عزيزان 🙏🏻🌹❤️ ‎

تولد همه ي مردادي ها مبارك 🎂🎉🎁🎊🎈🌹❤️ ‎ ‎ #٣٠سالگي
‎ #مونا_فائزپور ‎ #احمد_مهرانفر ‎ #تولد ‎ #مردادماهی ‎ #مونا_فائزپور

2019-08-10 21:19

31467 516

 

‎با چند روز تاخير ميخواستم تشكر كنم از همه دوستان و عزيزاني كه تولدم رو تبريك گفتن ‎ببخشين اگر نتونستم پاسخگويه همگي باشم ‎ خيلي به من لطف داشتين 🙏🏻🌸 ‎ به اميد بهترين روزها براي همگي شما عزيزان 🙏🏻🌹❤️ ‎ تولد همه ي مردادي ها مبارك 🎂🎉🎁🎊🎈🌹❤️ ‎ ‎ #٣٠سالگي ‎ #مونا_فائزپور ‎ #احمد_مهرانفر ‎ #تولد ‎ #مردادماهی ‎ #مونا_فائزپور

‎حدود پانزده سال قبل وقتی در یک 
سمینار بودم، مدرس از ما خواست نام 
شش نفر را که اغلب اوقات با آنها 
هستیم را بنویسم. ‎من نام شش نفر را نوشتم. سپس از ما 
خواست به اسامی که نوشته بودیم نگاه 
کنیم و اعلام کرد: ‎«اکنون دارید به آینده خود می نگرید. 
شش فردی که بیشتر اوقات خود را با 
آن ها سپری می کنيد، آینده شما 
هستند.» ‎👤رابرت کیوساکی (بنیانگذار هوش مالي)

عكسهامربوط به زمان اجراي نمايش 
حكم 
بوده

@shirin.jahanzadeh 📸😘🌹
 #مونافائزپور
 #مونافائزپور

2019-06-08 09:23

33395 529

 

‎حدود پانزده سال قبل وقتی در یک سمینار بودم، مدرس از ما خواست نام شش نفر را که اغلب اوقات با آنها هستیم را بنویسم. ‎من نام شش نفر را نوشتم. سپس از ما خواست به اسامی که نوشته بودیم نگاه کنیم و اعلام کرد: ‎«اکنون دارید به آینده خود می نگرید. شش فردی که بیشتر اوقات خود را با آن ها سپری می کنيد، آینده شما هستند.» ‎👤رابرت کیوساکی (بنیانگذار هوش مالي) عكسهامربوط به زمان اجراي نمايش حكم بوده @shirin.jahanzadeh 📸😘🌹 #مونافائزپور #مونافائزپور

‎اگر نمی توانی بلوطی بر فراز تپه ای 
باشی، ‎

بوته ای در دامنه ای باش ‎

ولی بهترین بوته ای باش 
که در کناره راه 
می روید ‎

اگر نمی توانی درخت باشی، 
بوته باش ‎

اگر نمی توانی بوته ای باشی، 
علف 
کوچکی باش ‎

و چشم انداز کنار شاه راهی را شادمانه 
تر کن ‎

اگر نمی توانی نهنگ باشی، 
فقط یک 
ماهی کوچک باش ‎ولی بازیگوش ترین ماهی دریاچه!

همه ما را که ناخدا نمی کنند، 
ملوان هم 
می توان بود ‎در این دنیا برای همه ما کاری هست ‎کارهای بزرگ و کارهای 
کمی کوچکتر ‎و آنچه که وظیفه ماست، 
چندان دور از 
دسترس نیست ‎اگر نمی توانی شاهراه باشی، 
کوره راه 
باش ‎اگر نمی توانی خورشید باشی، 
ستاره 
باش 
با بردن و باختن اندازه ات نمی گیرند ‎هر آنچه که هستی، 
بهترینش باش...! ‎ 👤 داگلاس مالوچ 🍀☘️🐑🐏 Photo :by me📸
 #مونافائزپور 
 #مونافائزپور

2019-05-23 15:10

12385 103

 

