smithvineyard by @smithvineyard 14 days ago via Instagram
Primitivo in Bloom! #smithvineyard #primitivo

Primitivo in Bloom! #smithvineyard #primitivo