smithvineyard by @smithvineyard 39 days ago via Instagram
2018 Chardonnay!  #smithvineyard #sierravintners #chardonnay

2018 Chardonnay! #smithvineyard #sierravintners #chardonnay