‎اگر نمی توانی بلوطی بر فراز تپه ای باشی، ‎ بوته ای در دامنه ای باش ‎ ولی بهترین بوته ای باش که در کناره راه می روید ‎ اگر نمی توانی درخت باشی، بوته باش ‎ اگر نمی توانی بوته ای باشی، علف کوچکی باش ‎ و چشم انداز کنار شاه راهی را شادمانه تر کن ‎ اگر نمی توانی نهنگ باشی، فقط یک ماهی کوچک باش ‎ولی بازیگوش ترین ماهی دریاچه! همه ما را که ناخدا نمی کنند، ملوان هم می توان بود ‎در این دنیا برای همه ما کاری هست ‎کارهای بزرگ و کارهای کمی کوچکتر ‎و آنچه که وظیفه ماست، چندان دور از دسترس نیست ‎اگر نمی توانی شاهراه باشی، کوره راه باش ‎اگر نمی توانی خورشید باشی، ستاره باش با بردن و باختن اندازه ات نمی گیرند ‎هر آنچه که هستی، بهترینش باش...! ‎ 👤 داگلاس مالوچ 🍀☘️🐑🐏 Photo :by me📸 #مونافائزپور #مونافائزپور

‎در دنیای امروز ‎

اگر تعداد آنها که ‎به دنبال خوشبختی خودشان هستند ‎ از تعداد آنها که ‎

به دنبال بدبختی دیگران هستند ‎

کمی بیشتر بود، ‎

در عرض چند سال ‎

بهشت را به کف می‌آوردیم. ‎👤 #برتراند_راسل
 #مونافائزپور 
 #مونافائزپور

2019-05-18 12:53

36057 460

 

‎در دنیای امروز ‎ اگر تعداد آنها که ‎به دنبال خوشبختی خودشان هستند ‎ از تعداد آنها که ‎ به دنبال بدبختی دیگران هستند ‎ کمی بیشتر بود، ‎ در عرض چند سال ‎ بهشت را به کف می‌آوردیم. ‎👤 #برتراند_راسل #مونافائزپور #مونافائزپور

لطفا ورق بزنيد،

عكسهاي از اجراي 
نمايش #حكم 
هر روز ساعت ٢١:١٥

در پرديس تئاتر شهرزاد
 #مونافائزپور 
 #مونافائزپور

2019-05-09 09:54

22574 256

 

لطفا ورق بزنيد، عكسهاي از اجراي نمايش #حكم هر روز ساعت ٢١:١٥ در پرديس تئاتر شهرزاد #مونافائزپور #مونافائزپور

. #soldout
.
[ #حکم ]
.
نمایشی از مسعود ترابی
@masood_torabii
تهیه کننده : مهدی کمال پور
@mahdikamalpour
.
بازیگران (به ترتیب حروف الفبا):
روژینا_ابراهیمی #حسن_اسدی، #ترلان_پروانه #سعید_سالمی #نیما_سلمانی_فر #بهنام_شرفی ، #مونا_فائزپور #آذین_فهیمی #حامد_مقدم #حسین_میلانی
بازیگر خردسال: #طاها_بهروز_پور
.
❌بليت هاى دو روز نخست پايان يافت❌
 بليت فروشى روزهاى جديد
Tik8.com
.
پردیس تئاتر #شهرزاد | ساعت ١٩
.
ساخت تيزر : #بهرام_رامه
@bahramrameh
 #تئاتر #با_گوشی_خاموش_تئاتر_ببینیم #نمایش #جوكر #اجتماعى

2019-05-02 12:05

3767 27

 

. #soldout . [ #حکم ] . نمایشی از مسعود ترابی @masood_torabii تهیه کننده : مهدی کمال پور @mahdikamalpour . بازیگران (به ترتیب حروف الفبا): روژینا_ابراهیمی #حسن_اسدی، #ترلان_پروانه #سعید_سالمی #نیما_سلمانی_فر #بهنام_شرفی ، #مونا_فائزپور #آذین_فهیمی #حامد_مقدم #حسین_میلانی بازیگر خردسال: #طاها_بهروز_پور . ❌بليت هاى دو روز نخست پايان يافت❌ بليت فروشى روزهاى جديد Tik8.com . پردیس تئاتر #شهرزاد | ساعت ١٩ . ساخت تيزر : #بهرام_رامه @bahramrameh #تئاتر #با_گوشی_خاموش_تئاتر_ببینیم #نمایش #جوكر #اجتماعى

