smithvineyard by @smithvineyard 71 days ago via Instagram
It’s that time of year! #smithvineyard #mowing #springtime

It’s that time of year! #smithvineyard #mowing #springtime