smithvineyard by @smithvineyard 195 days ago via Instagram
Into the crusher they go! 🍇❤️ #bonterra #primitivo #ccof

Into the crusher they go! 🍇❤️ #bonterra #primitivo #ccof

Comment