نمایش حکم

پردیس تئاتر شهرزاد
ساعت ۱۹
اردیبهشت و خرداد ۹۸

نویسندگان: مسعود ترابی، سعید سالمی
کارگردان: مسعود ترابی
@masood_torabii
تهیه کننده: مهدی کمال پور
@mahdikamalpour
جانشین تهیه: دکتر سید امیر حسین منجم زاده
@amir_monajem
بازیگران (به ترتیب حروف الفبا): کاوه آهنگر، روژینا ابراهیمی، حسن اسدی، ترلان پروانه، سعید سالمی، نیما سلمانی فر، بهنام شرفی، محمد هادی عطایی، مونا فائزپور، آذین فهیمی، حامد مقدم، حسین میلانی
بازیگر خردسال: طاها بهروز پور

مدیر تولید: محمدرضا کمال پور
گروه کارگردانی: مونا رضایی، سمیرا پیریایی، علی فرزانه پور
طراح صحنه:علیرضا نوروزی
طراح لباس: باران سیبی
طراح نور: امیرحسین سیر
طراح گریم: بهار برازمند
طراح گرافیک و ساخت تیزر: بهرام رامه
مشاور رسانه، تبلیغات و طراح کمپین های تبلیغاتی: سارا حدادی ( youstudio)
منشی صحنه: فریبا موسوی
دستیار لباس: الهام سلامت
مدیر صحنه: شهاب درفشدار
دستیاران صحنه: علیرضا فاضلی فر، علی باقری، حفيظ جمشيدی
مجری گریم: پریسا خسروی، علی اسکندری
عکس: سیاوش دیلمقانی، سید امیر حسین سید اسماعیل

تهیه بلیت از سایت تیکیت

@behnamsharafii
@tarlan_parvanee
@hasanasadi.original_page
@monaa_faezpour
@rojinaebrahimi14
@hosein_milani
@saeedsalemi2
@azin_fahimii
@nimamirad
@hamedmoghadam7
.
@__mona_rezaee_
@aliiifp
@samipiryaii
@baran.sibi
 #مونافائزپور 
 #مونافائزپور

2019-04-30 08:22

7200 70

 

نمایش حکم پردیس تئاتر شهرزاد ساعت ۱۹ اردیبهشت و خرداد ۹۸ نویسندگان: مسعود ترابی، سعید سالمی کارگردان: مسعود ترابی @masood_torabii تهیه کننده: مهدی کمال پور @mahdikamalpour جانشین تهیه: دکتر سید امیر حسین منجم زاده @amir_monajem بازیگران (به ترتیب حروف الفبا): کاوه آهنگر، روژینا ابراهیمی، حسن اسدی، ترلان پروانه، سعید سالمی، نیما سلمانی فر، بهنام شرفی، محمد هادی عطایی، مونا فائزپور، آذین فهیمی، حامد مقدم، حسین میلانی بازیگر خردسال: طاها بهروز پور مدیر تولید: محمدرضا کمال پور گروه کارگردانی: مونا رضایی، سمیرا پیریایی، علی فرزانه پور طراح صحنه:علیرضا نوروزی طراح لباس: باران سیبی طراح نور: امیرحسین سیر طراح گریم: بهار برازمند طراح گرافیک و ساخت تیزر: بهرام رامه مشاور رسانه، تبلیغات و طراح کمپین های تبلیغاتی: سارا حدادی ( youstudio) منشی صحنه: فریبا موسوی دستیار لباس: الهام سلامت مدیر صحنه: شهاب درفشدار دستیاران صحنه: علیرضا فاضلی فر، علی باقری، حفيظ جمشيدی مجری گریم: پریسا خسروی، علی اسکندری عکس: سیاوش دیلمقانی، سید امیر حسین سید اسماعیل تهیه بلیت از سایت تیکیت @behnamsharafii @tarlan_parvanee @hasanasadi.original_page @monaa_faezpour @rojinaebrahimi14 @hosein_milani @saeedsalemi2 @azin_fahimii @nimamirad @hamedmoghadam7 . @__mona_rezaee_ @aliiifp @samipiryaii @baran.sibi #مونافائزپور #مونافائزپور

.
[ #حکم ]
.
نمایشی از مسعود ترابی
@masood_torabii 
تهیه کننده : مهدی کمال پور
@mahdikamalpour
.
با حضور
 #ترلان_پروانه ، #مونا_فائزپور
 #بهنام_شرفی ، ....
@tarlan_parvanee
@monaa_faezpour
@behnamsharafii
🔻 پیش فروش آغاز شد 
Tik8.com
.
پردیس تئاتر #شهرزاد
.
ساخت تيزر : #بهرام_رامه
@bahramrameh
.
 #تئاتر #با_گوشی_خاموش_تئاتر_ببینیم #نمایش

