smithvineyard by @smithvineyard 25 days ago via Instagram
The dogwoods! 💖 #smithvineyard #dogwood

The dogwoods! 💖 #smithvineyard #dogwood