2019-04-28 15:11

7076 119

 

. [ #حکم ] . نمایشی از مسعود ترابی @masood_torabii تهیه کننده : مهدی کمال پور @mahdikamalpour . با حضور #ترلان_پروانه ، #مونا_فائزپور #بهنام_شرفی ، .... @tarlan_parvanee @monaa_faezpour @behnamsharafii 🔻 پیش فروش آغاز شد Tik8.com . پردیس تئاتر #شهرزاد . ساخت تيزر : #بهرام_رامه @bahramrameh . #تئاتر #با_گوشی_خاموش_تئاتر_ببینیم #نمایش

برای شناختن ﺁﺩﻣﻬﺎ

ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ،

ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ، ﺫﺍﺕ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ

ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ

ﻭ ﺗﻮ ﻣﯿﺮﻧﺠﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ

ﻭ ﻗﻀﺎﻭﺗﻬﺎﯼ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﯼ ﺯﻭﺩ ﻫﻨﮕﺎﻣﺖ... ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ

ﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺪ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ

ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﻓﮑﺮ

ﻣﯽ كردي ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ 
ﺷﺪﻧﺖ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ

ﺯﻣﯿﻨﺖ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯼ 
ﺧﻮﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ 
ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﯼ... ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﮑﻦ

ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﺿﯽ است.

Photo: @mohammadmirsaeedi 🙏🏻🌹
 #مونافائزپور 
 #مونافائزپور

2019-04-23 13:21

23700 241

 

برای شناختن ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ، ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ، ﺫﺍﺕ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺗﻮ ﻣﯿﺮﻧﺠﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﻭ ﻗﻀﺎﻭﺗﻬﺎﯼ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﯼ ﺯﻭﺩ ﻫﻨﮕﺎﻣﺖ... ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ كردي ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻧﺖ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺯﻣﯿﻨﺖ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﻮﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﯼ... ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﮑﻦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﺿﯽ است. Photo: @mohammadmirsaeedi 🙏🏻🌹 #مونافائزپور #مونافائزپور

روز پدر و روز مرد مبارك
☺️🌹❤️

2019-03-20 09:01

9552 68

 

روز پدر و روز مرد مبارك ☺️🌹❤️

NEXT PAGE

ANTIGUA AND BARBUDA

Top Instagram followed

#2@monaa_faezpour
https://scontent-cdg2-1.cdninstagram.com/vp/5f5a1dace3ffad80dd7b3e401f8cd950/5DD26405/t51.2885-19/s150x150/60323038_389524935237344_7456002379054317568_n.jpg?_nc_ht=scontent-cdg2-1.cdninstagram.com monaa_faezpourfollowed by: 182308
#3@kinghadi1
https://scontent-cdg2-1.cdninstagram.com/vp/ee3280d5360b3462d5ebd1e7e8a76d96/5DD4DE98/t51.2885-19/s150x150/12362249_1673416139566098_1050552922_a.jpg?_nc_ht=scontent-cdg2-1.cdninstagram.com kinghadi1followed by: 4716
#4@alisadgreatest
https://scontent-lhr3-1.cdninstagram.com/vp/221fa425841427757b607096a7e0ee07/5DE1D904/t51.2885-19/s150x150/66819848_678637605911801_7122616847056240640_n.jpg?_nc_ht=scontent-lhr3-1.cdninstagram.com alisadgreatestfollowed by: 2036
#5@catato11
https://scontent-cdg2-1.cdninstagram.com/vp/749fdacef52abba7d684b48a479749b8/5DDD981C/t51.2885-19/s150x150/22582297_429801454088279_6724281891895115776_n.jpg?_nc_ht=scontent-cdg2-1.cdninstagram.com catato11followed by: 162
#6@sugar1140
https://scontent-bru2-1.cdninstagram.com/vp/becd0f96fa1af63e79fcf854c3d21ad1/5DDBA5CA/t51.2885-19/s150x150/33328138_2252904561401518_6231356462497529856_n.jpg?_nc_ht=scontent-bru2-1.cdninstagram.com sugar1140followed by: 42

See more instagram profiles from

ANTIGUA AND BARBUDA

MORE